Czytasz: Nie chcemy kopalni!
Kilkadziesiąt osób głośno wyraziło swój protest przeciwko planom rozpoczęcia działalności górniczej przez prywatnego inwestora.

Protestowali mieszkańcy trzech południowych dzielnic Orzesza – Zgoni, Woszczyc i Królówki. Nie chcą kopalni na terenie Cysterskiego Parku Krajobrazowego.

Chodzi o plany spółki Silesian Coal, która zajmuje się projektem eksploatacji złoża "Żory-Suszec 1" w granicach projektowanego obszaru górniczego „Orzesze”. Obecnie trwa proces uzyskania przez spółkę koncesji ministra środowiska na wydobywanie kopalin z tego złoża. Jego częścią jest procedura uzyskania decyzji środowiskowej, którą wydaje Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach (RDOŚ). Przed siedzibą dyrekcji zebrali się protestujący.

Według nich planowane do eksploatacji złoże jest zlokalizowane w rejonie, gdzie znajdują się pokłady soli. Oznacza to, że nastąpi ich wymycie, przez co zostaną skażone wody podziemne, a także wydobycie może skutkować katastrofą budowlaną. W czasie ostatnich kilku miesięcy do RDOŚ wpłynęło ponad 1200 imiennych wniosków, pism i sprzeciwów mieszkańców.

- Nie chcemy kopalni w Królówce, to chyba jasne. Nie chcemy, żeby ten park, który tam jest, to ostatnie zielone miejsce wokół Żor zostało zdegradowane przez kopalnię. A niestety tak prawdopodobnie się stanie, że jeżeli ta kopalnia powstanie, to nie będzie co zbierać. Nie będzie tych zielonych miejsc, nie będzie lasów, miejsc do rekreacji - mówili protestujący.

Na pytanie o to, czy nie zależy im na nowych miejscach pracy odpowiadają:

- Sztuczne miejsca pracy. Zostały zamknięte kopalnie. Po co? Po to, żeby nowe ktoś otworzył? 

Demonstrujący złożyli w RDOŚ podpisaną przez ok. 800 osób petycję z żądaniami: wydania negatywnej decyzji środowiskowej dla projektu Silesian Coal. 

Tymczasem inwestor przekonuje, że w toku procedury środowiskowej uwzględnił szereg uwag strony społecznej. Inwestycja nie wiązałaby się z nowymi obiektami na powierzchni, miałaby wykorzystywać wyłącznie infrastrukturę kopalni Krupiński w Suszcu. Dodatkowo eksploatacja miałaby być prowadzona na znacznej głębokości, co minimalizuje wpływ na powierzchnię.