Czytasz: Uczeń musi mieć blisko do szkoły

Uczeń musi mieć blisko do szkoły

Już 152 uchwały ws. sieci szkół wpłynęło do Śląskiego Kuratorium Oświaty w Katowicach.

152 uchwały ws. projektów dostosowania sieci szkół do nowego ustroju szkolnego wpłynęło do czwartku do Kuratorium Oświaty w Katowicach.

To 75 proc. ogólnej liczby uchwał, które powinny zostać podjęte. - Stan zaawansowania reformy w naszym regionie jest powodem do zadowolenia – powiedziała podczas piątkowej konferencji prasowej w Katowicach śląska kurator oświaty Urszula Bauer.

Kurator po analizie zaopiniowała dotychczas 32 uchwały, w tym ponad 50 proc. pozytywnie. Pozostałe uchwały otrzymały tzw. opinie warunkowe, ze wskazaniami zmian. Dotyczą one najczęściej: uzupełnienia sieci szkół o szkoły istniejące, nieujęte w projekcie, doprecyzowania siedziby szkoły i miejsc innej lokalizacji zajęć, przekształcenia gimnazjum w szkołę podstawową zamiast pozostawienia gimnazjum do wygaszenia kształcenia.

- Tworząc sieć szkół koncentrujemy się na tym, żeby eliminować z życia szkolnego dwuzmianowość, na takim zaplanowaniu obwodów szkolnych, żeby uczeń miał do szkoły blisko, żeby nie musiał dojeżdżać czy być dowożony – powiedziała kurator.

Do kuratorium wpływają też pisma rodziców z prośbami, by w opinii uwzględnić oczekiwania środowiska. Zdarza się jednak, że oczekiwania różnych grup są sprzeczne, np. jedna opowiada się za utworzeniem dodatkowej szkoły podstawowej z gimnazjum, druga jest przeciwna takiemu rozwiązaniu.

- To sytuacja trudna, musimy jednak naszą opinię oprzeć na twardych danych, biorąc pod uwagę liczbę uczniów w zaprojektowanych szkołach, liczbę oddziałów i sal, bazę sportową, świetlicę, stołówkę – wyjaśniała Urszula Bauer.

Podczas konferencji przedstawiono też wstępne podsumowanie zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży w woj. śląskim podczas kończących się ferii. Jak poinformował wicekurator Dariusz Domański, przebiegają one bezpiecznie, poza jednym tragicznym wypadkiem – na basenie w Wiśle utonął chłopiec ze Zgierza, sprawę bada prokuratura.

Łącznie ze zorganizowanych form wypoczynku skorzystało w woj. śląskim 42 tys. dzieci i młodzieży.

Czytaj więcej