Silesion.PL

serwis informacyjny

Przecieki maturalne. Jakie tematy pojawiły się na maturze z języka polskiego w 2022 r.?

egzamin pisemny

egzamin pisemny

W środę, 4 maja 2022 roku maturzyści z całej Polski rozpoczęli sesję maturalną od języka polskiego na poziomie podstawowym. Jakie tematy rozprawek pojawiły się na maturze z polskiego na poziomie podstawowym? W mediach społecznościowych są już pierwsze przecieki o treści arkusza maturalnego.

Według nich, tematy rozprawek dotyczyły “Pana Tadeusza” oraz “Nocy i dni”:

  • Czym dla człowieka może być tradycja? Rozważ problem i uzasadnij swoje zdanie, odwołując się do podanego fragmentu “Pana Tadeusza”, całego utworu Adama Mickiewicza oraz innego tekstu kultury. Twoja praca powinna liczyć co najmniej 250 wyrazów.
  • Kiedy relacja z drugim człowiekiem staje się źródłem szczęścia? Rozważ problem i uzasadnij swoje zdanie, odwołując się do fragmentu “Nocy i dni” Marii Dąbrowskiej oraz do wybranych tekstów kultury. Twoja praca powinna liczyć co najmniej 250 słów.

Oficjalne tematy Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikuje o godz. 14.

W tym roku analitycy typowali maturalne tematy w następującej kolejności: “Dziady, III część” (kurs 2.10) oraz “Pan Tadeusz” (kurs 2.30). Mniejsze szanse eksperci dawali wybranym pieśniom, trenom i psalmom Jana Kochanowskiego (kurs 4.50), “Weselu” Stanisława Wyspiańskiego (kurs 10.00) czy też “Ferdydurke” Witolda Gombrowicza (kurs 50.00). 

Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią one podstawy do wzięcia udziału w Promocji, w szczególności nie są ofertą w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. 2020, poz. 1740 z późn. zm.).

About Author