Silesion.PL

serwis informacyjny

Punkt Zbiórki Odpadów przy ul. Zaopusta 70 w Katowicach będzie przebudowany

Po Bankowej przyszedl czas na obiekt przy Zaopusta 70 Fot. MPGK

Po Bankowej przyszedl czas na obiekt przy Zaopusta 70 Fot. MPGK

MPGK inwestuje w unowocześnianie swoich punktów zbiórek odpadów. Po Bankowej przyszedł czas na obiekt przy Zaopusta 70. Pod koniec czerwca otwarto oferty na modernizację punktu selektywnej zbiórki odpadów, a na początku sierpnia przekazano plac budowy wykonawcy.

Remont kolejnego punktu zbiórki odpadów przyniesie korzyści mieszkańcom. Będzie przede wszystkim wygodniej podjechać i poruszać się po obiekcie. Dodatkowo modernizacja przyniesie poprawę efektywności tego miejsca – dzięki nowej aranżacji placu i budowie specjalnej rampy. Procedura wyboru wykonawcy została zakończona, podpisano umowę, a także przekazano już plac budowy. Zadanie powinno zostać ukończone w ciągu sześciu miesięcy.

– W czasie przebudowy mieszkańcy mogą korzystać z tymczasowego punktu odbioru odpadów, który znajduje się przy drodze dojazdowej do obecnego PSZOK-u. Dotychczasowy punkt jest placem budowy, z uwagi na bezpieczeństwo – niedostępnym dla mieszkańców. W związku z remontem trzeba się również liczyć z pewnymi zmianami w organizacji ruchu w czasie dojazdu. W dalszym ciągu czynne będą również punkty przy ul. Obroki i ul. Milowickiej – mówi Damian Stępień, dyrektor ds. administracyjno-eksploatacyjnych w MPGK.

Tymczasowy PSZOK będzie czynny w standardowych godzinach – w poniedziałki, środy, czwartki i piątki w godzinach 6-17 we wtorki w godzinach 9-20 a w soboty od 8 do 13.

W ramach zadania przewidziana jest m.in. wymiana gruntu, budowa infrastruktury naziemnej i podziemnej – kanalizacji deszczowej, zbiorników, sieci energetycznej, oświetlenia, monitoringu. Na zewnątrz wykonany zostanie plac z miejscami parkingowymi i z kontenerami na odpady, który zajmie ok. 2343 m2. Wybudowana zostanie także rampa z prefabrykatów betonowych, która będzie ułatwiała opróżnianie pojemników. Swoją lokalizację zmieni przez to waga najazdowa. Pracownicy obsługujący PSZOK zyskają pomieszczenie socjalno-biurowe. Wokół obiektu powstanie także nowe ogrodzenie. Koszt inwestycji to 5,8 mln zł, a za jej realizację odpowiedzialne jest Przedsiębiorstwo Produkcyjne i Usługowe CONCRET Sp. z o.o. Sp. K. z Tychów.

Co można oddać do punktu selektywnej zbiórki odpadów?

Punkty selektywnej zbiórki odpadów powstały, aby mieszkańcy mogli oddawać tam śmieci, które nie są wytwarzane regularnie. Wśród nich są m.in. odpady: wielkogabarytowe, budowlane i rozbiórkowe z remontów (punkty nie przyjmują odpadów od przedsiębiorców) a także odpady niebezpieczne, jak np. farby, oleje, smary, zużyty sprzęt AGD. Do punktu mieszkańcy mogą przywozić dziennie maksymalnie 500 kg odpadów budowlanych oraz 1 m3 ulegających biodegradacji, w tym zielonych i ogrodowych. Można także przywozić samodzielnie posegregowane śmieci – w tym takie, których nie można wyrzucać do zwykłych pojemników zgodnie z podziałem na odpowiednie frakcje.

– Segregacja odpadów jest nie tylko pożądana, ale jest obowiązkiem każdego mieszkańca. Rosnąca ilość śmieci sprawia, że musimy szukać rozwiązań zmniejszających ich negatywny wpływ na naszą planetę. Jednym ze sposobów jest zbiórka i przetwarzanie odpadów. Najoptymalniej, gdy proces ten kończy się recyklingiem i ich powtórnym wykorzystaniem. Dzięki temu nasze otoczenie będzie nie tylko ładniejsze, ale przede wszystkim zdrowsze – przypomina Robert Potucha, wiceprezes MPGK.

MPGK inwestuje w unowocześnianie swoich punktów zbiórek odpadów Fot. MPGK
MPGK inwestuje w unowocześnianie swoich punktów zbiórek odpadów Fot. MPGK

Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią one podstawy do wzięcia udziału w Promocji, w szczególności nie są ofertą w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. 2020, poz. 1740 z późn. zm.).

About Author