Czytasz: Rybnicki monitoring na medal

Rybnicki monitoring na medal

System monitoringu miejskiego od 2014 wykrył prawie 7 tysięcy zdarzeń. Najwięcej w minionym roku.

W 2016 roku operatorzy ujawnili m.in. 685 przypadków dotyczących spożywania alkoholu w miejscach zabronionych, zauważono 221 osób nietrzeźwych, którym funkcjonariusze udzielali pomocy, 128 zgłoszeń dotyczyło zakłócania ciszy, spokoju, porządku publicznego, a także 127 przypadków zaśmiecania i zanieczyszczania miejsca publicznego.

Straż Miejska w Rybniku
źródło: sm.rybnik.pl

System monitoringu wizyjnego miasta Rybnika pracuje całodobowo. W 2014 r. wykryto 1546 zdarzeń, 2015 r. – 2508, a w 2016 r. 2697. Składa się z 60 kamer, w tym 9. przenośnych, ustawianych w zależności od potrzeb w zakresie zapobiegania czynom zabronionym. Operatorzy obserwują miejsca szczególnie narażone na częste zakłócenia porządku publicznego, wybryki chuligańskie, akty wandalizmu oraz wszelkie inne naruszenia porządku w centrum miasta. Monitorują ważne wydarzenia społeczne czy kulturalne, a także imprezy masowe.

System monitoringu miejskiego w 2016 r. został rozszerzony o nowy sprzęt. W niektórych rejonach, objętych zasięgiem kamer zainstalowano głośniki, przez które operator może przestrzec potencjalnego sprawcę przed dokonaniem czynu zabronionego. Głośniki zainstalowano w Śródmieściu. Jeden z nich na ul. Reja, w przejściu z Pl. Wolności na Rynek, a pozostałe dwa w pasażu prowadzącym z ul. Sobieskiego na parking nr 4.

Czytaj więcej