Czytasz: Kiedy rozpoczynają się roraty i ile trwają?

Kiedy rozpoczynają się roraty i ile trwają?

Rozpoczął się adwent 2016. W kościele katolickim to czas przygotowujący do narodzin Chrystusa. Podczas adwentu odbywają się roraty - tradycyjne msze. Roraty (inaczej: msza roratnia) to msza wotywna o Najświętszej Maryi Pannie. Niegdyś roraty były mszami, które tradycyjnie rozpoczynały się o wschodzie Słońca, dziś często odbywają się także wieczorami. W roratach chętnie uczestniczą dzieci i młodzież, a msze roratnie często mają nastrojowy i uroczysty charakter.

CZYTAJ KONIECZNIE: Post Radia Niepokalanów o zakazanych zabawkach świątecznych wywołał burzę w internecie

Czym jest roratka?

Ważnym elementem mszy roratniej jest roratka - ozdobiona świeca, często przewiązana białą wstążką, którą umieszcza się w pobliżu kościelnego ołtarza. Obecnie jednak podczas rorat częściej widywane są lampiony, które zapalone po mszy niesie się do domu.

Kiedy rozpoczynają się roraty 2016?

Tegoroczne roraty potrwają do końca adwentu, a rozpoczęły się 27 listopada. Decyzja co do godzin mszy roratnich pozostaje w gestii poszczególnych parafii.

Mały Gość Niedzielny na roraty 2016

Mały Gość Niedzielny co roku w czasie adwentu przygotowuje dla dzieci pytania roratnie. W tym roku dotyczą Jasnej Góry i Matki Boskiej Częstochowskiej. Hasło tegorocznych rorat to: W domu Królowej Maryi.

Pytania roratnie 2016 z Małego Gościa Niedzielnego

Pytania roratnie 28 listopada - 4 grudnia

Pytania roratnie z Małego Gościa Niedzielnego - poniedziałek, 28 listopada 2016

 1. Gdzie znajduje się najważniejsze sanktuarium Polaków? Odp.: Na Jasnej Górze.
 2. Kto nazwał wzgórze częstochowskie Jasną Górą? Odp.: Węgierscy paulini. Na pamiątkę klasztoru św. Wawrzyńca na Jasnej Górze w Budzie.
 3. Kto jest najważniejszym mieszkańcem Jasnej Góry? Odp.: Matka Boska Częstochowska, czyli Czarna Madonna.

Pytania roratnie z Małego Gościa Niedzielnego - wtorek, 29 listopada 2016

 1. Jak nazywa się ikony? Odp.: Ikony nazywane są żywotami świętych. Ikony nazywa się od imion świętych.
 2. Kto według legendy namalował obraz jasnogórski? Odp.: Łukasz Ewangelista. Namalował go w Jerozolimie na deskach stołu Maryi. Tak głosi XV-wieczna legenda. Według legendy wschodniej - obraz jasnogórski powstał w jerozolimskim Wieczerniku.
 3. Kto sprowadził obraz jasnogórski na Jasną Górę? Odp.: Książę Władysław Opolczyk. 9 sierpnia 1382 roku.

Pytania roratnie z Małego Gościa Niedzielnego - środa, 30 listopada 2016

 1. Co oznaczają dwa palce dłoni Jezusa? Odp.: Dwa palce obrazują gest błogosławieństwa. Symbolizują dwie natury Jezusa Chrystusa: boską i ludzką.
 2. Jakim typem ikony jest wizerunek jasnogórski? Odp.: To Hodegetria - Matka Boska przedstawia Dzieciątko światu.
 3. Co Jezus trzyma w lewej dłoni? Odp.: Ewangelię. 

Pytania roratnie z Małego Gościa Niedzielnego - czwartek, 1 grudnia 2016

 1. Co znajduje się w herbie paulinów? Odp.: Palma daktylowa, kruk z bochenkiem chleba w dziobie i lwy. Elementy te nazwiązują do tradycji życia św. Pawła, który był pustelnikiem. Owoce palmy były pożywieniem dla świętego, kruk przynosił mupołowę chleba, a z kolei lwy wykopały grób dla św. Pawła. Pochował go w nim św. Antoni.
 2. Jak brzmi pełna nazwa zakonu paulinów. Odp.: Zakon Świętego Pawła Pierwszego Pustelnika (z łaciny: Ordo Sancti Pauli Primi Eremitae).
 3. Jak nazywają się utwory grane w cudownej kaplicy dla Matki Bożej? Odp.:To intrady, grane gdy odsłaniany jest Obraz. Intrada Królewska to z kolei uroczysty hejnał.

