Czytasz: Więzień wychodzi na wolność. I co dalej?

Więzień wychodzi na wolność. I co dalej?

"Nagle okazuje się, że zachowania nabyte w zakładzie karnym, nie funkcjonują na wolności".

Fundacja Pomost z Zabrza, która pomaga uzależnionym i opuszczającym więzienia oraz Fundacja Rozwoju Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego chcą ustandaryzować metody pomocy byłym więźniom. Celem jest powstanie społecznych ośrodków readaptacji - w całym kraju.

Zmierzający do tego projekt "Employment Bridge To The Future" - finansowany środkami unijnymi – zainaugurowano w Zabrzu.

Jak powiedział asystent fundacji Pomost i instruktor terapii uzależnień Grzegorz Galant, pomocy po opuszczeniu zakładu karnego – w różnej formie - potrzebuje zdecydowana większość osadzonych.

- Myślę, że każdej osobie, która przeżyła ileś lat w więzieniu, tak mocno zmienia się zachowanie, że naprawdę trudno jej się odnaleźć w społeczeństwie. Nagle okazuje się, że zachowania nabyte w zakładzie karnym, nie funkcjonują na wolności - zaznaczył specjalista.

Jednocześnie – jak powiedział Marek Białach, ekspert lidera projektu, Fundacji Rozwoju KUL, która opracowała założenia programu readaptacyjnego, osadzeni opuszczający zakłady karne trafiają w swego rodzaju pustkę instytucjonalną. Projekt ma ją wypełnić.

- Niby istnieją wszystkie instytucje: rynku pracy, pomocy i integracji społecznej, organizacje pozarządowe, natomiast okazuje się, że nie ma systemu, który powoduje, że osoba opuszczająca zakłada karny, ma propozycję funkcjonowania poza nim. Tu jest problem, nie ma systemowych rozwiązań - wskazał Białach.

Jak zaznaczył, wyzwań w tym zakresie podejmują się przede wszystkim organizacje pozarządowe, np. fundacja Pomost, która organizuje lokalnie wsparcie poprzez prowadzenie procesów readaptacji społecznej czy zawodowej. Pomoc ta jednak w szerszej skali jest bardzo rozproszona – chodzi więc o to, by zintegrować ją w jednym miejscu: w proponowanych w projekcie modelowych Społecznych Ośrodkach Readaptacji.

- Osoby opuszczające zakład karny spotykają się z wieloraką dyskryminacją, m.in. na rynku pracy, w przestrzeni społecznej, rodzinnej. Dlatego potrzeba jest, by już na etapie procesu probacji czy po opuszczeniu zakładu karnego, dotrzeć do takich osób z informacją, że taka pomoc istnieje, że nie są z tym sami - wyjaśnił Białach.

Projekt "Employment Bridge To The Future" rozpoczął się w czerwcu. Jego pierwsza faza polega na wypracowaniu do końca 2017 r. modelowej koncepcji Społecznego Ośrodka Readaptacji. Następnie przez rok model ten ma być testowany w ośrodku modelowym, centralnym - prowadzonym w Zabrzu przez fundację Pomost.

Potem model ten – po przetestowaniu - ma być rozpowszechniany w oparciu o tzw. franczyzę społeczną. Chodzi o przygotowanie i rozprowadzenie przewodników i materiałów, w oparciu o które podobne ośrodki mogłyby funkcjonować w dowolnym miejscu – prowadzone przede wszystkim przez organizacje pozarządowe.

- Pomysł polega na tym, że chcemy zintegrować wszystkie usługi, które można, w jednym miejscu. Jeżeli organizacja nie ma lub nie może mieć czegoś w swoich kompetencjach, to przekierowuje do innych instytucji. Chodzi o to, aby taki ośrodek był miejscem pierwszego kontaktu osób opuszczających zakład karny - uściślił Białach.

Pomost ma doświadczenie prowadzenia grup wsparcia m.in. w aresztach i zakładach karnych w woj. śląskim. Najważniejszą metodą pracy fundacji jest społeczność – spotkania jej uczestników i praca nad ich problemami, a także osiąganiem wyznaczanych zadań, na wspólnym forum. Ta metoda ma w znacznym stopniu zostać przełożona do modelowego Społecznego Ośrodka Readaptacji.

Projekt "Employment Bridge To The Future" potrwa do czerwca 2019 r. Jest finansowany z Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014-2020. Jego koszt to niecały milion złotych – na przygotowanie i skonsultowanie rozwiązań. Wdrażanie jego efektów ma nie generować już dodatkowych kosztów po stronie podmiotów, które będą z nich korzystać.

- Być może rozwiązanie to znajdzie uznanie w oczach władz jako rozwiązanie systemowe. Wtedy może nastąpić przekierowanie środków np. z funduszu postpenitencjarnego. Finansowanie ośrodków prowadzonych przez organizacje społeczne to w zasadzie najtańsza forma pomocy osobom opuszczającym zakład karny" - zasygnalizował przedstawiciel lidera projektu. (PAP)

Czytaj więcej