Czytasz: Rekrutacja dzieci do żłobka zakończona

Rekrutacja dzieci do żłobka zakończona

Do żłobka przyjętych zostało 96 dzieci. 11 maluchów znalazło się na liście rezerwowej

Zakończyła się rekrutacja do pierwszego miejskiego żłobka. Placówka, która powstaje przy Zespole Szkół nr 3 w dzielnicy Maroko-Nowiny, rozpocznie opiekę nad dziećmi 1 lutego 2018 roku. 


Do żłobka przyjętych zostało 96 dzieci. 11 maluchów znalazło się na liście rezerwowej – te dzieci zostaną przyjęte do placówki w momencie, gdy utworzy się wolne miejsce. W dalszej perspektywie (od marca br.) planowane jest wprowadzenie naboru otwartego – kolejne dzieci będą przyjmowane rotacyjnie na wolne miejsca (zgodnie z przyjętymi kryteriami naborowymi). 

Od 8 do 19 stycznia rodzice dzieci zakwalifikowanych do żłobka powinni podpisać umowę
z dyrektorem placówki. Należy zgłosić się do sali nr 31 w Zespole Szkół nr 3 w godzinach: 6:00 – 11:00 (poniedziałek, środa, piątek) lub 14:00 – 18:00 (wtorek i czwartek) – niezgłoszenie się spowoduje odrzucenie wniosku.


Więcej informacji na temat miejskiego żłobka na stronie placówki:

http://www.zlobek.miastorybnik.pl/