Czytasz: Roraty 2018: ODPOWIEDZI na PYTANIA. Gość Niedzielny. Odpowiedzi, pytania roratnie [AKTUALIZACJA]

Roraty 2018: ODPOWIEDZI na PYTANIA. Gość Niedzielny. Odpowiedzi, pytania roratnie [AKTUALIZACJA]

Roraty 2018: Pytania i odpowiedzi z dzisiejszych rorat z Małym Gościem Niedzielnym. Sprawdź, jakie pytania na roratach 2018 dzisiaj padły. Dowiedz się, jakie są prawidłowe odpowiedzi na pytania roratnie 2018 z dzisiaj. Odpowiedzi na pytania z rorat.

Zaczynamy trzeci i ostatni tydzień rorat. Pytania i odpowiedzi z rorat 2018 w jednym miejscu. Codziennie prezentujemy nowe pytania z Małego Gościa Niedzielnego oraz odpowiedzi na pytania roratnie 2018. Czy pytania na roratach są trudne? Czy zawsze umiesz znaleźć prawidłową odpowiedź na pytania z rorat?

PYTANIA I ODPOWIEDZI Z RORAT 2018 [AKTUALIZACJA CODZIENNIE]

Szukacie pytań, jakie padły podczas rorat 2018? Brakuje Wam odpowiedzi na pytania roratnie? Codziennie będziemy dla Was sprawdzać, jakie były dzisiaj pytania na roratach i podamy prawodłowe odpowiedzi. 

Zapiszcie sobie link do strony, aby łatwiej Wam było odnaleźć pytania i odpowiedzi na roraty 2018.

 

PYTANIA I ODPOWIEDZI Z RORAT 2018: 19 GRUDNIA

1. Dlaczego Helenka Kmieć pojechała do Boliwii?
Żeby pomagać siostrom w ochronce dla dzieci.

2. Skąd Helenka brała siłę i radość do wszystkiego, czym sie zajmowała?
Z przyjaźni z Panem Jezusem.

3. Dlaczego dla chrześcijan Pan Jezus jest źródłem prawdziwej, szczerej radości?
Jezus kocha nas mimo wszystko, jest przy nas zawsze. 

PYTANIA I ODPOWIEDZI Z RORAT 2018: 19 GRUDNIA

1. Dlaczego Helenka Kmieć pojechała do Boliwii?
Żeby pomagać siostrom w ochronce dla dzieci.

2. Skąd Helenka brała siłę i radość do wszystkiego, czym sie zajmowała?
Z przyjaźni z Panem Jezusem.

3. Dlaczego dla chrześcijan Pan Jezus jest źródłem prawdziwej, szczerej radości?
Jezus kocha nas mimo wszystko, jest przy nas zawsze. 

PYTANIA I ODPOWIEDZI Z RORAT 2018: 18 GRUDNIA 

1. Dlaczego Alberto nie zdążył na Mszę Świętą?
Alberto spotkał młodego narkomana i długo z nim rozmawiał.

2. Co dawało Albertowi siłę, żeby być dobrym?
Komunia Święta

3. Na czym polegała dobroć i uprzejmość Carla i Alberta? 
Przez człowieka chcieli trafić do Pana Boga.

PYTANIA I ODPOWIEDZI Z RORAT 2018: 17 GRUDNIA 

1. Na czym polegała wierność Chiary?
Chiara ze wszystkich sił kochała Boga i wierzyła, że On wie lepiej

2. Jak nazywały się dzieci Chiary?
Dzieci Chiary to Marysia, Dawid i Franio

3. Dlaczego Chiara i Enrico swoje pierwsze dziecko nazwali Maria Grazie Letizia?
Maria - bo od Matki Bożej uczyli się, że dziecko nie należy do rodziców i wolno je zwrócić Bogu. Grazia - czyli łaska, bo wierzyli, że wszystko jest łaską. Letizia - czyli radość, bo podarowana na dziewięć miesięcy była ich radością

PYTANIA I ODPOWIEDZI Z RORAT 2018: 15 GRUDNIA 

1. Jakim owocem Ducha Świetego zadziwiali skazani na śmierć chłopcy z tzw. Poznańskiej Piątki?
Chłopcy zadziwiali pokojem.