Pytania roratnie z Małego Gościa Niedzielnego - piątek, 2 grudnia 2016

 1. Z czego zrobione były pierwsze wota? Odp.: Były zrobione ze złota i srebra.
 2. Co to są wota? Odp.: Wota dziękczynne to przedmioty wiążące się z określoną intencją modlitwy lub jej wysłuchaniem. Są to np. kule inwalidzkie, różańce, modele statków, odlewy części ciała, itp.
 3. Co podarował Matce Bożej papież Franciszek? Odp.: Papież Franciszek podarował złotą różę.

Pytania roratnie z Małego Gościa Niedzielnego - sobota, 3 grudnia 2016

1. Skąd się wzięły rysy na twarzy Maryi Jasnogórskiej? Odp.:  Jest to pamiątka po zniszczeniu obrazu. Miało to miejsce w 1430 roku w czasie napadu rabunkowego

2. Kto przyczynił się do naprawienia obrazu? Odp.: Król Władysław II Jagiełło.

3. Co to jest świętokradztwo? Odp.: „Świętokradztwo polega na profanowaniu lub niegodnym traktowaniu sakramentów i innych czynności liturgicznych, jak również osób, rzeczy i miejsc poświęconych Bogu” - tak świętokradztwo definiowane jest przez Katechizm Kościoła Katolickiego w punkcie 2120.

Pytania roratnie 5 grudnia - 11 grudnia

Pytania roratnie z Małego Gościa Niedzielnego - poniedziałek, 5 grudnia 2016

 1. Wymień przynajmniej pięciu królów Polski, którzy pielgrzymowali na Jasną Górę. Odp.: Władysław II Jagiełło, Kazimierz IV Jagiellończyk, Zygmunt I Stary, Zygmunt III Waza, Jan II Kazimierz, Jan III Sobieski.
 2. Kto wybudował mury obronne wokół Jasnej Góry? Odp.: Decyzję podjął król Zygmunt III Waza. Projekt wyszedł spod ręki architekta Andrea dell'Aqua, zaś budowę dokończył Jan Zubert z Krakowa.

Pytania roratnie z Małego Gościa Niedzielnego - wtorek, 6 grudnia 2016

 1. Jak nazywa się księga, w której zapisywane są cuda wyproszone na Jasnej Górze? Odp. Jasnogórska Księga Cudów i Łask.
 2. Co to jest cud? Odp. Cud to religijne określenie zjawiska lub zdarzenia, którego nie da się racjonalnie wyjaśnić przez odwołanie do przyczyn naturalnych. Jest niepojęte i niewyjaśnione przez znane człowiekowi prawa natury. Uważane bywa za sprzeczne z tymi prawami i za wyraz ingerencji Boga lub sił nadprzyrodzonych. Cuda odnoszą się do działalności Jezusa i jego interwencji.
 3. Kto poza paulinami pisał też o cudach jasnogórskich? Odp. Kardynał Jerzy Radziwiłł. Dzięki niemu założono księgę dla spisywania cudów i łask w 1593 roku. To rękopis Liber miraculorum Beatae Mariae Virginis Czestochowiensis.

Pytania roratnie z Małego Gościa Niedzielnego - środa, 7 grudnia 2016

 1. Jak nazywał się przeor dowodzący obroną Jasnej Góry? Odp. Ojciec Augustyn Kordecki.
 2. Jak nazywa się powieść Henryka Sienkiewicza, w której opisana jest obrona Jasnej Góry? Odp. "Potop" Henryka Sienkiewicza. Opisano to w II tomie.
 3. Kto był królem Polski podczas potopu szwedzkiego? Odp. Jan II Kazimierz Waza.

Pytania roratnie z Małego Gościa Niedzielnego - czwartek, 8 grudnia 2016


Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP. Roraty tego dnia nie są odprawiane w większości kościołów.

Pytania roratnie z Małego Gościa Niedzielnego - piątek, 9 grudnia 2016

 1. W jakim mieście i kiedy złożył swoje ślubowanie? Odp.: 1 kwietnia 1656 w katedrze we Lwowie.
 2. Który król ogłosił Maryję Królową Polski? Odp.: Król Jan Kazimierz
 3. Kiedy obchodzimy uroczystość Maryi, Królowej Polski? Odp.: 3 maja.

