Czytasz: 138 mln zł na inwestycje, w tym na rewitalizację

138 mln zł na inwestycje, w tym na rewitalizację

71 mln ma pochłonąć budowa nowych dróg.

138 mln zł na inwestycje przeznaczą w przyszłym roku władze Rudy Śląskiej. Z tej kwoty 71 mln zł ma pochłonąć budowa nowych dróg, a 21 mln zł - rewitalizacja. W środę rudzcy radni przyjęli uchwałę budżetową na 2018 r.

Podczas dyskusji nad budżetem prezydent miasta Grażyna Dziedzic zapowiedziała powołanie zespołu do spraw konkursu na zagospodarowanie terenu w rejonie ul. 1 Maja i trasy N-S pod inwestycję o charakterze ponadregionalnym z zakresu tzw. przemysłu czasu wolnego. W skład komisji mają wejść m.in. radni ze wszystkich klubów Rady Miasta.

W projekcie budżetu władze miasta pierwotnie zarezerwowały 10 mln zł pod przyszłe wniesienie udziałów do spółki celowej, która miałaby w mieście zrealizować taką inwestycję, ostatecznie wycofano jednak te środki z budżetu. W Wieloletniej Prognozie Finansowej pozostało 20 mln zł na ten cel, pieniądze mają jednak być uruchomione dopiero wtedy, gdy dobiegną końca negocjacje z potencjalnym inwestorem.

- Nie rezygnujemy z tej inwestycji i będziemy jeszcze o niej dyskutować z radnymi. Chcemy też włączyć przedstawicieli Rady Miasta w skład specjalnego zespołu, który ma zająć się konkursem i wyłoni przyszłego inwestora. Od początku pojawienia się szansy na realizację takiej inwestycji w mieście gramy w otwarte karty, bo zależy nam na transparentności podejmowanych działań – powiedziała prezydent Grażyna Dziedzic.

Na inwestycje w 2018 r. władze Rudy Śląskiej przeznaczą ok. 18 proc. wszystkich przyszłorocznych wydatków, czyli o 2 proc. więcej niż w tym roku. Najwięcej środków, bo blisko 71 mln zł przeznaczono na drogi, z czego ponad 40 mln zł - na budowę kolejnych odcinków trasy N-S. "W przyszłym roku zakończymy budowę odcinka od ul. Bukowej do ul. Kokota oraz planujemy ruszyć z budową ostatniego odcinka w kierunku autostrady A-4. Dodatkowo na przyszły rok zaplanowaliśmy dwie duże inwestycje drogowe w dzielnicy Ruda" - poinformował wiceprezydent miasta Krzysztof Mejer.

21 mln zł w budżecie zostało zarezerwowanych na zadania z zakresu rewitalizacji. W przyszłym roku zakończy się rewitalizacja hałdy w rejonie ul. 1 Maja, rozpocznie się natomiast budowa Traktu Rudzkiego, czyli rewitalizacja 35 hektarów terenów zielonych. Zakończy się też rewitalizacja zabytkowego budynku dworca kolejowego w Chebziu, gdzie powstanie Stacja Biblioteka. Władze miasta chcą również rozpocząć kompleksowy remont willi Florianka oraz rewitalizację terenu po dawnej koksowni Orzegów. W przyszłorocznym planie ujęto również odnowienie 5 hektarów cennego przyrodniczo obszaru w dzielnicy Ruda.

Ponad 15 mln zł przeznaczono na gospodarkę mieszkaniową, w tym budowę 50 mieszkań komunalnych. Planowana jest przebudowa części pomieszczeń Muzeum Miejskiego oraz dokapitalizowanie szpitala miejskiego, który będzie rozbudowywany o nowy blok. Dodatkowo w 2018 r. w Rudzie Śląskiej będą realizowane inwestycje, o które wnioskowali mieszkańcy w ramach budżetu obywatelskiego. Na ten cel przeznaczono 2,8 mln zł, a sztandarową inwestycją ma być rolkowisko w Parku Strzelnica.

Zgodnie z przyjętą w środę uchwałą budżetową wydatki przyszłorocznego budżetu Rudy Śląskiej mają się zamknąć w kwocie 764,5 mln zł, natomiast dochody na poziomie 699,7 mln zł. Spośród wydatków najwięcej ma być przeznaczonych na oświatę i wychowanie - ponad 222,6 mln zł oraz pomoc społeczną i rodzinę – ponad 184,3 mln zł.

Na pokrycie budżetowego deficytu władze miasta planują uruchomienie kolejnej transzy kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego w wysokości 64 mln zł.

- Całość kredytu, który ma być przeznaczony tylko i wyłącznie na inwestycje w latach 2016–2020, to ok. 300 mln zł. Do tej pory wykorzystaliśmy dwie transze o łącznej wysokości 92,3 mln zł. To dzięki m.in. tym środkom współfinansujemy realizację większości bieżących inwestycji. Musimy pamiętać, że teraz wchodzimy w okres intensyfikacji konkursów na unijne dofinansowania wielu inwestycji, dlatego musimy mieć na to pieniądze i to nie tylko na pokrycie wkładu własnego, ale także na wyłożenie środków, by potem otrzymać ich refundację – wyjaśniła skarbnik miasta Ewa Guziel.

46,3 mln zł, które miasto wyda w przyszłym roku będzie pochodziło z pieniędzy Unii Europejskiej.(PAP)

autor: Anna Gumułka

edytor: Marek Michałowski

Czytaj więcej