Czytasz: Radni RAŚ chcą muzeum poświęconego katowickim Żydom

Radni RAŚ chcą muzeum poświęconego katowickim Żydom

Radnym zależy też, by miasto odnowiło cmentarz żydowski przy ulicy Kozielskiej.

Radni RAŚ - Aleksander Uszok i Marek Nowara chcą, by miasto zajęło się cmentarzem żydowskim przy ul. Kozielskiej w Katowicach. Napisali interpelację do prezydenta Marcina Krupy.

- Kilka lat temu Katowice obchodziły jubileusz 150-lecia nadania praw miejskich. Niestety podczas tamtych uroczystości zupełnie został pominięty wkład w rozwój miasta i dziedzictwo społeczności żydowskiej, która miała ogromny wpływ na dzieje Katowic – piszą radni w interpelacji.

Przypominają krótko o tym, jaki wkład społeczność żydowska miała w rozwój miasta. Wspominają o mistrzu murarskim - Ignatzu Grünfeldzie. Grünfeld był budowniczym miasta, wielu kamienic i pierwszej synagogi. Od 1895 roku posiadał własną fabrykę wyrobów glinianych i cegielnię, która wytwarzała 15 mln cegieł rocznie. Po cegielni pozostał ślad - to staw Grünfeld, który znajduje się niedaleko Muchowca.

Historia katowickich żydów to także część historii powszechnej. To przecież w Katowicach odbyła się Konferencja Katowicka, która - jak się uważa - była zalążkiem powstania Państwa Izrael. Ponadto w Katowicach urodził się Ernst Borinski, który w USA obok Martina Luthera Kinga jest jednym z najbardziej znanych ikon walki o równouprawnienie. To tylko kilka przykładów bogatej spuścizny żydowskiej w Katowicach.

- Warto o tym dziedzictwie pamiętać, dbać o nie i je promować wśród mieszkańców oraz turystów. Niestety, najbardziej okazały znak obecności społeczności żydowskiej w mieście - wielka synagoga zniszczona przez nazistowskich Niemców, nie przetrwała do naszych czasów – mówią radni. I dodają: - Drugim takim miejscem jest cmentarz żydowski, który na szczęście przetrwał do dziś, ale niestety ze względu na jego obecny stan nie jest wizytówką naszego miasta, jaką powinien się stać.

W tym roku we wrześniu przypada 150 rocznica powstanie tej nekropolii. To – zdaniem Uszoka i Nowary - dobra okazja, by przywrócić jej dawny blask i należne miejsce w przestrzeni miasta.

Apelują więc do prezydenta o podjęcie działań we współpracy z Gminą Żydowską, by odrestaurować cmentarz. Część budynków, niebędących obiektami sakralnymi, mogłaby zostać zaadaptowana na cele kulturalne. Radni wpadli też na pomysł, by ulokować tu kolejny oddział Muzeum Historii Katowic, który pokazywałby dziedzictwo katowickich Żydów. Do sprawy nie odniosły się jeszcze władze miasta.

Zdjęcie: Wikipedia/Polar123 CC BY-SA 3

Czytaj więcej