Czytasz: Nowa sieć szkół - zobacz!
29 ośmioletnich szkół podstawowych - w tym 3 specjalne, 4 licea ogólnokształcące, 6 techników oraz 7 szkół branżowych I stopnia ma działać od 1 września br. w Rudzie Śląskiej. Koszt wprowadzenia reformy w mieście to ponad 2 mln zł na najbliższe 2 lata.

Projekt, przyjęty w czwartek przez Radę Miejską w Rudzie Śląskiej, musi teraz zatwierdzić śląski kurator oświaty. Zmiany mają wejść w życie w związku z reformą szkolnictwa, przewidującą utworzenie m.in. ośmioletnich szkół podstawowych i czteroletnich liceów oraz stopniowe wygaszanie gimnazjów. Opracowanie projektu nowej sieci placówek oświatowych poprzedzono konsultacjami władz miasta z nauczycielami i rodzicami.

 - Zaproponowany projekt sieci szkół jest optymalnym rozwiązaniem, poprzedzonym diagnozą demograficzną i licznymi analizami. Przy opracowywaniu zmian braliśmy m.in. pod uwagę bliskość budynków, rozległość terytorialną poszczególnych dzielnic, stan techniczny i wyposażenie szkół, a także możliwość zapewnienia dalszego zatrudnienia nauczycielom i pozostałym pracownikom oraz opinie społeczności szkolnych i środowisk poszczególnych dzielnic – poinformowała wiceprezydent Rudy Śląskiej Anna Krzysteczko.

Według obowiązujących przepisów, dotychczasowe gimnazja mogą zostać przekształcone w inny typ szkoły bądź włączone w strukturę istniejącej placówki. W Rudzie Śląskiej cztery gimnazja zostaną przekształcone w ośmioletnią szkołę podstawową, siedem zostanie włączonych do szkół podstawowych, jedno zostanie włączone do czteroletniego technikum, a jedno - wchodzące w skład zespołu szkół ze szkołą podstawową - stanie się szkołą podstawową. Ponadto cztery gimnazja wchodzące w skład zespołów szkół z liceami ogólnokształcącymi staną się liceami ogólnokształcącymi. Siedem zasadniczych szkół zawodowych funkcjonujących w mieście stanie się szkołami branżowymi I stopnia.

1 września 2019 roku trzyletnie licea i czteroletnie technika z mocy ustawy staną się szkołami odpowiednio cztero- i pięcioletnimi. Z kolei 1 września 2020 r. zostaną zlikwidowane klasy I trzyletnich liceów ogólnokształcących i czteroletnich techników oraz rozpocznie się wygaszanie obu tych typów szkół.

Obecnie w Rudzie Śląskiej funkcjonuje 25 szkół podstawowych, w tym 3 specjalne, 17 gimnazjów, 4 licea, 6 techników i 7 zasadniczych szkół zawodowych, w tym 1 specjalna. W placówkach tych uczy się ponad 14,5 tys. uczniów, pracuje prawie 2 tys. nauczycieli i ponad 1 tys. pracowników niepedagogicznych.

Czytaj więcej