Czytasz: Ruda Śląska: Ponad 70 mln zł na drogi w przyszłorocznym budżecie

Ruda Śląska: Ponad 70 mln zł na drogi w przyszłorocznym budżecie

Wydatki inwestycyjne mają w 2018 roku stanowić prawie jedną piątą całego budżetu miasta.

W przyszłym roku samorząd Rudy Śląskiej chce wydać 71 mln zł na budowę dróg – to prawie połowa zaplanowanych wydatków inwestycyjnych. Najwięcej środków pochłonie budowa kolejnych odcinków trasy N-S. Tylko na ten cel lokalne władze zabezpieczyły 40 mln zł.

Według przyjętego projektu budżetu Ruda Śląska, licząca ok. 140 tys. mieszkańców, wyda w przyszłym roku na inwestycje 146 mln zł.

- Wydatki inwestycyjne mają w 2018 roku stanowić prawie jedną piątą całego budżetu miasta. Taką wartość tego współczynnika osiągają jedynie miasta najlepiej rozwijające się - powiedziała prezydent Rudy Śląskiej Grażyna Dziedzic.

Projekt budżetu został już złożony w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach. Teraz ma ona 30 dni na zaopiniowanie dokumentu. Następnie debatować będą nad nim rudzcy radni. Sesja Rady Miasta w tej sprawie odbędzie się 20 grudnia.

Na inwestycje w 2018 roku władze Rudy Śląskiej planują przeznaczyć ok. 19 proc. wszystkich przyszłorocznych wydatków, podobnie jak w roku bieżącym. Tradycyjnie najwięcej środków, bo aż blisko 71 mln zł, przeznaczonych ma być na drogi. Z tej kwoty ponad 40 mln zł ma zostać zabezpieczonych na budowę kolejnych odcinków trasy N-S, która połączy autostradę A4 i Drogową Trasę Średnicową.

Pierwszy odcinek trasy N-S został oddany do użytku w styczniu 2014 r., a drugi - w sierpniu ub. roku.

- W przyszłym roku zakończymy budowę odcinka od ul. Bukowej do ul. Kokota oraz planujemy ruszyć z budową ostatniego odcinka w kierunku autostrady A4 - powiedział wiceprezydent Rudy Śląskiej Krzysztof Mejer.

Na przyszły rok władze miasta zaplanowały też dwie duże inwestycje drogowe w dzielnicy Ruda. Chodzi o budowę ronda na skrzyżowaniu ul. Wolności, Magazynowej i Brańskiego oraz rozpoczęcie przebudowy ul. Piastowskiej.

- Na ten cel w projekcie budżetu zarezerwowaliśmy ponad 12 mln zł - dodał Mejer. W budżecie zaplanowano też 4,5 mln zł na dalszą przebudowę dróg gruntowych oraz 2,5 mln zł na ścieżki rowerowe.

21 mln zł w projekcie budżetu zostało zarezerwowanych na zadania z zakresu rewitalizacji.

- W przyszłym roku zakończymy rewitalizację hałdy w rejonie ul. 1 Maja, rozpocznie się także budowa Traktu Rudzkiego, czyli rewitalizacja 35 ha terenów zielonych głównie w Wirku. Ruszy także rewitalizacja podwórek. Tylko na te działania zabezpieczono 7,5 mln zł - wyliczał wiceprezydent Michał Pierończyk.

Spora część wydatków inwestycyjnych, bo ponad 15 mln zł, przeznaczonych ma zostać na gospodarkę mieszkaniową. Samorząd Rudy Śląskiej będzie kontynuować budowę 50 mieszkań komunalnych przy zbiegu ul. Stromej i Bytomskiej. Powstaną kolejne garaże w kompleksach w rejonie ul. Kempnego oraz Tołstoja, będzie też kontynuowana termomodernizacja budynków komunalnych.

Ponad 9 mln zł w projekcie przyszłorocznego budżetu zaplanowano na inwestycje w oświatę – chodzi przede wszystkim o modernizację placówek, podobną kwotę władze chcę przeznaczyć na inne remonty, a na realizację zadań z budżetu obywatelskiego - ponad 2,8 mln zł.

Ogółem wydatki Rudy Śląskiej w 2017 roku mają się zamknąć w kwocie 773 mln zł, natomiast dochody prognozowane są poziomie 698,3 mln zł. Spośród wydatków najwięcej ma być przeznaczonych na oświatę i wychowanie - ponad 222,6 mln zł oraz pomoc społeczną i rodzinę – ponad 184,3 mln zł.

Na pokrycie budżetowego deficytu władze miasta planują uruchomienie kolejnej transzy kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Wyniesie ona 74 mln zł.

- Całość kredytu, który ma być przeznaczony tylko i wyłącznie na inwestycje w latach 2016-2020, to ok. 300 mln zł. Do tej pory wykorzystaliśmy dwie transze o łącznej wysokości 92,3 mln zł. To dzięki m.in. tym środkom współfinansujemy realizację większości bieżących inwestycji - wyjaśniła skarbnik miasta Ewa Guziel.

Tegoroczne dochody budżetu Rudy Śląskiej wynieść mają 726,4 mln zł, natomiast wydatki - 777,5 mln zł.(PAP)

autor: Krzysztof Konopka

edytor: Anna Mackiewicz

Czytaj więcej