Pytania roratnie z Małego Gościa Niedzielnego - sobota, 10 grudnia 2016

 1. Kiedy odbyła się koronacja? Odp.: Pierwsza koronacja obrazu Matki Bożej Częstochowskiej miała miejsce w 1717 roku, 8 września.
 2. Który papież poświęcił pierwsze korony dla Matki Bożej Jasnogórskiej? Odp.: Papież Klemens XI
 3. Kto pobłogosławił obecne korony Matki Bożej i jaki napis na nich widnieje? Odp.: Obecne korony pobłogosławił Jan Paweł II

Pytania roratnie z Małego Gościa Niedzielnego - poniedziałek, 12 grudnia 2016

 1. Kto i w jakim utworze napisał słowa: „Panno święta, co jasnej bronisz Częstochowy”? Odp.: Adam Mickiewicz w
 2. Co to znaczy, że Polska była pod zaborami? Odp.: Polskie ziemie zostały zajęte przez wrogie mocarstwa.
 3. Na czym polega wolność? Odp.: Wolność to brak przymusu, sytuacja, w której można dokonywać wyborów spośród wszystkich dostępnych opcji. W chrześcijaństwie to możliwość przemyślenia własnych czynów, tak aby czyny te świadomie kierunkowały nas na dobro, a nie zniewolenie. Stały kontakt z Bogiem pomaga w prawdziwej wolności.

Pytania roratnie 12 grudnia - 18 grudnia

Pytania roratnie z Małego Gościa Niedzielnego - wtorek, 13 grudnia 2016

 1. Jak inaczej nazywana jest Bitwa Warszawska? Odp.: Cud nad Wisłą
 2. Jak nazywa się modlitwa, którą przez dziewięć dni przed Bitwą Warszawską odmawiano na Jasnej Górze? Odp.: To nowenna błagalno-pokutna rozpoczęła się 7 sierpnia 1920 r.
 3. Jakie insygnia królewskie i od kogo otrzymała Matka Boża na Jasnej Górze? Odp.: Berło i jabłko.

Pytania roratnie z Małego Gościa Niedzielnego - środa, 14 grudnia 2016

 1. Gdzie paulini ukryli cudowny obraz Matki Bożej? Odp.: Na terenie klasztoru jasnogórskiego, m.in. w Bibliotece Klasztornej (pod stołem, przymocowano go do blatu od spodu).
 2. Jak długo podczas wojny byli na Jasnej Górze Niemcy? Odp.: Od 3 września 1939 roku do 16 stycznia 1945 roku.
 3. Jakie pamiątki zostawili na Jasnej Górze ci, którzy przeżyli wojnę? Odp.: Sztandary bojowe, ryngrafy wotywne, ordery, odznaczenia i odznaki.

Pytania roratnie z Małego Gościa Niedzielnego - czwartek, 15 grudnia 2016

 1. Skąd przychodzi jedna z najstarszych pielgrzymek? Odp.: Z Gliwic. Wyruszyła we wrześniu 1626 roku.
 2. Skąd przychodzi najdłuższa pielgrzymka na Jasną Górę? Odp.: Z Helu. Liczy 638 km.
 3. Jak nazywa się książka Władysława Reymonta, która powstała podczas pielgrzymki warszawskiej? Odp.: To reportaż pt. Pielgrzymka do Jasnej Góry, który ukazał się w formie książkowej w 1895 r.

Pytania roratnie z Małego Gościa Niedzielnego - piątek, 16 grudnia 2016

 1. Czyim niewolnikiem chciał zostać kard. Stefan Wyszyński? Odp.: Jasnogórskiej Matki Kościoła.
 2. Co w swoim herbie biskupim umieścił kard. Stefan Wyszyński? Odp.: Wizerunek Matki Boskiej Jasnogórskiej (w polu pierwszym górnym czerwonym), trzy srebrne lilie (w polu drugim błękitnym), misę z głową św. Jana Chrzciciela (w polu trzecim srebrnym), czerwony kapelusz kardynalski (nad tarczą), sznury z 30 węzłami - chwostami (z boków), podwójny krzyż arcybiskupi (za tarczą) i wstęgę z zawołaniem "Soli Deo" - "Bogu samemu" (pod tarczą).
 3. Gdzie i kiedy prymas Wyszyński napisał Jasnogórskie Śluby Narodu Polskiego? Odp.: Miało to miejsce podczas uwięzienia prymasa w klasztorze sióstr nazaretanek w Komańczy. Tekst Jasnogórskich Ślubów Narodu Polskiego złożono 26 sierpnia 1956 roku.
 4. Kiedy na Jasnej Górze odnowiono śluby Jana Kazimierza? Odp.: 26 sierpnia 1956 roku. 

