Czytasz: W Rybniku mają "Wesołą Rybkę". Co to takiego?

W Rybniku mają "Wesołą Rybkę". Co to takiego?

Pierwszy w Rybniku miejski żłobek właśnie zainaugurował swoją działalność.

Od 1 lutego w przyjaznych i nowoczesnych wnętrzach placówki opiekę znajdzie blisko sto rybnickich maluchów.

Żłobek mieści się przy ul. Orzepowickiej 15, w sąsiedztwie Zespołu Szkół nr 3. Lokalizacja inwestycji wybrana została przede wszystkim z uwagi na łatwość dojazdu do obiektu z większości dzielnic miasta.

- Zapewnianie mieszkańcom optymalnych warunków do życia i realizowania się w różnych rolach społecznych, to również inwestycje prorodzinne – przekonuje prezydent Rybnika Piotr Kuczera. - Żłobek w Rybniku jest odpowiedzią na potrzeby rodziców, chcących skutecznie łączyć życie rodzinne z aktywnością zawodową.

To zaś ma często bezpośrednie przełożenie na decyzję o pozostaniu bądź zamieszkaniu w danym mieście. Dlatego też bardzo cieszy mnie fakt, że Rybnik będzie mieć placówkę otaczającą opieką najmłodszych mieszkańców - dodaje.

Placówka zatrudnia 21 osób – są wśród nich opiekunowie, pielęgniarki, pracownicy obsługi, kuchni i - co szczególnie istotne - również logopeda.

- Priorytetem naszej działalności jest stworzenie naszym wychowankom klimatu bezpieczeństwa i wspólnego zaufania w grupie – mówi Aleksandra Bałdyga dyrektor Miejskiego Żłobka w Rybniku. - A ponieważ każde dziecko jest inne i każde z osobna ma swój wewnętrzny program rozwoju oraz charakterystyczne indywidualne cechy osobowości, wykazuje się różnymi predyspozycjami, zainteresowaniami i zdolnościami, dlatego będziemy wykorzystywać różne metody w pracy, po to, by każde dziecko mogło bez lęku rozwijać swoje najlepsze strony.

W żłobku przewidziano miejsce dla 96 dzieci – do tej pory podpisane zostały umowy z 82 rodzicami. Maluchy, które w wyniku przeprowadzonej rekrutacji znalazły się na liście rezerwowej będą przyjmowane na wolne miejsce. W dalszej perspektywie (od marca br.) planowane jest wprowadzenie naboru otwartego - kolejne dzieci będą przyjmowane rotacyjnie na wolne miejsca (zgodnie z przyjętymi kryteriami naborowymi).

- Przeprowadzony nabór pokazał, że wielkość żłobka i liczba dostępnych dla dzieci miejsc zostały dobrze zaplanowane – wskazuje prezydent Piotr Kuczera. - Jestem przekonany, że w nowoczesnej, przyjaznej przestrzeni maluchy będą dobrze się czuły i będą z zapałem poznawać otaczający je świat. Inwestycja jest bardzo istotna dla rozwoju miasta. Zaplecze w postaci żłobków czy przedszkoli to coś, co często może zadecydować o tym, że ktoś zdecyduje się zamieszkać w Rybniku albo w mieście pozostać, a na tym nam bardzo zależy – dodaje gospodarz miasta.

Koszt budowy żłobka wraz zagospodarowaniem terenu wokół niego to 9,3 mln zł. Inwestycję wykonał wybrany w przetargu Zakład Produkcyjno-Usługowo- Handlowy „AL-DUE” Bogusław Jarzyna z Rybnika. Budowa trwała od 26 lipca do 14 listopada 2017 r.

Warto dodać, że Rybnik pozyskał ponad 1 mln złotych dofinansowania do budowy żłobka, w ramach programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch plus” Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Miastu udało się również zdobyć przeszło 1,5 mln unijnej dotacji na wyposażenie żłobka oraz bieżące funkcjonowanie placówki po jej uruchomieniu.Miesięczny koszt pobytu dziecka w żłobku to 345 zł opłaty stałej, plus wyżywienie 8 zł/dzień (w tym 5,50 zł finansowane ze środków unijnych).

Czytaj więcej