Czytasz: Prywatne szpitale w sieci?
Prywatne szpitale nie znajdą się poza siecią

Projekty trzech ustaw dotyczących służby zdrowia mają się pojawić do 15 października.  To projekty ustawy: o sieci szpitali, o podstawowej opiece zdrowotnej i o państwowym ratownictwie medycznym

Zgodnie z planem resortu zdrowia ma powstać sieć szpitali, które jako jedyne będą miały szanse na umowę z płatnikiem. 

Ministerstwo zdrowia na swojej stronie internetowej dementuje: nie jest prawdą, że sieć szpitali ma być stworzona tylko dla dużych placówek, które mają kontrakt na izbę przyjęć lub oddział ratunkowy. Do pierwszego poziomu sieci, na ogólnych zasadach, będą mogły zostać zakwalifikowane nawet placówki z dwoma oddziałami szpitalnymi.

Zgodnie z projektem ustawy tworzącej tzw. sieć szpitali – dyrektor oddziału wojewódzkiego NFZ (po uzyskaniu pozytywnej opinii ministra zdrowia) będzie mógł zakwalifikować do sieci również podmiot, który nie spełni ogólnych kryteriów kwalifikacji – jeżeli będzie to konieczne dla zabezpieczenia dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej w województwie. W uzasadnionych przypadkach będzie można odstąpić od wymogu posiadania izby przyjęć lub szpitalnego oddziału ratunkowego (SOR).

Najwięcej kontrowersji budziły informacje o planach niefinansowania ze środków publicznych prywatnych szpitali.

Jak czytamy w komunikacie Ministerstwa Zdrowia, celem projektowanych zmian nie jest pozbawienie prywatnych placówek możliwości leczenia pacjentów w ramach środków publicznych. 

Kryteria kwalifikacji podmiotów leczniczych do jednego z poziomów sieci szpitali będą oparte wyłącznie na przesłankach merytorycznych. W związku z tym w sieci szpitali będą mogły znaleźć się zarówno podmioty publiczne, jak i prywatne.

Czytaj więcej