2. Co zrobili chłopcy przed wykonaniem wyroku śmierci?
Pisali listy do rodziny, każdy się wyspowiadał i przyjął Komunię.

3. Jak nazywali się chłopcy zwani bł. Poznańską Piątką?
Czesław Jóźwiak, Edward Kaźmierski, Franiszek Kęsy, Edward Klinik, Jarogniew Wojciechowski.

PYTANIA I ODPOWIEDZI Z RORAT 2018: 14 GRUDNIA

1. Co robiła Laura, kiedy dowiedziała się o grzechu swojej mamy?
Laura modliła się za nią

2. O co prosiła Laura Pana Boga?
Laura prosiła, że by mam umiała żyć po Bożemu, żeby zabrał jej życie i dał jej siłę.

3. Co powiedział Jan Paweł II podczas beatyfikacji Laury?
Papież powiedział, że Laura uczy odważnej miłości Boga i wytrwałej modlitwy za rodziców i przyjaciół, szczególnie zagubionych na drodze do Boga 

PYTANIA I ODPOWIEDZI Z RORAT 2018: 13 GRUDNIA

1. Jakie owoce Ducha Świętego wymienia św. Paweł w liście do Galatów?
Wymienia miłość, radoś, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność i opanowanie.

2. Jaki warunek trzeba spełnić, żeby owocowały w nas dary Ducha Świętego?
Trzeba słuchać Ducha Świętego, Jego natchnień, podpowiedzi. Trzeba z Duchem Świętym współpracować.

3. Jaki owoc Ducha Świętego wypracował w sobie Matteo?
Matteo wypracował w sobie dobroć. 

PYTANIA I ODPOWIEDZI Z RORAT 2018: 12 GRUDNIA

1. Co to jest bojaźń Boża?
Bojaźń Boża, to nie strach, a wielki szacunek i miłość do wszechmogącego Boga.

2. Kogo zadziwili apostołowie Piotr i Jan pełni bojaźni Bożej?
Apostołowie zadziwili kapłanów i uczonych w piśmie.

3. Jakie cechy Boga wymienia prorok Izajasz?
Prorok Izajasz wskazywał, że Bóg jest wieczny, mądry, jest Stwórcą.

PYTANIA I ODPOWIEDZI Z RORAT 2018: 11 GRUDNIA

1. Dlaczego Pan Bóg wybrał Dawida na króla?
Bogu podobało się jego serce.

2. Po czym poznać człowieka z darem pobożności?
Człowieka z darem pobożności poznać po tym, że żyje po Bożemu: przestrzega Bożych przykazań, przyjmuje sakramenty, słucha Pana Boga bardziej niż ludzi.

3. Od kiedy każdy chrześcijanin jest dzieckiem Boga?
Każdy chrześcijanin jest dzieckiem Boga od chrztu świętego.

RORATY 2018: DAR MĘSTWA - GEDEON

Z Bogiem nie boję się nawet śmierci

Gedeon w Biblii pojawia się w Księdze Sędziów. Pochodził z plemienia  Manassesa, był izraelskim sędzią oraz przywódcą wojskowym. Jego ojcem był Joasz. 

- O Panie, a czymże ja wyzwolę Izraelitów? Widzisz przecież, że mój ród jest najuboższy z całego pokolenia Manassesa, a ja sam – najmniejszy w domu mojego ojca -mówił Gedeon do Anioła.

Nie trzeba rozumieć. Trzeba zaufać. Gedeon w końcu uwierzył Panu Bogu. Wystraszony i ostrozny Gedeon stał sie nowym człowiekem. W walce z Madianitami okazał się odważnym dowódcą. 

PYTANIA I ODPOWIEDZI Z RORAT 2018: 10 GRUDNIA

1. Jakiego daru potrzebował Gedeon?
Gedeon potrzebował daru męstwa.

2. Jak Gedeon pokonał Madianitów?
Gedeon pokonał ich dobrym wywiadem, hałasem wywoływanym dęciem w trąby i rozbijaniem dzbanów.

3. Co jest potrzebne ludziom, gdy Bóg stawia przed nimi zadania jakby ponad ich siły?
Ludziom potrzebne jest zaufanie Bogu.

