Czytasz: RIO zakwestionowała projekt wieloletniej prognozy dla woj. śląskiego

RIO zakwestionowała projekt wieloletniej prognozy dla woj. śląskiego

W poniedziałek sejmik woj. śląskiego miał przyjąć budżet tego regionu na 2018 rok.

Regionalna Izba Obrachunkowa wydała negatywną opinię dla projektu wieloletniej prognozy finansowej dla woj. śląskiego. Projekt tego dokumentu i projekt budżetu woj. śląskiego na 2018 r. zostały zdjęte z poniedziałkowej sesji sejmiku. Zarząd woj. śląskiego zapowiada odwołanie do RIO.

W poniedziałek sejmik woj. śląskiego miał przyjąć budżet tego regionu na 2018 rok., a także prognozę finansową na lata 2018-2030. Przed sesją marszałek woj. śląskiego Wojciech Saługa poinformował jednak o wycofaniu tych projektów z porządku obrad – wobec negatywnej opinii RIO dla projektu wieloletniej prognozy.

Jak powiedział dziennikarzom Saługa, wobec wątpliwości RIO m.in. co do określonych w perspektywie wskaźników zadłużenia, a także wartości nadwyżki finansowej, zarząd województwa zamierza złożyć odwołanie od opinii Izby. Marszałek przypomniał, że samorząd ma czas na uchwalenie budżetu do końca stycznia 2018 r.

„Wskaźnik zadłużenia na 2019 r. nie jest niezgodny z jakimikolwiek standardami, ale Izbie wydaje się, że jest ryzykowny. Mieliśmy już kilkakrotnie w poprzednich latach bardziej napięte budżety i bardziej wyśrubowane wskaźniki zadłużenia” - powiedział dziennikarzom Saługa.

Marszałek woj. śląskiego podkreślił, też że co roku w budżecie województwa odnotowywana jest znaczna nadwyżka.

„Taka jest konstrukcja budżetów w Polsce, że ok. 100 mln zł, jak planujemy, zostaje na kolejny rok. Dzisiaj już, konsumując budżet, przekazaliśmy 43 mln zł nadwyżki budżetowej na konto roku przyszłego; RIO mówi, że będzie to 6 mln zł. Jestem przekonany, że za chwilę zobaczymy, że będzie to nawet więcej niż 40 mln zł, bo tak jest co roku” - tłumaczył marszałek.

„Dzisiaj śpię spokojnie, sytuacja budżetu jest bardzo stabilna – nie tylko na rok przyszły, ale także na kolejne lata. Szczególnie, że wszystko wskazuje, że nie wykorzystamy całości kredytu na ten rok, co diametralnie odmieni wskaźniki w roku przyszłym i to zamierzamy rozmawiając z Izbą pokazać. Spodziewamy się też na przyszły rok ok. 100 mln zł roku nadwyżki” - powtórzył.

„Mamy dwa tygodnie na odwołanie się od tej decyzji. Na pewno to zrobimy, ponieważ jesteśmy wewnętrznie przekonani, że wynika ona raczej z braku jakiegoś porozumienia, zrozumienia. Chcemy przedstawić nasze argumenty licząc na to, że ta opinia zostanie wydana i uchwalimy budżet już z pozytywną opinią RIO w styczniu przyszłego roku” - zadeklarował Saługa.

Budżet 4,5-milionowego woj. śląskiego to jeden z największych budżetów wojewódzkich w kraju. Zgodnie ze zdjętym z poniedziałkowej sesji sejmiku projektem, w przyszłym roku dochody tamtejszego samorządu mają wynieść ok. 1,74 mld zł (o 17,1 proc. więcej niż w 2017 r.). Wydatki zaplanowano na 1,91 mld zł. Przekraczający 163 mln zł deficyt miałby być pokryty głównie kredytem (ok. 116 mln zł) i wolnymi środkami.(PAP)

autor: Mateusz Babak

edytor: Anna Mackiewicz

Czytaj więcej