Silesion.PL

serwis informacyjny

Przebudowa nawierzchni jezdni ul. Ociepki i zmiana organizacji ruchu na ul. Meteorologów w Katowicach.

Budowa Ronda Meteorologow fot KAW 2022

Budowa Ronda Meteorologow fot KAW 2022

11 sierpnia, jeśli warunki atmosferyczne się nie zmienią, rozpocznie się przebudowa nawierzchni ul. Ociepki w Katowicach. Prace polegać będą między innymi na frezowaniu istniejącej nawierzchni, wykonaniu podbudowy oraz wykonaniu warstw zamykających nawierzchnię drogową.

Ruch pieszy zostanie zachowany, a oznakowanie pionowe przejść dla pieszych pozostanie bez zmian. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania dojścia i dojazdów do wszystkich posesji i obiektów. Po zasygnalizowaniu przez kierującego zamiaru wjazdu lub wyjazdu przez bramę pracownik kierujący ruchem, za pomocą odpowiednich zachowań i sygnałów, umożliwi wykonanie manewru.

Wykonawcą, wybranym w postępowaniu przetargowym, jest firma Silesia Invest, a wartość zadania to ok. 240 tysięcy złotych. 

Zmiana organizacji ruchu na ul. Meteorologów w związku z budową ronda.

8 sierpnia rozpoczną się roboty budowlane związane z planową budową ronda na ulicy Meteorologów w Katowicach. Wydając warunki zabudowy dla osiedla Ceglana Park, zobowiązano inwestora, firmę Develia S.A. do przebudowy układu drogowego w tym miejscu na jego koszt. 

Zgodnie z przedstawioną koncepcją, przebudowa układu drogowego będzie polegała na budowie ronda na ulicy Meteorologów. Układ drogowy w docelowej organizacji ruchu będzie uwzględniał przejazdy rowerowe. 

MZUiM przekazał teren pod budowę przedmiotowego ronda, a wykonawca inwestycji drogowej na zlecenie inwestora prywatnego — firma DROGOPOL — 8 sierpnia rozpocznie prace, które mogą potrwać przez 4 miesiące. Dla zapewnienia komfortu przejazdu, roboty obywają się przy punktowym zawężeniu pasa drogowego.

Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią one podstawy do wzięcia udziału w Promocji, w szczególności nie są ofertą w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. 2020, poz. 1740 z późn. zm.).

Copyright Silesion.pl© Wszelkie prawa zastrzeżone. 2016-2024