Czytasz: Rozpoczęło działalność Śląskie Centrum Kompetencji Przemysłu 4.0

Rozpoczęło działalność Śląskie Centrum Kompetencji Przemysłu 4.0

Śląskie Centrum Kompetencji Przemysłu 4.0 rozpoczęło działalność w Gliwicach.

Ma to być ośrodek wspierający przedsiębiorców we wdrażaniu i stosowaniu technologii przemysłu 4.0, a także zajmujący się szeroko pojętą promocją i edukacją w zakresie nowych technologii.

Politechnika Śląska współpracuje przy tym przedsięwzięciu z Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną (KSSE).

Śląskie Centrum Kompetencji Przemysłu 4.0 powołano – jako konsorcjum – 21 lutego br. w Warszawie, przy udziale minister przedsiębiorczości i technologii Jadwigi Emilewicz. O szczegółach partnerzy przedsięwzięcia mówili w poniedziałek w Gliwicach, podczas II Konferencji Edukacja Dualna EDUAL, z udziałem ministra nauki i szkolnictwa wyższego Jarosława Gowina.

Jak poinformował w rozmowie z dziennikarzami prezes KSSE Janusz Michałek, Centrum ma pomagać małym i średnim przedsiębiorcom, których nie byłoby stać na samodzielną transformację w kierunku przemysłu czwartej generacji – np. poprzez szkolenia, wsparcie zewnętrznych instytucji (jak KSSE), przygotowanie linii demonstracyjnych czy dedykowane dla nich projekty i finansowanie wkładu własnego do nich.

„Poprzez połączenie synergii np. kilkunastu małych czy średnich przedsiębiorców, będziemy tworzyć złożone projekty. Łącząc je, możemy starać się o wyprodukowanie złożonego produktu, który powstanie tu, w regionie, a stąd już tylko jeden krok do komercjalizacji i wprowadzenia na rynek” - obrazował Michałek.

Prezes KSSE zaznaczył, że Śląskie Centrum Kompetencji Przemysłu 4.0 to wyjście naprzeciw inicjatywie rządu związanej m.in. w powstaniem Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości, która – zgodnie z informacją z 21 lutego - ma "pełnić rolę integratora i przyśpieszyć transformację polskiej gospodarki w kierunku Przemysłu 4.0." (obecnie trwają prace nad projektem ustawy ws. fundacji).

„Takie Centra mają powstać dwa w Polsce. Walczymy, wspólnie z Politechniką Śląską i regionem, aby jedno z nich było tutaj w regionie. Inicjatywą powołania konsorcjum wyprzedzamy o jeden czy dwa kroki pozostałych. To jest wielka szansa. Takie Centrum będzie oddziaływało nie tylko na Polskę, na nasz region, ale na całą Europę Centralną” - wskazał w poniedziałek Michałek.

Postulat utworzenia centrum kompetencji i wiedzy dla przemysłu 4.0 – jako miejsca, gdzie prowadzone będą m.in. szkolenia, projekty czy wdrożenia na potrzeby nowoczesnej i przyszłościowej gospodarki – naukowcy Politechniki Śląskiej formułowali już podczas pierwszej konferencji EDUAL, przed rokiem.

Podczas poniedziałkowej, drugiej konferencji EDUAL dziekan Wydziału Mechanicznego Technologicznego Politechniki Śląskiej prof. Anna Timofiejczuk mówiła, że przystępując do tworzenia Centrum jego partnerzy, porządkując pojęcia, podzielili technologie przemysłu 4.0 na dziewięć działek: roboty autonomiczne, druk 3D, cyberbezpieczeństwo, obliczenia w chmurze, integrację, internet rzeczy, wirtualną rzeczywistość, symulacje i duże zbiory danych (wszystkie te technologie są obecne w Politechnice Śląskiej).

W tym kontekście naukowcy rozważali, jaki powinien być inżynier odpowiadający potrzebom przemysłu 4.0. Na tej podstawie powstał katalog pożądanych kompetencji, który był z kolei materiałem dla ułożenia programu szkoleń. „Liczą się nie tylko technologie, ważny jest też aspekt społeczny. Ważne jest, aby takie osoby potrafiły oceniać technologie, oceniać stopień zaawansowania technologicznego, umiały doradzać firmom czy budować modele biznesowe” - wskazała dziekan.

Następnie Politechnika przygotowała i zrealizowała autorski program szkoleniowy Inkubator Liderów Przemysłu 4.0 – będący odpowiedzią na zaproszenie Ministerstwa Rozwoju do opracowania koncepcji szkoleń dla Centrów Kompetencji Przemysłu 4.0. Wzięło w nim udział 14 uczestników z 7 wydziałów Politechniki Śląskich (podobne programy przygotowały Politechniki Warszawska i Poznańska).

Łącznie pod kątem Śląskiego Centrum Kompetencji Przemysłu 4.0 przygotowano już 22 programy szkoleń - do prowadzenia wspólnie z firmami z KSSE. Szkolenia koordynuje i prowadzi utworzony w strukturze Centrum dział szkoleń (badający też potrzeby edukacyjne). Dział doradztwa i konsultacji zajmuje się m.in. audytami, konsultacjami wraz z analizą kosztów i ryzyka i propozycjami strategii wdrażania nowych technologii. Dział wdrożeń koordynuje platformę usług i opracowuje projekty wdrożeniowe.

W strukturze Centrum funkcjonują też dział informacji i promocji (organizujący punkt informacyjny, portale informacyjne, badania ankietowe, materiały promocyjne, warsztaty, konferencje, spotkania edukacyjne) oraz dział demonstratorów (demonstrator integracji i zastosowania przemysłu 4.0).

Prof. Timofiejczuk potwierdziła, że Śląskie Centrum Kompetencji Przemysłu 4.0 – z siedzibą przy gliwickiej ul. Rybnickiej - zostało utworzone w formule konsorcjum. „Planujemy, że po wejściu w życie ustawy o polskiej platformie przyszłości konsorcjum przetworzy się prawdopodobnie w inny podmiot prawny” - zasygnalizowała.

"My już dzisiaj zrozumieliśmy, że za dwa-trzy lata ktoś, kto będzie miał najlepsze kadry, wysokospecjalizowane, o wysokiej znajomości technologii, ten będzie w przemyśle 4.0 funkcjonował na rynku europejskim, ale i światowym" - zaznaczył w poniedziałek prezes KSSE.

Utworzenie w woj. śląskim centrum kompetencyjno-demonstracyjnego w zakresie przemysłu 4.0 zostało zapisane w rządowym Programie dla Śląska, będącym jednym z kluczowych projektów Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. 

Czytaj więcej