Pytania roratnie z Małego Gościa Niedzielnego - sobota, 17 grudnia 2016

 1. Kto ułożył słowa Apelu? Odp.: Ksiądz Leon Cieślak.
 2. Skąd wziął się Apel Jasnogórski? Odp.: Historia ma związek z awarią silnika samolotu prowadzonego przez oblatywacza Władysława Polesińkiego - Kapitana Wojska Polskiego. Pilot został cudownie ocalony, po tym jak jego maszyna się zapaliła i eksplodowała. Miało to miejsce o godz. 21, dokładnie tej samej, o któej modliła się za niego żona.
 3. Kiedy i dlaczego zaczęto odmawiać Apel na Jasnej Górze? Odp.: W 1953 roku, po zatrzymaniu i aresztowaniu Prymasa Polski kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Pytania roratnie 19 grudnia - 25 grudnia

Pytania roratnie z Małego Gościa Niedzielnego - poniedziałek, 19 grudnia 2016

 1. W jaki sposób przygotowywano się do obchodów tysiąclecia chrztu Polski? Odp.: Poprzedzała je Wielka Nowenna, odprawiana przez 9 lat (1957-1966). W tych latach po Polsce podróżowała kopia Cudownego Obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej.
 2. Gdzie umieszczono „Akt oddania Polski w macierzyńską niewolę Maryi”? Odp.: Tablicę wmurowano przy głównym wejściu do Kaplicy Cudownego Obrazu na Jasnej Górze. Jest na niej tekst Jasnogórskich Ślubów Narodu Polskiego, ułożony w 1956 roku przez kardynała Stefana Wyszyńskiego.
 3. Co to jest peregrynacja? Odp.: To uroczyste przenoszenie albo przewożenie w celach kultowych relikwii, obrazów i innych przedmiotów kultu religijnego.

Pytania roratnie z Małego Gościa Niedzielnego - wtorek, 20 grudnia 2016

 1. Jakie swoje najcenniejsze wotum ofiarował Matce Bożej papież Jan Paweł II? Odp.: Złotą Różę, najwyższe papieskie odznaczenie. Miało to miejsce podczas pierwszej pielgrzymki na Jasną Górę - 4 czerwca 1979 roku.
 2. Ile razy Jan Paweł II był na Jasnej Górze jako papież? Odp.: Sześć.
 3. Którzy papieże podarowali Matce Bożej na Jasnej Górze Złotą różę? Odp.: Paweł VI, Jan Paweł II i Franciszek. Na Jasnej Górze są trzy Złote Róże.

Pytania roratnie z Małego Gościa Niedzielnego - środa, 21 grudnia 2016

 1. W którym roku odbyły się Światowe Dni Młodzieży w Częstochowie? Odp.: 14 i 15 sierpnia 1991 roku.
 2. Gdzie znajduje się największe sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej poza Polską i jak jest nazywane? Odp.: W Guadelupe. Jan Paweł II nazwał Matkę Bożą Gwiazdą Ewangelizacji.
 3. Co znaczy "Regina Mundi"? Odp.: Królowa Świata (z łaciny).

Pytania roratnie z Małego Gościa Niedzielnego - czwartek, 22 grudnia 2016

 1. Co podczas każdej Eucharystii jest największym cudem? Odp.: Przeistoczenie chleba i wina w Ciało i Krew Jezusa Chrystusa.
 2. Jakie łaski i cuda wyprasza dla ludzi Matka Boża? Odp.: Wszelkie łaski i cuda, gdyż nazywana jest pośredniczką i szafarką łask.
 3. Co to znaczy nawrócić się? Odp.: Nawrócenie to zmiana sposobu myślenia i postępowania, odnowa duchowa zgodna z nauką Chrystusa. Nawrócić się to uwierzyć w Boga.

Czytaj więcej