Czytasz: Reforma edukacji wchodzi w życie

Reforma edukacji wchodzi w życie

Spotkanie, konsultacje, teraz czas na konkrety? Startuje kampania informacyjna.

9 stycznia reformę edukacji podpisał prezydent RP Andrzej Duda. Oznacza to stopniowe wygaszanie gimnazjów. Od września 2019 roku z naszego województwa zniknie 820 gimnazjów. Od września dzisiejsi szóstoklasiści nie pójdą do gimnazjum, a zostaną w podstawówce. Powrót do starego systemu z ośmioma klasami szkoły podstawowej jak pamiętamy nie wszystkim się spodobał. Protestowały różne środowiska - nauczyciele, rodzice i samorządowcy a także politycy.

Prezydent ustawę podpisał, więc teraz zamiast pytać czy pojawią się pytania jak i kiedy. Dziś w Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach zaprezentowano zespół, który ma czuwać nad wprowadzeniem reformy w naszym regionie. W jego skład wchodzą wicekurator oświaty i dyrektorzy sześciu delegatur.

- Przy dobrej współpracy administracji rządowej z samorządową szybko uda nam się wdrożyć reformę, tak aby wyszła ona dzieciom na dobre. - mówił Mariusz Trepka, Wicewojewoda Śląski - Zachęcamy samorządy do konsultacji z kuratorium i działem prawnym.

Wkrótce ma się odbyć specjalna konferencja dla samorządów. Urząd Wojewódzki zapewniał, że odbyło się wiele owocnych spotkań z zainteresowanymi stronami.

- Do 19 stycznia odbyły się wstępne konsultacje w 115 jednostkach samorządu terytorialnego w zakresie propozycji wdrożenia nowego ustroju szkolnego, w tym tworzenia sieci szkół. - mówił Jacek Szczotka, wicekurator. - Prawie 100 z nich zyskało wstępną akceptację.

"Konsultacje obejmowały m.in. przekształcenia gimnazjów w szkoły innego typu (lub włączenie do innych szkół), tak, by przyjąć najkorzystniejsze dla uczniów i pracowników rozwiązania; analizę sytuacji nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami, ustalanie obwodów szkół, tak, by droga ucznia do szkoły była jak najkrótsza; analizę planowanych lokalizacji szkół, działania zmierzające do eliminowania dwuzmianowości."

Spotkanie 20 stycznia z dziennikarzami stanowiło także inauguracją kampanii informacyjnej w naszym województwie.

Najważniejsze terminy wdrażania reformy oświatowej:

  • 15 stycznia 2017 r. – wejście w życie przepisów umożliwiających wprowadzenie nowego ustroju szkolnego, w tym – podejmowanie uchwał o dostosowaniu sieci szkół
  • Od 20 stycznia 2017 r.  -do tworzenia ośmioletnich szkół podstawowych, obejmujących strukturą organizacyjną część klas szkoły podstawowej oraz szkół filialnych, stosuje się przepisy art. 95 ustawy – Prawo oświatowej, tj. filie mogą obejmować klasy I-III lub I-IV. Jednej ośmioletniej SP mogą być podporządkowane dwie szkoły filialne
  • 26 stycznia 2017 – wejdą w życie zmiany dotyczącej powierzenia stanowiska dyrektora. Możliwość przedłużenia powierzenia stanowiska będzie dotyczyć tylko wyjątkowych przypadków, wynikających z przekształceń (najdłużej do 31 sierpnia 2019 r.). Po tym terminie tylko konkursy.

– wejście w życie niektórych przepisów dotyczących statusu nauczycieli, np. obowiązek uzyskania pisemnej zgody dyrektora szkoły wskazanej jako podstawowe miejsce zatrudnienia na podjęcie lub kontynuowanie dodatkowego zatrudnienia na podstawie stosunku pracy w innej szkole przez nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć, w okresie od 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2019 r. (art. 222).

– wchodzą w życie niektóre przepisy ustawy Prawo oświatowe, dotyczące m.in. rekrutacji, wydania rozporządzeń, np. w sprawie podstawy programowej.

  • 31 marca 2017 r. – ostateczny termin podjęcia przez organy stanowiące samorządu terytorialnego uchwał w sprawie dostosowania sieci szkół do nowego ustroju szkolnego – po uzyskaniu pozytywnej opinii kuratora oświaty.
  • 1 kwietnia 2017 r. – obowiązek informowania kuratora oświaty przez dyrektora szkoły publicznej (do 31 sierpnia 2023 r.) o wolnych stanowiskach pracy dla nauczycieli. Kurator będzie publikował informacje na stronie internetowej.

Czytaj więcej