Czytasz: Ruda Śląska: 1,1 mln zł na aktywizację zagrożonych ubóstwem

Ruda Śląska: 1,1 mln zł na aktywizację zagrożonych ubóstwem

Trzy dzielnice otrzymają wsparcie.


Ponad 1,1 mln zł dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach otrzyma Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej na aktywizację osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Program ruszy w styczniu przyszłego roku i potrwa 2 lata.

Jak podał we wtorek rudzki magistrat, projekt zakłada realizację zajęć z zakresu animacji lokalnej, zajęć motywacyjnych, działań integracyjnych, warsztatów umiejętności społecznych oraz szkoleń edukacyjnych, dających nowe kwalifikacje zawodowe.

"Chebzie, Nowy Bytom i Wirek to dzielnice ujęte w Lokalnym Programie Rewitalizacji. Każda z nich podzielona jest na obszary, między którymi znajdują się wyraźne granice mentalne, stanowiące poważne bariery przy podejmowanych działaniach z zakresu aktywizacji czy integracji" - wskazał dyrektor MOPS w Rudzie Śląskiej Krystian Morys.

"Program skierowany jest do mieszkańców tych obszarów, dotkniętych przeróżnymi problemami społecznymi – bezrobociem i biernym stylem życia, nadużywaniem alkoholu, bezradnością opiekuńczo-wychowawczą, pogarszającym się stanem zdrowia czy ubóstwem" - dodał dyrektor.

Projekt "Ruda Śląska dla społeczności lokalnych" adresowany jest do osób pełnoletnich z trzech wymienionych przez Morysa dzielnic, które na co dzień korzystają z pomocy społecznej. Aby dotrzeć do jak najszerszego grona odbiorców, lokalne władze przeprowadzą akcję informacyjno-promocyjną.

Spośród trzech dzielnic, jedynie w Nowym Bytomiu wcześniej realizowany był podobny projekt. W 2008 r. na osiedlu Kaufhaus, (położonym na pograniczu Chebzia i Nowego Bytomia), zainicjowano program aktywności lokalnej, który kontynuowany jest obecnie w ramach projektu pozakonkursowego. Ten sam program zakładał też aktywizację zagrożonych wykluczeniem mieszkańców Starego Orzegowa.

Według lokalnego animatora Fabiana Szajora, po niespełna dziesięciu latach pracy ze społecznościami osiedla Kaufhaus oraz dzielnicy Orzegów widać istotne zmiany na lepsze. "Obserwujemy m.in. wyraźny wzrost umiejętności komunikacyjnych uczestników, ich asertywności i świadomego podejmowania decyzji, większą świadomość na temat swojego zdrowia oraz gotowość do podejmowania działań na rzecz środowiska lokalnego" - wyliczał Szajor. "Największą bolączką realizowanych programów jest fakt, że mimo, iż w środowiskach wyłaniali się liderzy, to nie zgadzali się na to, by eksponować ich rolę w społeczności" - dodał.

Uczestnicy programów realizowanych w Nowym Bytomiu oraz Orzegowie dzięki przeprowadzonym spotkaniom świetlicowym, poświęconym rękodziełu, pracom porządkowym, ogrodowym czy drobnym pracom naprawczym, nabyli wiele praktycznych umiejętności i dobrych nawyków przydatnych na co dzień. Zmienili swoje podejście do dyscypliny, współpracy w grupie czy porządku na stanowisku pracy. Dzięki wielu wyjazdom w rejony bogate krajobrazowo i historycznie wzrosła ich społeczna i historyczna świadomość, w tym ciekawość poznawcza – podkreślają przedstawiciele samorządu.

Projekt "Ruda Śląska dla społeczności lokalnych" dofinansowany został w 95 proc. z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 w ramach Europejskiego Funduszy Społecznego.(PAP)

autor: Krzysztof Konopka