Czytasz: Rekompensaty za bezpłatny węgiel. Jest data składania wniosków

Rekompensaty za bezpłatny węgiel. Jest data składania wniosków

Ministerstwo Energii wydało komunikat ws. świadczeń rekompensacyjnych z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla.


Wynika z niego, że wnioski o świadczenia rekompensacyjne z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla można składać do 18 listopada 2017 r. włącznie.

Czytaj: deputat węglowy. Tu złożysz wniosek

Osoby uprawnione do świadczenia z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla mogą składać wnioski w wyznaczonych do tego miejscach. W związku z dużym zainteresowaniem zostaje także wydłużony czas pracy punktów informacyjnych oraz infolinii od godz. 8 do godz. 20. Większość także w soboty, a niektóre i w niedziele.

Nie będą natomiast pracować w dni świąteczne 1 i 11 listopada.

Jednocześnie Ministerstwo Energii informuje, że: w przypadku składania wniosku pocztą, liczy się data stempla pocztowego. Wniosek składany pocztą powinien posiadać poświadczenie podpisu przez notariusza lub przez gminę - pod warunkiem, że na jej terenie nie ma kancelarii notarialnej upoważnionej do poświadczenia własnoręczności podpisu. Na kopercie należy dopisać „REKOMPENSATA”.

Jeśli chcesz złożyć wniosek za pośrednictwem osoby upoważnionej: osoba upoważniona musi mieć przy sobie upoważnienie/pełnomocnictwo poświadczone notarialnie lub przez gminę (pod warunkiem, że na jej terenie nie ma kancelarii notarialnej upoważnionej do poświadczenia własnoręczności podpisu), upoważniającym do złożenia imieniem osoby uprawnionej wniosku o wypłatę, osoba upoważniona przy składaniu wniosku, musi mieć przy sobie dowód osobisty, aby byłą możliwość potwierdzenia jej tożsamości przez osobę przyjmującą wniosek.

Informację o tym, kto może ubiegać się o świadczenie oraz jak je otrzymać, znaleźć można na stronie Ministerstwa Energii.

Czym jest prawo do bezpłatnego węgla?

Prawo do bezpłatnego węgla to element wynagrodzenia górników i świadczenie dla emerytów i rencistów. Było ono rodzajem zobowiązania Państwa Polskiego wobec pracowników kopalń, jednym z warunków umowy o pracę. 

Jakie są główne założenia ustawy o świadczeniu rekompensacyjnym z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla?

Ustawa zakłada jednorazową wypłatę rekompensaty za utracone prawo do świadczenia w wysokości 10 tysięcy złotych netto. Wypłata świadczenia zaplanowana jest do końca 2017 roku.

Kto może ubiegać się o rekompensatę?

O rekompensatę mogą ubiegać się: emeryci i renciści, którzy mieli ustalone prawo do deputatu (w naturze albo ekwiwalentu pieniężnego), a którym świadczenie zawiesiły spółki węglowe. Uprawnione będą też wdowy, wdowcy oraz sieroty, otrzymujące renty po górnikach. Rekompensaty nie otrzymają osoby, które pobierają świadczenie z ZUS. 

Jak otrzymać rekompensatę?

Aby otrzymać rekompensatę, uprawniona osoba będzie musiała wypełnić wniosek. Wnioski można składać w centralach spółek i kopalniach objętych ustawą. Na stronie Ministerstwa Energii można zapoznać się z instrukcją do wypełnienia wniosku, a także dowiedzieć się, gdzie złożyć wniosek.

Czytaj więcej