Silesion.PL

serwis informacyjny

RESQL – innowacyjny system wspomoże katowicką młodzież

Innowacyjny system wspomoze katowicka mlodziez

Innowacyjny system wspomoze katowicka mlodziez

W 27 katowickich szkołach średnich wdrożony zostanie system RESQL. To nowoczesna aplikacja i innowacyjny system wspierający szkoły w rozwiązywaniu problemów przemocy rówieśniczej. Wdrożenie rozwiązania, z którego skorzystają uczniowie, jest możliwe dzięki współpracy miasta z Funduszem Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci (UNICEF).

– Szkoły powinny być bezpiecznymi przestrzeniami, w których uczniowie mogą czuć się komfortowo. By poziom bezpieczeństwa był jak najwyższy do dyspozycji uczniów i nauczycieli oddajemy kolejne narzędzie, które daje możliwość anonimowego zgłoszenia problemu przemocy rówieśniczej – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic. – Działania smart wdrażane są w Katowicach w wielu obszarach. Jednym z istotniejszych elementów są ekologia, walka z niską emisją, transport i nowe technologie. Miasto stawia na rozwój pod znakiem smart i już wcześniej wdrażało nowatorskie systemy, przecierając szlak dla innych samorządów w kraju. Wśród tych nowatorskich rozwiązań jest między innymi działający od 2016 roku pierwszy w Polsce inteligentny system monitoringu. Kolejnym przykładem, który zadba o bezpieczeństwo uczniów katowickich szkół będzie RESQL – dodaje prezydent.

RESQL składa się z kilku elementów. Przede wszystkim to innowacyjna aplikacja mobilna umożliwiająca anonimowe zgłoszenia incydentów przez uczniów i obsługę tych zgłoszeń przez nauczycieli – interwentów, którzy we współpracy z innymi pracownikami szkoły podejmuje odpowiednie działania. Kolejną ze składowych jest zestaw możliwych do wykorzystania interwencji, które za zadanie mają ułatwić pracownikom podejmowanie odpowiednich decyzji i zaplanowanie działań. Szkoła otrzymuje materiały dotyczące reagowania w sytuacjach kryzysowych oraz scenariusze działań związanych z poszczególnymi sytuacjami przemocy rówieśniczej. System uzupełniają zweryfikowane w środowisku szkolnym scenariusze lekcji wychowawczych dotyczące problematyki przemocy, relacji w klasie, klimatu klasy i szkoły. RESQL dostarcza uczniom i pracownikom szkoły niezbędnej wiedzy na temat zjawiska przemocy rówieśniczej, podanej w przystępnej formie. System jest dostępny w języku polskim, ukraińskim, rosyjskim i angielskim.

– Do 27 kwietnia w katowickich szkołach prowadzone są warsztaty dla uczniów i nauczycieli. Obserwujemy, że cieszą się one dużym zainteresowaniem, a biorący w nich udział są bardzo aktywni. Aplikację już wcześniej wdrożyła u siebie Szkoła Podstawowa nr 58 z oddziałami integracyjnymi im. Marii Dąbrowskiej w Katowicach. Dzięki temu wiemy, że ten system świetnie się sprawdza – mówi Waldemar Bojarun, wiceprezydent Katowic.

RESQL jako nowy system powstał przy pełnym uczestnictwie społeczności szkolnej – uczniów, nauczycieli, dyrektorów i rodziców. Opracowanie rozwiązań zawartych w aplikacji poprzedzone zostało wywiadami z nauczycielami, uczniami i rodzicami. Następnie podczas warsztatów z nauczycielami, dyrektorami i uczniami testowane były wstępne rozwiązania, wprowadzane poprawki, a pomysły dostosowywane były do oczekiwań użytkowników. Na podstawie tego został przygotowany zestaw konspektów do lekcji na takie tematy jak m.in.: przemoc relacyjna, cyberprzemoc, reagowanie na przemoc i rola świadków, konflikty i ich rozwiązywanie, myślenie społeczno-moralne. Zespół opracowujący zarówno aplikację, jak i materiały wspierające, składał się z badaczy psychologów i pedagogów, jak również praktyków w tym m.in. nauczycieli, nauczycieli akademickich oraz szkoleniowców.

