Czytasz: Nieleczone lub źle leczone mogą prowadzić do udaru mózgu

Nieleczone lub źle leczone mogą prowadzić do udaru mózgu

Rozpoczęły się badanie epidemiologiczne wykrywające migotanie przedsionków.

Badania epidemiologiczne, które ma wykryć migotanie przedsionków u pacjentów powyżej 65. roku życia zainaugurowano w Śląskim Parku Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia w Zabrzu.

Badanie jest realizowane w ramach projektu Nomed-AF, którego liderem jest Kardio-Med Silesia.

- Celem jest wykrywanie u pacjentów w wieku powyżej 65. roku życia migotania przedsionków, które nieleczone lub źle leczone może prowadzić do udaru niedokrewnego mózgu - choroby nazywanej epidemią XXI-wieku, w części przypadków śmiertelnej, w części związanej z trwałym kalectwem – powiedział PAP prezes Kardio-Med Silesia Adam Konka.

Badacze chcą ocenić częstość występowania bezobjawowego, tzw. niemego klinicznie migotania przedsionków oraz zidentyfikować czynniki ryzyka tej arytmii w populacji Polaków powyżej 65. roku życia. Udar niedokrwienny jest jedną z najczęstszych przyczyn zgonu i inwalidztwa, a jego leczenie stanowi istotną część kosztów opieki zdrowotnej. Migotanie przedsionków jest znanym czynnikiem ryzyka udaru niedokrwiennego mózgu. Leczenie przeciwkrzepliwe redukuje ryzyko udaru o mechanizmie zatorowym, niestety wiele przypadków migotania przedsionków pozostaje niewykrytych. Ocenia się, że 20-30 proc. udarów o nieustalonej etiologii jest spowodowane przez nieme AF. Proponowany projekt jest ukierunkowany na rozwiązanie tego problemu.

W ramach projektu NOMED-AF 3 tysiące losowo wybranych – przy współudziale Ministerstwa Cyfryzacji - mieszkańców Polski powyżej 65. roku życia, którzy wyrażą świadomą zgodę na udział w badaniu, zostanie poddanych miesięcznemu monitorowaniu EKG za pomocą specjalnie skonstruowanego do tego celu systemu nadzoru telemetrycznego. W trakcie badania pielęgniarka epidemiologiczna odwiedzi uczestnika badania trzykrotnie w ciągu miesiąca. Poza instalacją systemu monitorującego zbierze ona szczegółowy wywiad epidemiologiczny, wykona podstawowe pomiary antropometryczne oraz pobierze krew na badania morfologiczne i biochemiczne.

Dane z urządzenia monitorującego pracę serca transmitowane będą do Centrum Telemonitoringu Medycznego mieszczącego się w siedzibie Śląskiego Parku Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia w Zabrzu, gdzie każdego dnia są analizowane przez ratowników medycznych oraz lekarzy. Badanie na terenie województwa śląskiego prowadzone będzie do przełomu lutego i marca 2018 r. W województwie śląskim zostanie włączonych do badania ponad 430 pacjentów.

Ogólnopolskie badanie epidemiologiczne NOMED-AF "Nieinwazyjne Monitorowanie w Celu Wczesnego Wykrycia Migotania Przedsionków" jest realizowane w ramach projektu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) pod patronatem Ministra Zdrowia. Kierownikiem projektu jest prof. Zbigniew Kalarus - kierownik Katedry Kardiologii, Wrodzonych Wad Serca i Elektroterapii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Zabrzu, działającej w Śląskim Centrum Chorób Serca.

Badanie prowadzi konsorcjum, w którego skład wchodzą: Śląski Park Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia (Lider), Warszawski Uniwersytet Medyczny, Gdański Uniwersytet Medyczny, Pomorski Uniwersytet Medyczny, Collegium Medicum-Uniwersytetu Jagiellońskiego, Instytut Technologii i Aparatury Medycznej z Zabrza oraz partner biznesowy.(PAP)

autor: Anna Gumułka

Czytaj więcej