Czytasz: Ruch z kasą, ale bez punktów

Ruch z kasą, ale bez punktów

Radni z Chorzowa postanowili pomóc klubowi, znowu.

10 głosów za, 7 przeciw i 7 wstrzymujących się. Dzisiaj chorzowscy radni wyrazili zgodę na przesunięcia w budżecie związane z prolongatą pożyczki dla spółki Ruch Chorzów.

Warunkiem wydłużenia spłaty długu były dodatkowe zabezpieczenia w postaci hipoteki na kwotę 6 mln zł. - powiedział Andrzej Kotala, prezydent Chorzowa. - Spółka Ruch Chorzów przyjęła nasze warunki, dzięki czemu udało się wzmocnić zabezpieczenie pożyczki udzielonej przez miejską spółkę Centrum Przedsiębiorczości.

Przypomnijmy, klub z Cichej nie zwrócił w terminie (koniec października) pierwszej transzy w całości, chodzi o 3 miliony złotych. Do tej pory Ruch oddał zaledwie 3 z 6 milionów złotych długu. 12 milionów pożyczyła klubowi spółka miejska Chorzowskie Centrum Przedsiębiorczości.

Cieszę się bardzo, że radni na dzisiejszej sesji zaakceptowali porozumienie w sprawie prolongaty części pożyczki do 31 lipca 2017 r. - powiedział Rafał Byrczek, wiceprezes Ruchu Chorzów, który był obecny na dzisiejszej sesji rady miasta - Z punkty widzenia miasta jest to z pewnością bardzo dobra decyzja, gdyż przyjęty dokument gwarantuje solidne zabezpieczenia spłaty pożyczki zarówno miastu jak i Chorzowskiemu Centrum Przedsiębiorczości.

Aby dzisiejsze porozumienie zawarte pomiędzy kilkoma podmiotami - Prezydentem Miasta Chorzów, Chorzowskim Centrum przedsiębiorczości, Przewodniczącym Rady Nadzorczej Ruchu Aleksandrem Kurczykiem i Spółką AMG Silesia - weszło w życie potrzebna jest zgoda Rady Nadzorczej Ruchu Chorzów. Spotkanie zaplanowano na 29 grudnia.

Na mocy zapisów porozumienia Miasto Chorzów oraz Centrum Przedsiębiorczości mają prawo do wydelegowania do Rady Nadzorczej po jednym przedstawicielu. Dodatkowo, reprezentant Ratusza będzie członkiem Zarządu Klubu.

Ujemne punkty od PZPN-u

19 grudnia podczas posiedzenia Komisji ds. Licencji Klubowych PZPN podjęto decyzję o odjęciu 8 punktów Ruchowi Chorzów w sezonie rozgrywkowym 2016/2017. Kara jest wynikiem podwójnych umów zawieranych z piłkarzami (o czym pisaliśmy wcześniej)

"Komisja stwierdziła ponad wszelką wątpliwość, że z zawodnikami były zawierane równolegle dwie umowy: umowa o profesjonalne uprawianie piłki nożnej podpisywana z Ruchem Chorzów SA oraz umowa o pracę z Fundacją Ruch Chorzów na stanowiska związane z marketingiem, reklamą i public relationslub na pracę biurową. Ze względu na nieprzedstawienie przez Klub Ruch Chorzów SA dokumentów finansowych Fundacji Ruch Chorzów, na podstawie zeznań świadków Komisja ustaliła, że zaległości Fundacji wobec zawodników sięgają okresu między 2012 – 2016 rokiem." (uzasadnienie Komisji ds. Licencji Klubowych PZPN z 19 grudnia 2016)

Jeżeli zadłużenie w stosunku do piłkarzy, których dotyczył ten proceder, zostanie spłacone do końca stycznia 2017 roku, to kara zostanie ograniczona do 4 punktów w sezonie. Po 20. kolejkach Niebiescy zajmują w tabeli ekstraklasy 15 miejsce i są o krok od spadku do pierwszej ligii.

Odwołanie od decyzji PZPN-u

Także dziś chorzowski złożył do Najwyższej Komisji Odwoławczej PZPN odwołanie od orzeczenia Komisji Dyscyplinarnej w sprawie zobowiązań Stowarzyszenia K.S. Ruch Chorzów wobec byłych pracowników, a co za tym idzie nałożonego na Klub zakazu transferowego.

Czytaj więcej