Czytasz: Rekrutacja do Policji Konnej w Chorzowie

Rekrutacja do Policji Konnej w Chorzowie

Poszukiwani są chętni policjanci, gotowi wstąpić w szeregi Zespołu Konnego Komendy Miejskiej Policji w Chorzowie.

Przy rozważaniu swojej kandydatury, należy wziąć pod uwagę specyfikę tej formacji. Jednakże satysfakcja płynąca z tak specyficznej formy pełnienia służby i wdzięczność zwierzęcia za sprawowaną nad nim opiekę, bywa wyjątkowa.

Służba w drużynie konnej jest nieporównywalna do jakiejkolwiek innej pracy w pozostałych wydziałach policyjnych. Współdziałanie z tym zwierzęciem daje tyle satysfakcji, ile nie zapewni żaden inny rodzaj służby.

Chętni do pracy w zespole konnym policjanci muszą kochać zwierzęta. Fakt, że funkcjonariuszowi powierza się żywe zwierze, które nie jest rzeczą, zobowiązuje do szczególnego zaangażowania w wykonywanie nałożonych obowiązków. Dodatkowym atutem kandydatów będzie posiadanie prawa jazdy B+E lub C, C+E.

Chorzowski zespół konny powstał w 2001 roku. Od tego czasu nasi policjanci cieszą się dużym szacunkiem wśród lokalnej społeczności. Od wiosny do jesieni konne patrole policyjne można spotkać w Parku Śląskim. Policjanci z chorzowskiego zespołu konnego zabezpieczają również duże imprezy sportowe, wzbudzając respekt wśród pseudokibiców. Nasi jeźdźcy odnoszą również liczne sukcesu w policyjnych zawodach hippicznych. Zawsze plasują się też na czołowych miejscach w Międzynarodowych Turniejach Drużyn Policji Konnej.