Silesion.PL

serwis informacyjny

Reonboarding pracowników. Trend czy rzeczywista potrzeba?

Pracownik

Pracownik

Kilkanaście miesięcy pracy zdalnej wymuszonej przez pandemię, zaowocowało zmianą w postrzeganiu zarówno pracy zdalnej, jak i stacjonarnej. Jak pokazało badanie Dailyfruits „Powrót firm do biura a pandemia Covid-19”, zrealizowane w czerwcu 2021, aż 44% pracujących zdalnie na wieść o powrocie będzie odczuwać stres. To sygnał dla pracodawców, aby dobrze przemyśleć i zaplanować proces reonboardingu oraz poznać oczekiwania pracowników powracających do pracy stacjonarnej po tak długiej przerwie.

Przed pandemią reonboarding funkcjonował na rynku pracy jako zjawisko dotyczące „pracowników bumerangów”, czyli osób które odeszły z firmy i chciałyby do niej powrócić. Zmieniające się nastawienie pracodawców do pracowników wykazujących chęć ponownej pracy w tej samej firmie oraz coraz bardziej przyjazny wówczas rynek pracy kandydatom sprawiał, że rosła liczba re-zatrudnień.

Pandemia wymusiła opuszczenie biur, a przedłużająca się praca zdalna, jak potwierdziło badanie Dailyfruits z 2021 roku spowodowała, że co drugi pracownik zaczął odczuwać negatywne odczucia związane z pracą zdalną, jak przygnębienie, frustrację czy stres. Niekorzystne emocje były także powiązane z przyrostem masy ciała, aż 44% zapytanych Polaków przytyło na home office.

Planowane w wielu firmach zakończenie pracy zdalnej w 2021 roku wcale nie wpłynęło pozytywnie na nastroje pracowników. Aż 44% Polaków pracujących zdalnie uczestniczących w badaniu Dailyfruits zadeklarowało, że będzie odczuwać stres z powodu powrotu do biura. To zdecydowanie najczęściej wskazywana postawa. 18% przyjmie taką informację obojętnie, tyle samo pracowników wskazało, że będzie to radosna wiadomość. Tylko 16% zadeklarowało, że poczuje ulgę słysząc o końcu home office. Co drugi ankietowany podkreślił, że pracownicy powinni sami zdecydować o terminie powrotu do pracy w biurze.

Reonbording z powitalnym upominkiem od pracodawcy

Aż 65% zapytanych przez Dailyfruits pracowników ujawniło, że spodziewa się powitalnego upominku od pracodawcy z okazji powrotu do pracy stacjonarnej.

Może to wynikać m.in. z faktu, że w ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy wiele osób mogło się przekonać czym jest zdrowy benefit. Pandemia sprawiła, że jak nigdy dotąd pracownicy zaczęli cenić benefity, związane ze zdrowiem fizycznym i psychicznym oraz realnie odpowiadające im potrzebom. Pracodawcy w pandemii zaczęli wspierać swoich pracowników aktywniej w tym obszarze, oferując na przykład wysyłkę paczek z owocami do pracowników zdalnych, możliwość spotkań online ze specjalistami: z dietetykiem, psychologiem czy trenerem personalnym. – komentuje Magdalena Kartasińska, dietetyk kliniczny i kierownik działu dietetycznego Dailyfruits.

Cześć pracodawców wychodzi naprzeciw oczekiwaniom pracowników, związanych z powrotem do pracy stacjonarnej i chce zaakcentować powrót do biura oferując pracownikom tzw. zestaw welcome pack. Co się w nim najczęściej znajduje?

W wielu przypadkach skład będzie podobny do pakietów wysyłanych do pracowników na home office. W pudełku znajdą się na przykład zdrowe przekąski do pracy jak bakalie, batony zbożowe, polski miód, sok malinowy, jak również firmowe gadżety oraz artykuły biurowe. Część pracodawców decyduje się, aby zestawach uwzględnić także środki ochrony osobistej. Wiele firm, jak obserwujemy po skali zapytań od działów HR, chce zaakcentować powrót pracowników do biur w ramach procesu reonboardingu, a welcome packi dobrze wpisują się w tę ideę. – komentuje Jacek Kwiecień CEO z firmy Dailyfruits.

Powitalny upominek to nie wszystko, czego oczekują pracownicy. Aż 75% respondentów badania „Powrót firm do biura a pandemia Covid-19” chciałaby nadal korzystać z benefitów z home office po powrocie do pracy stacjonarnej. Wśród zmian w organizacji, których spodziewają się pracownicy po powrocie najpopularniejsze to: rezygnacja ze spotkań na żywo na rzecz spotkań online, reorganizacja przestrzeni wspólnych, zastosowanie rotacyjnych stanowisk pracy, zwiększenie powierzchni biurowej celem zachowania większej odległości między stanowiskami pracy.

Proces reonboardingu pracowników wracających do pracy stacjonarnej to wyzwanie, przed którym stanie wkrótce wielu pracodawców. Ze względu na skalę i specyfikę powrotów do biur może okazać się, że podejście do reonboardingu na zasadzie doraźnych działań, a nie przygotowanego, systemowego rozwiązania w ramach polityki personalnej, zostanie okupione wieloma błędami. Dla pracowników powrót do pracy stacjonarnej po tak długiej nieobecności, biorąc pod uwagę stres towarzyszący temu wydarzeniu, wymaga odpowiedniego procesu adaptacji. Zderzenie ze środowiskiem pracy w funkcjonującej ponownie stacjonarnie organizacji, zaakceptowanie i przestrzeganie nowych zasad bezpieczeństwa, wymaga czasu.

W materiale prasowym wykorzystano badania Dailyfruits: „Wpływ pracy zdalnej na nawyki żywieniowe Polaków” oraz „Powrót firm do biura a pandemia Covid-19

Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią one podstawy do wzięcia udziału w Promocji, w szczególności nie są ofertą w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. 2020, poz. 1740 z późn. zm.).

Copyright Silesion.pl© Wszelkie prawa zastrzeżone. 2016-2024