News

Sprawdź smog w regionie [1 stycznia]

W regionie przeważa dobra jakość powietrza.

W pierwszym dniu Nowego Roku bardzo dobra jakość powietrza jest w Żorach i Żywcu. W pozostałych miastach regionu z wyjątkiem Gliwic, gdzie jakość powietrza jest umiarkowana, oddycha się dobrze.

Sprawdzajcie nasz raport smogowy codziennie.

Informacje o stanie powietrza pochodzą ze strony WIOŚ Katowice.

Czytaj więcej

Napisz do autora a.smolak@silesion.pl
Zmiana kategorii na: Turystyka