Silesion.PL

serwis informacyjny

Rusza 10. edycja budżetu obywatelskiego w Katowicach

Place zabaw

Place zabaw

W Katowicach rozpoczęła się 10. edycja budżetu obywatelskiego, w ramach której mieszkańcy będą mieli możliwość zdecydowania o wydatkowaniu ponad 20 mln zł z budżetu miasta, w tym 3 mln zł na zadania z Zielonego Budżetu. W tegorocznej edycji każdy katowiczanin, bez względu na wiek, będzie mógł wziąć udział w tworzeniu projektów, które będą mogły być realizowane w mieście.

Projekty można składać od 4 do 28 kwietnia 2023 roku, a następnie przejdą one weryfikację formalną i merytoryczną. Głosowanie na projekty odbędzie się we wrześniu. W dotychczasowych dziewięciu edycjach budżetu obywatelskiego do realizacji wybrano 1140 zadań o łącznej wartości ponad 145 mln zł.

W tym roku po raz pierwszy wnioskodawcy będą mogli wykorzystać informacje zebrane w ramach Dzielnicowej Giełdy Pomysłów, w której przygotowano wykaz pomysłów mieszkańców dla każdej z 22 dzielnic.

– Budżet obywatelski to znakomite narzędzie pozwalające współdecydować o tym, jak zmieniają się nasze Katowice. Do tej pory mieszkańcy zdecydowali o wydatkowaniu ponad 145 mln zł na 1140 projektów wybranych w drodze głosowań.  W tym roku czeka nas realizacja m.in. 141 zadań wybranych w ramach poprzedniej edycji oraz rozpoczętych już projektów dwuletnich – przypomina Marcin Krupa, prezydent Katowic. – To właśnie te zrealizowane zadania m.in.: place zabaw, siłownie „pod chmurką”, wybiegi dla psów, wyremontowane i doświetlone chodniki, nowe miejsca parkingowe czy infrastruktura rowerowa są najlepszym dowodem działania budżetu obywatelskiego. W tym roku przygotowania do jubileuszowej, dziesiątej edycji budżetu obywatelskiego rozpoczęliśmy wcześniej od Dzielnicowej Giełdy Pomysłów. Zachęcam do skorzystania z tych propozycji, być może zainspirowania się, a następnie do zgłaszania swoich projektów, na które czekamy już od 4 kwietnia – zachęca prezydent.

Wnioski do budżetu obywatelskiego można złożyć na kilka sposobów – elektronicznie za pomocą formularza online, poprzez ePUAP lub e-mail oraz papierowo – taki wniosek należy osobiście lub przez pełnomocnika dostarczyć do Punktu Konsultacyjnego BO mieszczącego się w budynku Urzędu Miasta (Rynek 13), w pokoju 205.

Zachęcamy do wypełnienia formularza online, który – podobnie jak szczegółowe informacje o całej procedurze – będzie dostępny na stronie internetowej budżetu obywatelskiego: bo.katowice.eu. Osoby korzystające z tej formy złożenia wniosku będą mogły m.in. w łatwy sposób wskazać lokalizację swojego zadania za pomocą umieszczonej w formularzu mapy. Niezależnie od wybranej formy mieszkańcy będą mogli zgłaszać swoje zadania do 28 kwietnia.

– Musimy pamiętać, że każda nowa inwestycja generuje późniejsze koszty utrzymania, dlatego zachęcam wnioskodawców, aby przy formułowaniu wniosków zwrócili uwagę na to, jak wysokie mogą to być kwoty w przypadku realizacji ich pomysłu. Podobnie jak w poprzednim roku, propozycje zadań takich jak np. budowa wodnych placów zabaw, tężni czy lodowisk będą oceniane negatywnie właśnie ze względu na to kryterium – wysokie koszty późniejszego utrzymania – mówi Justyna Buchalik, naczelnik wydziału komunikacji społecznej Urzędu Miasta. – Podobnie jak w ostatnich latach, projekty dotyczące Ochotniczych Straży Pożarnych powinny być zgłaszane jako zadania ogólnomiejskie. Z kolei na terenach należących do wspólnot mieszkaniowych, Katowickiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego czy spółdzielni mieszkaniowych dopuszczalna jest realizacja wyłącznie zadań nieinwestycyjnych – przypomina naczelnik.

Złożone wnioski przejdą weryfikację formalną (do 29 maja) oraz merytoryczną (do 10 sierpnia). Na projekty zgłoszone w 10. edycji Budżetu Obywatelskiego będzie można oddać swój głos od 11 do 24 września 2023 r.

HARMONOGRAM X EDYCJI BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W KATOWICACH

Zgłaszanie projektów zadań do Budżetu Obywatelskiegood 4 do 28 kwietnia 2023 r.
Weryfikacja formalna i ogłoszenie wynikówdo 29 maja 2023 r.
Łączenie zgłoszonych wnioskówdo 30 czerwca 2023 r.
Zgłaszanie zastrzeżeń i uwag do zadańdo 30 czerwca 2023 r.
Weryfikacja merytoryczna i ogłoszenie wynikówdo 10 sierpnia 2023 r.
Wycofanie wnioskudo 25 sierpnia 2023 r
Głosowanieod 11 do 24 września 2023 r.
Podanie wyników głosowaniado 29 września 2023 r.
  • W ramach tegorocznej, 10. edycji budżetu obywatelskiego w Katowicach mieszkańcy będą decydowali o wydatkowaniu ponad 20 mln zł z budżetu miasta z czego 3 mln zł będą przeznaczone na zadania z Zielonego Budżetu
  • W budżecie obywatelskim może wziąć udział każdy katowiczanin, bez względu na wiek
  • Projekty w 10. edycji można składać od 4 do 28 kwietnia 2023 roku, następnie przejdą one weryfikację formalną i merytoryczną. Głosowanie odbędzie się we wrześniu
  • Na przestrzeni dotychczasowych dziewięciu edycji budżetu obywatelskiego do realizacji wybrano 1140 zadań o łącznej wartości ponad 145 mln zł

Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią one podstawy do wzięcia udziału w Promocji, w szczególności nie są ofertą w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. 2020, poz. 1740 z późn. zm.).

Copyright Silesion.pl© Wszelkie prawa zastrzeżone. 2016-2024