Czytasz: Przedszkolaki przegoniły zimowego... "smoga"

Przedszkolaki przegoniły zimowego... "smoga"

Młodzi mieszkańcy Sosnowca przegonili "smutną zimową chmurkę".

Dziś dzieci z przedszkola miejskiego nr 12 w Sosnowcu pożegnały zimowego "smoga". Na Alei Zwycięstwa w Sosnowcu wysłuchały opowieści o zimowym smogu, skąd się bierze i jak szkodzi dzieciom i dorosłym. Po krótkim wprowadzeniu wykonały kredą kolorowe rysunki min. cząsteczki pyłu zawieszonego PM10, rakotwórczego benzo(a)pirenu, smutnej zimowej chmurki i radosnego wiosennego słonka cieszącego się z odejścia smogu. 

- Happening ten stanowi element edukacji antysmogowej w ramach prowadzonej obecnie kampanii społecznej #ZagłebieBezSmog. Przeprowadzony w sposób przyciągający dziecięca uwagę na długo pozostanie w ich głowach. Mamy nadzieję, że wpłynie również na zmianę przyzwyczajeń ich rodziców czy dziadków, kiedy to dzieci po powrocie do domu opowiedzą dorosłym o smogu, skąd się bierze i jak wpływa na zdrowie – powiedział Rafał Psik z Zagłębiowskiego Alarmu Smogowego.

W tym sezonie Zagłębiowski Alarm Smogowy przeprowadził warsztaty antysmogowe w szkołach i przedszkolach dla ponad 500 dzieci, pokaz filmów o tematyce ekologicznej i szkolenia dla nauczycieli z edukacji antysmogowej. W ramach kampanii #ZaglebieBezSmogu zorganizowano Zagłębiowski Okrągły Stół dla Czystego Powietrza. Konferencja zgromadziła specjalistów zajmujących się jakością powietrza i samorządowców z całego regionu.

fot. Rafał Psik/Zagłębiowski Alarm Smogowy.