– RESQL to system, który w dzisiejszych czasach jest wyjątkowo potrzebny. Bazuje on na bardzo wysokim zasobie merytorycznym, który opracował zespół psychologów, pedagogów – ekspertów i praktyków z Uniwersytetu Humanistycznospołecznego SWPS. RESQL bazuje na tym, że komunikuje społeczność uczniowską z koordynatorem, będącym osobą dorosłą w szkole, za pomocą aplikacji zainstalowanej na smartfonie. Komunikacja jest zupełnie anonimowa. System nie pobiera żadnych danych osobowych, nawet numeru IEM urządzenia – tłumaczy Marcin Kręgiel, psycholog w X LO i ZSTiO nr 2 w Katowicach. – Jest tak zaprojektowany, że zgłoszenie nastolatka nie odbywa się impulsywnie. Koordynator ma czas na przeanalizowanie zgłoszenia, i zbudowanie komunikacji z anonimową osobą zgłaszającą tak aby wykluczyć żarty oraz ocenić wiarygodność zgłoszenia. W katowickich szkołach są specjaliści, którzy otrzymują takie zgłoszenia na co dzień i potrafią je obsługiwać, jednak tak jak w większości zjawisk społecznych to, co zgłaszane jest droga oficjalną jest tylko procentem zdarzeń. Anonimowość może ułatwić przekazywanie informacji i interwencję – dodaje. RESQl oferuje też materiały do prowadzenia zajęć wychowawczych i profilaktycznych dla wychowawców z młodzieżą, rodzicami dot. przeciwdziałania przemocy, promocji zdrowia psychicznego, budowania relacji. 

Wdrożenie systemu w każdej placówce obejmuje:

  • – warsztaty dla nauczycieli, w tym interwentów z obsługi systemu RESQL;
  • – szkolenie dla samorządów uczniowskich, jak wykorzystać RESQL;
  • – pakiet lekcji wychowawczych dotyczących przemocy rówieśniczej w oparciu o gotowe scenariusze (w tym lekcje w języku rosyjskim oraz ukraińskim);
  • – materiały informacyjne i szkoleniowe, w tym materiały video;
  • – materiały zawierające “dobre praktyki”;
  • – wsparcie koordynatora (mailowe i telefoniczne).

RESQL to kolejne nowoczesne rozwiązanie wprowadzone w Katowicach z myślą o dzieciach i młodzieży. Na początku stycznia Żłobek Miejski w Katowicach rozpoczął realizację projektu pn.  „Zwiększenie dostępności do żłobków oraz programów wspierających rozwój wczesnodziecięcy“, finansowanego ze środków UNICEF i mającego na celu w szczególności wsparcie dzieci i rodzin ukraińskich w procesie ich włączenia społecznego. W ramach projektu katowickie żłobki zaczęły korzystać z aplikacji LiveKid, która umożliwia efektywną komunikację z rodzicami. Za jej pośrednictwem rodzice są np. na bieżąco informowani jak dziecku mija dzień w żłobku.

Przypomnijmy, że UNICEF wspiera Katowice w realizacji działań na rzecz integracji społeczności polsko-ukraińskiej, ze szczególnym naciskiem na te przeznaczone dzieciom i młodzieży. Program wsparcia oparty jest na sześciu filarach – ochrona dziecka, zdrowie, higiena i żywienie, edukacja, rozwój i partycypacja młodzieży, polityka społeczna i rozwój wczesnodziecięcy i zakłada między innymi organizację zajęć międzykulturowych o charakterze integracyjnym, stworzenie strefy przyjaznej dzieciom w placówkach pomocy społecznej, doposażenie 13 oddziałów Żłobka Miejskiego, a także wsparcie psychologiczne i psychospołeczne dla osób, które przeżyły traumę. Wartość wszystkich tych działań to 46 mln zł.

Działania na rzecz Ukrainy Katowice realizują od pierwszych dni ataku Rosji na ten kraj. W kulminacyjnym momencie, według raportu Unii Metropolii Polskich, w Katowicach przebywało ok. 90 tys. obywateli Ukrainy, w tym 19 tys. dzieci. Aktualnie wg. szacunków w Katowicach przebywa około 50 tys. uchodźców z Ukrainy. Udzielona do tej pory pomoc, którą można wyliczyć w złotówkach to około 100 mln zł. Środki pochodziły głównie z budżetu miasta, budżetu państwa, GZM oraz od licznych darczyńców. Według ostatniego raportu „Sytuacja życiowa i ekonomiczna uchodźców z Ukrainy w Polsce” stworzonego przez NBP wynika, że połowa ankietowanych chce wrócić do swojego kraju, ale 26% z nich chce zostać w Katowicach.

Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią one podstawy do wzięcia udziału w Promocji, w szczególności nie są ofertą w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. 2020, poz. 1740 z późn. zm.).

Copyright Silesion.pl© Wszelkie prawa zastrzeżone. 2016-2024