Czytasz: Rekreacja nad Bytomką? Już w przyszłym roku

Rekreacja nad Bytomką? Już w przyszłym roku

To jedna z największych inwestycji sportowo – rekreacyjnych w Bytomiu w ostatnich latach.

Za ponad 24 mln zł zrekultywowany zostanie blisko 30 ha obszar terenów poprzemysłowych w pobliżu rzeki Bytomki, na granicy Szombierek i Łagiewnik. Prace wchodzą już w decydującą fazę, a ich planowane zakończenie to maj 2019 roku.

Dzięki pozyskanym przez nas środkom zewnętrznym możliwe było rozpoczęcie tej kluczowej dla miasta inwestycji. Rekultywacji został poddany poprzemysłowy obszar w pobliżu rzeki Bytomki w Szombierkach i Łagiewnikach, na którym powstaną siłownie plenerowe, ścieżki rowerowe i piesze, a także nowe boiska sportowe – mówi Damian Bartyla, prezydent Bytomia.

Teren ten pierwotnie miał być zakupiony przez przedsiębiorcę zajmującego się gospodarką odpadami. W tej sytuacji prezydent Damian Bartyla zdecydował się na skorzystanie z prawa pierwokupu. Gmina nabyła ten teren za kwotę blisko 2 mln zł, dzięki czemu może on zostać przywrócony mieszkańcom.

Wartość realizowanej inwestycji wynosi 24,3 mln złotych, z czego miasto pokrywa 15% tej kwoty, zaś resztę /85%/ stanowi dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Warto dodać, że „Rewitalizacja terenów poprzemysłowych dzielnic Szombierki i Łagiewniki w dolinie rzeki Bytomki” ma na celu przywrócenie stanu zbliżonego do naturalnego środowiska poprzez uporządkowanie istniejącej roślinności, nowe nasadzenia i stworzenie małej architektury.

Rekultywacja terenów w pobliżu Bytomki ma służyć wszystkim mieszkańcom miasta. Ma to być atrakcyjny teren, gdzie bytomianie będą mogli korzystać z bazy sportowej i ścieżek rowerowych. Inwestycja ta z pewnością też przyczyni się do zmniejszenia zanieczyszczeń w środowisku i wpłynie na poprawę atrakcyjności naszego miasta – podkreśla Damian Bartyla.

Rekultywacja terenów wokół Bytomki w Szombierkach i Łagiewnikach wymaga ogromu pracy. Do tej pory wykonano już większość przewidzianych nasypów pod budowę boisk sportowych, podbudowę pod 4 boiska piłkarskie wraz z instalacją elektryczną i nawadniającą, system drenaży oraz zamontowano maszty oświetleniowe. Trwają prace przy wykonaniu budynków zaplecza socjalnego i technicznego. Mimo to wykonawcę – firmę AGC Bytom – czeka jeszcze sporo pracy, między innymi: wykonanie nawierzchni drogi dojazdowej, ścieżki rowerowej i pieszej, instalacja siłowni zewnętrznych oraz nasadzenie zieleni i uporządkowanie terenu.

Teren przywracany jest obecnie do życia, by służył wszystkim mieszkańcom Bytomia. Był on degradowany sukcesywnie już od XIX wieku w wyniku działalności znajdującej się w pobliżu huty „Zygmunt”, wydobyciem rud cynku i ołowiu oraz węgla kamiennego. Teraz teren ten z poprzemysłowych nieużytków zamieni się w miejsce, z którego będą mogły korzystać całe rodziny.

Inwestycja, która realizowana jest pomiędzy rzeką Bytomką oraz ulicami: Ostatnią, Modrzewskiego, Łagiewnicką i Szyby Rycerskie zakończy się w maju 2019 roku.


Fot. Archiwum UM Bytom