Czytasz: Tłumy w kolejkach po rekompensatę za deputat

Tłumy w kolejkach po rekompensatę za deputat

Przez tydzień ponad 140 tys. osób złożyło wnioski o 10-tysięczną rekompensatę.

Wnioski można składać do 18 listopada tego roku w 38 wyznaczonych do tego punktach.

Wypłatę rekompensat dla ponad 235-tysięcznej grupy emerytów i rencistów (także osób pobierających renty rodzinne po zmarłych górnikach) przewiduje obowiązująca od 24 października ustawa; w tym dniu rozpoczęło się także przyjmowanie wniosków o świadczenie. We wtorek resort energii podsumował w komunikacie pierwszy tydzień przyjmowania wniosków. Z danych wynika, że złożyło je już ok. 60 proc. wszystkich uprawnionych. 

Już są kolejki! Można składać wnioski za utracony deputat

Ministerstwo Energii przypomina, że prawo do bezpłatnego węgla to element wynagrodzenia górników i świadczenie dla emerytów i rencistów. Było ono rodzajem zobowiązania państwa polskiego wobec pracowników kopalń, jednym z warunków umowy o pracę. Ustawa o świadczeniu rekompensacyjnym z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla zakłada jednorazową wypłatę rekompensaty za utracone prawo do tego świadczenia, w wysokości 10 tys. zł netto. Wypłata środków zaplanowana jest do końca 2017 r. 

Kolejka przed KWK Wieczorek:

Deputat węglowy: Dla kogo rekompensata?

O rekompensatę mogą ubiegać się: emeryci i renciści, którzy mieli ustalone prawo do deputatu (w naturze albo ekwiwalentu pieniężnego), a którym świadczenie zawiesiły spółki węglowe. Uprawnione są też wdowy, wdowcy oraz sieroty, otrzymujący renty po górnikach. Rekompensaty nie otrzymają osoby, które pobierają świadczenie z ZUS. 

Kolejki przed kopalniami. Powrót do przeszłości?

Aby otrzymać rekompensatę, uprawniona osoba musi wypełnić wniosek. Wnioski można składać w punktach, uruchomionych w spółkach i kopalniach objętych ustawą. Na stronie internetowej resortu energii oraz stronach spółek węglowych można zapoznać się z instrukcją wypełniania wniosku, a także dowiedzieć się, gdzie należy złożyć wniosek. Dokumenty można również wysłać pocztą – w tym przypadku potrzebne jest notarialne poświadczenie danych i podpisu. W gminach, gdzie nie ma notariusza, poświadczenia może dokonać uprawniony pracownik urzędu gminy. 

Najwięcej – ponad 100 tys. wniosków – przyjęła dotąd Spółka Restrukturyzacji Kopalń (SRK), gdzie wnioski składają przede wszystkim emeryci z kopalń dawnej Kompanii Węglowej, Katowickiego Holdingu Węglowego i kopalni Kazimierz-Juliusz. Punkty przyjmowania wniosków działają też przy kopalniach Jastrzębskiej Spółki Węglowej, spółki Tauron Wydobycie oraz spółki Lubelski Węgiel Bogdanka. 

Przedstawiciele górniczych spółek, w których przyjmowane są wnioski, przyznają, że w punktach obsługi emerytów i rencistów w godzinach szczególnego nasilenia ruchu tworzą się kolejki oczekujących, zapewniają jednak, że obsługa przebiega sprawnie; z reguły w jednym punkcie jest wiele stanowisk przyjmowania wniosków. W niektórych godzinach – szczególnie wieczorem – kolejek praktycznie nie ma. 

Deputat węglowy: kiedy składać wnioski o rekompensatę?

Przeważająca część punktów przyjmowania wniosków czynna jest między godz. 8 a 20, także w soboty, a punkty prowadzone przez SRK – również w niedziele. Wnioski nie będą natomiast przyjmowane w dni świąteczne, 1 i 11 listopada. Również infolinie, gdzie można zasięgnąć informacji na temat rekompensat i wniosków, są czynne w dni robocze do godz. 20. 

Rekompensaty dla emerytów i rencistów górniczych za utracone prawo do bezpłatnego węgla będą kosztować budżet państwa ponad 2,3 mld zł. (PAP)

Czytaj więcej