Silesion.PL

serwis informacyjny

Przygotowano nowy wariant przedłużenia ul. Bocheńskiego w Katowicach

Wariant alternatywny

Wariant alternatywny

Podczas konsultacji społecznych w sprawie przedłużenia ul. Bocheńskiego na południe, prawie 90% uczestników konsultacji zagłosowało na warianty 1 lub 2. Dodatkowo, mieszkańcy wskazywali, że optymalnym przebiegiem tej drogi byłby ślad łączący oba te warianty. Dlatego prezydent Marcin Krupa, przychylając się do głosów katowiczan, podjął decyzję o przygotowaniu tzw. wariantu alternatywnego, na podstawie którego zostanie zlecone przygotowanie dokumentacji projektowej.

W listopadzie odbyły się ogólnomiejskie konsultacje dotyczące przedłużenia ul. Bocheńskiego w kierunku dzielnicy Ligota-Panewniki. Od 23 listopada do 10 grudnia ub.r. mieszkańcy przy pomocy ankiety internetowej mogli wybrać jeden z trzech wariantów przebiegu nowej drogi. Jednocześnie, możliwe było przesłanie własnych uwag i sugestii za pośrednictwem poczty elektronicznej. W ramach konsultacji do Urzędu Miasta wpłynęły 2022 prawidłowo wypełnione ankiety. Najwięcej głosów (51 proc.) zdobył wariant 2, którego przebieg obejmuje wytyczenie trasy od planowanego ronda na skrzyżowaniu ul. Bocheńskiego z ul. Załęska Hałda do przekroczenia linii kolejowych nr 171 i nr 141. I dalej poprzez obszar w rejonie ul. Brygadzistów 26 i tereny leśne Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach, a następnie od wiaduktu kolejowego trasa zostałaby wytyczona do skrzyżowania ul. Kijowskiej z ul. Wybickiego.

– Raz jeszcze dziękuję wszystkim mieszkańcom, którzy zaangażowali się w dyskusję na temat przebiegu  przedłużenia ulicy Bocheńskiego na południe. To ważne połączenie, oczekiwane przez wiele osób, ale również wzbudzające zrozumiałe emocje. Dlatego po przeanalizowaniu uwag, które do nas trafiły podjąłem decyzję, że będziemy pracować nad optymalnym rozwiązaniem wynikającym z połączenia wariantów 1 i 2 – i to na podstawie tego alternatywnego wariantu zostanie zlecone przygotowanie dokumentacji projektowej przedłużenia ulicy Bocheńskiego na południe – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic. – Aż 90% uczestników konsultacji wybrało warianty 1 lub 2, ponadto opinie, że lepszym rozwiązaniem byłoby połączenie tych dwóch wariantów, przesłali do nas mieszkańcy. Podobne wnioski kierowały do nas PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Katowice oraz RJP nr 6 Ligota – dodaje prezydent.

Konsultowane warianty
Konsultowane warianty

Głównym założeniem przedłużenia ul. Bocheńskiego jest usprawnienie komunikacji Ligoty i Panewnik z centrum Katowic, w tym także komunikacji pieszej, rowerowej oraz transportu publicznego w tym rejonie. Nowy wariant zakłada przebieg drogi od planowanego ronda na skrzyżowaniu ul. Bocheńskiego z ul. Załęska Hałda poprzez obszar w rejonie skrzyżowania ul. Brygadzistów z ul. Dobrego Urobku. Dalej po terenie dawnej linii kolei piaskowej, terenami leśnymi Rejonowej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach, przez linie kolejowe nr 171 i nr 141 (przekroczenie górą w formie wiaduktu) i do skrzyżowania ul. Kijowskiej z ul. Wybickiego.

– Zaletami tego wariantu jest wykorzystanie dla prowadzenia trasy przedłużenia ul. Bocheńskiego terenów dawnej linii kolejowej oraz dzięki poprowadzeniu drogi po krawędzi terenów leśnych, znaczne zmniejszenie zakresu wycinki drzew w stosunku do wybranego przez mieszkańców w ramach konsultacji wariantu 2 – mówi Katarzyna Staś, naczelnik wydziału rozwoju miasta w katowickim Urzędzie Miasta. Wariant alternatywny zakłada również odsunięcie śladu drogi od terenów ogrodów działkowych przy ul. Hadyny.

Dla zadania „Przedłużenie ul. Bocheńskiego w kierunku dzielnicy Ligota-Panewniki” w budżecie miasta oraz Wieloletniej Prognozie Finansowej zabezpieczone zostały środki finansowe na opracowanie dokumentacji projektowej w latach 2022-2024. Szacunki pokazują także, że koszt całej inwestycji w nowym wariancie (ok. 86 mln zł) będzie niższy niż w wariancie 2, który podczas przeprowadzonych konsultacji społecznych cieszył się największą popularnością.

Przedłużenie ul. Bocheńskiego zostało ujęte w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Katowice. Na przestrzeni lat zmieniały się koncepcje jego przebiegu, ale cel pozostał niezmienny. Inwestycja pozwoli na stworzenie układu drogowego zapewniającego niezbędną przepustowość, poprawę bezpieczeństwa oraz komfortu kierujących w ruchu lokalnym na osi północ-południe. Stworzy możliwości dla usprawnienia komunikacji pieszej, rowerowej i transportu publicznego oraz podniesie atrakcyjność terenów przyległych poprzez poprawę komunikacji z innymi częściami miasta.

Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią one podstawy do wzięcia udziału w Promocji, w szczególności nie są ofertą w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. 2020, poz. 1740 z późn. zm.).

About Author