Czytasz: Zostawcie szpital w Murckach!

Zostawcie szpital w Murckach!

02:43
Pracownicy i pacjenci katowickiego Szpitala w Murckach nie chcą fuzji z Górnośląskim Centrum Medycznym w Ochojcu.

Pracownicy i pacjenci katowickiego Szpitala w Murckach protestowali przeciwko planom połączenia tej placówki z Górnośląskim Centrum Medycznym w Ochojcu. - To oznacza tak naprawdę likwidację naszego szpitala.  Nie możemy się na to zgodzić. Przedwyborcze deklaracje prezydenta Marcina Krupy, że zainteresuje się losem naszego szpitala to była tylko kiełbasa wyborcza. Daliśmy się nabrać. Starzy i schorowani ludzie z Murcek na to nie zasłużyli - przekonywała pielęgniarka Beata Antkowiak. Protest zorganizowały: Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych, Międzyzakładowa NSZZ Solidarność, ZZ Techników Radiologii. 

O planach władz miasta pracownicy Szpitala Murcki dowiedzieli się 20 grudnia ub. r.. Do prezydenta Krupy skierowano list protestacyjny w tej sprawie.

Urząd Miasta Katowice, do którego należy Szpital w Murckach  chce przekazać kontrakt szpitala Górnośląskiemu Centrum Medycznemu w Ochojcu.  Szpital w Murckach ma 7 oddziałów i Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy. Dysponuje 200 łóżkami dla pacjentów. Jego roczny kontrakt z NFZ wynosi około 14 mln złotych. Szpital ma 9 mln złotych zadłużenia i notuje roczne straty w wysokości około 3 mln zł.

Fuzja z Górnośląskim Centrum Medycznym to ograniczenie nam dostępności do świadczeń – mówią pacjenci.

- W Murckach leczę się od 50 lat, nigdy nie czekałem na poradę dłużej nić kilka dni. Co innego w Ochojcu, tam są długie kolejki - mówił Stanisław Węgliński, pacjent z Murcek.

- Tu nie chodzi o połączenie. W Murckach ma zostać tylko ośrodek rehabilitacji. Lekarze i pielęgniarki znajdą pracę, ale pacjenci ucierpią -twierdził dr Michał Czober, jeden z uczestników protestu.

Zgodnie z decyzją władz miasta w 2013 roku szpital został przekształcony w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Jest jednostką samofinansującą się. Od tego czasu, jak twierdzą uczestnicy protestu, miasto nie dopłaciło do szpitala ani złotówki. Wcześniej spłacało tylko jego długi, nie modernizując jego infrastruktury.

Od 2013 roku miały miejsce dwie nieudane próby sprzedaży szpitala prywatnemu inwestorowi.

 

- Trwają rozmowy w sprawie połączenia placówek, ale nie doszło jeszcze do porozumienia   - poinformowała rzeczniczka GCM Jolanta Wołkowicz.

Górnośląskie Centrum Medyczne to jeden z największych szpitali w kraju, rocznie leczący ponad  160 tys. pacjentów. Oba szpitale zlokalizowane są w tej samej części Katowic, odległość pomiędzy nimi wynosi 5 km.

Jak ustalił Silesion.pl, jeśli dojdzie do porozumienia w sprawie fuzji szpitali,  do siedziby GCM  zostaną przeniesione z Murcek interna, neurologia, ortopedia, chirurgia i reumatologia. Pozostałe oddziały będą w Murckach dalej funkcjonowały w dotychczasowej siedzibie.

Związkowcy zablokowali w środę (4 stycznia) wyjazd ze szpitala prezesowi zarządu spółki Szpital Murcki.  Krzysztof Zaczek przekonywał, że nie na wszystko ma wpływ, bo losy szpitala należy rozpatrywać w kontekście całej reformy ochrony zdrowia.

-W powstającej sieci szpitali dla Murcek nie ma miejsca - mówił wśród gniewnych okrzyków tłumu.

Na sesji Rady Miasta, która odbywała się 4 stycznia b.r. poruszono tę kwestię.

- Otrzymaliśmy informację od prezydenta Marcina Krupy, że 9 stycznia o godz. 13 spotka się z pracownikami naszego szpitala. Na 11 stycznia z kolei planowane jest spotkanie prezydenta Katowic i rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego z mieszkańcami Murcek. Spotkanie odbędzie się w Szkole Podstawowej przy ul. Bielańskiego o godz. 18 - poinformowała nas Beata Antkowiak.

Czytaj więcej