Czytasz: Centrum przesiadkowe i drogi rowerowe z unijną dotacją

Centrum przesiadkowe i drogi rowerowe z unijną dotacją

W przyszłym roku Pszczyna zamierza rozpocząć budowę centrum przesiadkowego z parkingami przy dworcu kolejowym, a także systemu dróg rowerowych.

 W piątek władze tamtejszego powiatu podpisały umowę w sprawie unijnej dotacji do przedsięwzięcia.

Centrum przesiadkowe powstanie wzdłuż pszczyńskich ul. Sokoła, Placu Dworcowego i ul. Kościuszki. Zasadnicza część znajdzie się w miejscu dzisiejszego skweru przed dworcem. Oprócz prostego parterowego obiektu obsługi podróżnych z ceglaną elewacją nawiązującą do budynku dworca kolejowego i wiaty dla busów oraz autobusów, wokół powstaną parkingi dla niemal 200 samochodów osobowych, 180 miejsc postojowych dla rowerów oraz postój taksówek.

 

Na terenie miasta i powiatu ma powstać ponad 20 km tras rowerowych, łączących centrum przesiadkowe przy dworcu z dzielnicami i dwoma mniejszymi centrami przesiadkowymi, również ujętymi w projekcie - w Wiśle Wielkiej oraz w Piasku. Budowa kompleksu przy dworcu kolejowym ma trwać w latach 2018-2019, a budowa tras rowerowych - do 2020 r.

 

Koszty zaprojektowanej już inwestycji oszacowano w unijnym projekcie na 43,6 mln zł; dotacja z części Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Śląskiego na lata 2014-2020 to 35,7 mln zł.

 

Umowę o dofinansowanie projektu podpisali w piątek w pszczyńskim starostwie: starosta pszczyński Paweł Sadza i członek zarządu powiatu Grzegorz Nogły, a także marszałek woj. śląskiego Wojciech Saługa. Powiat pszczyński prowadzi projekt jako partner wiodący - w partnerstwie z gminą Pszczyna.

 

„To bardzo oczekiwana przez nas inwestycja. Ten projekt ma służyć mieszkańcom i turystom, podnieść komfort poruszania się po mieście, ale też przyczyni się do poprawy stanu środowiska naturalnego i ograniczy zanieczyszczenie powietrza z sektora transportowego” - ocenił cytowany w informacji pszczyńskiego starostwa Sadza.

 

„To współpraca samorządów trzech szczebli – gminnego, powiatowego i wojewódzkiego - doprowadziła do tego, że możemy mówić o takim kompleksowym projekcie dla powiatu pszczyńskiego. Nadchodzi czas na komunikację publiczną, która jest wygodna, szybka i tania. Jestem przekonany, że rowery mogą stanowić część transportu publicznego” - zaznaczył marszałek Saługa. Wskazał na wagę promowania transportu publicznego wobec problemu smogu.

 

„Po naszej stronie leży wybudowanie ścieżek rowerowych. Na pierwszy ogień pójdą ścieżki dojazdowe na terenie gminy Pszczyna, a później wzdłuż dróg wojewódzkich, promieniście do wszystkich miejscowości w okolicy Pszczyny” - zapowiedział burmistrz Pszczyny Dariusz Skrobol.

 

W latach 2012-2014 zarządca kolejowych nieruchomości, spółka PKP SA, wyremontował już kosztem ok. 2,5 mln zł pszczyński dworzec kolejowy z 1890 r. Z jego elewacji zdjęto wówczas dawną farbę, eksponując cegłę, wymieniono dach i okna, odnowiono wnętrza. Renowacji doczekała się też przydworcowa wiata. Z boku budynku powstał kryty parking rowerowy.

 

Dworzec kolejowy w Pszczynie znajduje się na linii 139 Katowice – Zwardoń, między Katowicami i Tychami a Czechowicami-Dziedzicami i Bielskiem-Białą. Jej częścią biegnie międzynarodowa linia E 65. Kursują tamtędy pociągi międzynarodowe do granicy w Zebrzydowicach i liczne regionalne. W Pszczynie od tej głównej trasy odbiega linia 148 przez Żory do Rybnika.

 

W ostatnich latach spółka PKP PLK przygotowała projekt: „Prace na podstawowych ciągach pasażerskich na obszarze Śląska, etap I: linia E 65 na odc. Będzin - Katowice - Tychy - Czechowice Dziedzice – Zebrzydowice” - pod kątem unijnego instrumentu finansowego Łącząc Europę (CEF – Connecting Europe Facility).

 

W połowie br. PLK poinformowały o odłożeniu realizacji kluczowej części inwestycji na lata po 2021 r., ze względu na brak wystarczającego finansowania z CEF. Teraz powstaje dokumentacja dla całości prac; fizycznie wykonane zostaną one na niewielkim odcinku: Most Wisła – Czechowice Dziedzice – Zabrzeg.

 

W ostatnich miesiącach ministerstwo infrastruktury deklarowało, że wobec części projektu obejmującej odcinki: Tychy – Most Wisła oraz Zabrzeg – Zebrzydowice – granica państwa, „podejmowane będą działania w celu zabezpieczenia innych źródeł finansowania, co pozwoli na rozpoczęcie realizacji prac także na tych odcinkach”.

 

Według wcześniejszych informacji, prace przy tej inwestycji w Pszczynie objęłyby m.in. budowę tunelu w miejscu przejazdu kolejowego między ul. Męczenników Oświęcimskich i Dworcową. Przy ul. Dworcowej będzie kończyła się część realizowanego teraz centrum przesiadkowego wzdłuż ul. Sokoła. (PAP)

Czytaj więcej