PYTANIA i ODPOWIEDZI Z RORAT 2018: 7 grudnia

1. Przez kogo Pan Bóg umacniał Mojżesza w drodze z Egiptu do Ziemi Obiecanej?
Pan Bóg umacniał Mojżesza przez swojego Ducha.

2. Jakiego daru potrzebował Mojżesz, kiedy prowadził Izraelitów?
Mojżesz potrzebował daru rady.

3. Dlaczego Pan Bóg kazał wybrać Mojżeszowi 70 ludzi?
Bóg chciał im przekazać Ducha Bożego, którego miał Mojżesz.

 

Pytania i ODPOWIEDZI z RORAT 2018: 6 grudnia

1. Jak nazywają się osoby, przez które Bóg mówi do ludzi?
Osoby, przez które Bóg mówi do ludzi, to prorocy.

2. Jaki dar otrzymał prorok Jeremiasz?
Prorok Jeremiasz otrzymał dar umiejętności.

3. Dlaczego Jeremiasz cierpiał z powodu daru, który otrzymał od Boga?
Jeremiasz cierpiał ponieważ ludzie nie chceili słuchać prawdy, którą przekazywał im w imieniu Boga.

PYTANIA i ODPOWIEDZI z RORAT 2018: 5 grudnia

1. Dlaczego Sara śmiała się, kiedy Bóg obiecał, że urodzi syna?
Sara i jej mąż byli już starymi ludźmi.

2. Jak nazywa się syn Abrahama i Sary?
Syna Abrahama i Sary nazywa się Izaak.

3. Do czego jest nam potrzebny dar rozumu?
Dar rozumu potrzebny jest by zrozumieć tejemnice Boga, Jego plan.

PYTANIA I ODPOWIEDZI Z RORAT 2018: 4 GRUDNIA

1. Który z proroków Starego Testamentu zapowiadał zstąpienie Ducha Bożego z Jego darami?
Izajasz zapowiadał zstąpienie Ducha Bożego z Jego darami.

2. Jaki dar otrzymał Józef Egipski?
Józef Egipski otrzymał dar Mądrości

3. Jak Pan Bóg poprzez dar dany Józefowi wypełnił swój plan?
Izraelici zamieszkali w Egipcie, stali się wielkim narodem, stamtąd Bóg wyprowadził ich do Ziemi Obiecanej

 

Pytania i odpowiedzi z rorat 2018: 3 GRUDNIA

1. Co oznacza słowo „Adwent”?
Słowo "adwent", to przyjście, nadejście.

2. Co oznaczają słowa Rorate caeli desu per?
Spuśćcie rosę, niebiosa.

3. W jakich znakach dawał się poznać Duch Święty?
Płomienie, szum wiatru, gołębica.

RORATY 2018 "Z DUCHEM TWOIM": PIOSENKA

Co roku powstaje piosenka, która jest motywem przewodnim. Piosenkę na roraty 2018 z Małym Gościem Niedzielnym śpiewa Magdalena Anioł. Muzykę i słowa napisał Adam Szewczyk. Nauczenie się piosenki na roraty 2018 jest jednym z pierwszych zadań na roraty 2018 z Gościem Niedzielnym

 

RORATY 2018 [GOŚĆ NIEDZIELNY]

Roraty 2018 z Małym Gościem Niedzielnym tym razem upłyną w towarzystwie bohaterów Starego Testamentu. W drugim roku poświęconym w Kościele Duchowi Świętemu, materiały na roraty 2018 przybliżą uczestnikom rorat Trzecią Osobę Trójcy Przenajświętszej. Przez przykład postaci biblijnych dzieci poznają dary Ducha Świętego, a przez historie ludzi bardziej nam współczesnych – Jego owoce. 

RORATY 2018: MATERIAŁY

Piosenka na roraty to jednak nie wszystko. Zarówno Gość Niedzielny, jak i inne wydawnictwa przygotowują materiały na roraty 2018 dla księży, katechetów, jak i dla dzieci.

Pierwszego dnia rorat dzieci dostaną planszę przedstawiającą Ducha świętego pod postacią białej gołębicy, a w kolejne dni – obrazki nawiązujące do omawianego tematu.

- Materiały dla dzieci to plansza (22,5 x 95 cm), 16 obrazków na kolejne dni rorat (6 x 8,5 cm)

- Obrazki na każdy dzień Rorat (w tym roku to 17 dni)