Czytasz: Protest przeciw łączeniu chorzowskich szpitali

Protest przeciw łączeniu chorzowskich szpitali

Nadzieja w wojewodzie - mówią członkowie Społecznego Komitetu Ratowania Chorzowskiej Pediatrii. Miasto odpiera zarzuty.

Społeczny Komitet Ratowania Chorzowskiej Pediatrii spotkał się w Warszawie z prezesem Narodowego Funduszu Zdrowia Andrzejem Jacyną. Spotkanie, jak twierdzą jego uczestnicy, było długie i bardzo udane. - Przybliżyliśmy prezesowi przyczyny i przebieg protestu. Usłyszeliśmy, że ostateczny kształt ustawy o sieci szpitali i termin jej wejścia w życie jest na ten moment nieznany, dlatego ustawa nie powinna być pretekstem do decyzji o łączeniu szpitali - powiedziała Silesionowi dr Magdalena Dudzińska ze Społecznego Komitetu Ratowania Chorzowskiej Pediatrii.

 - Liczymy, że jeszcze w tym tygodniu do podobnego spotkania dojdzie w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim. Chcemy, by wojewoda śląski Jarosław Wieczorek zapoznał  się z naszą negatywną opinią o połączeniu. Podjęta przez chorzowskich radnych uchwała o połączeniu jest wadliwa formalnie, ponieważ naruszony został tryb konsultacji ze związkami zawodowymi. Również o tym będziemy z wojewodą Jarosławem Wieczorkiem rozmawiać. Jesteśmy przekonani, że właśnie z powodu błędów formalnych uchwałę chorzowskich radnych uchyli już wkrótce Wydział Nadzoru Prawnego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego - dodała.

 

Zdaniem Komitetu, są podstawy do zaskarżenia uchwały rady Miasta Chorzowa o połączeniu szpitali.

W świetle decyzji Rady Ministrów o kolejnym przełożeniu prac nad ustawą o sieci szpitali, a także uwzględniając zmiany w projekcie członkowie Komitetu uważają, że obecnie nie występują rzeczywiste przesłanki potwierdzające celowość łączenia szpitali.

 

- Nasz szpital jest wyjątkowy, wielospecjalistyczny, zabezpieczamy potrzeby dzieci z Chorzowa w 100 procentach, 80 procent naszych pacjentów to dzieci z całego regionu, a nawet kraju. Utrata samodzielności naszej, bardzo dobrze zarządzanej placówki, fakt, że staniemy się jednym z oddziałów miejskiego szpitala sprawi, że nasza sytuacja ulegnie pogorszeniu. Mamy doświadczenia jak traktuje się oddziały dziecięce w szpitalach dla dorosłych. Potrzeby dzieci schodzą na dalszy plan - zwraca uwagę dr Magdalena Dudzińska. 

2 lutego podczas 31. Sesji Rady Miasta radni Chorzowa podjęli uchwałę w sprawie połączenia szpitala dla dorosłych przy ul. Strzelców oraz szpitala dziecięcego przy ul. Truchana. Za było 15 radnych, przeciw 4, wstrzymało się 5.

Jak nas poinformowała Karolina Skórka, rzecznik Urzędu Miasta Chorzowa, połączenie szpitali ma mieć charakter wyłącznie administracyjny - nie zmieni się dostępność usług medycznych dla pacjentów. Na obecnym poziomie utrzymane zostanie także finansowanie obu placówek oraz zatrudnienie (zarówno lekarzy jak i personelu medycznego).

Nowe rozwiązanie administracyjne jest odpowiedzią na reformę służby zdrowia związaną z tzw. siecią szpitali planowaną przez rząd. Zmiany mają zapewnić pełną refundację świadczeń wyłącznie dla dużych placówek o wielu specjalizacjach.

W związku z uchwałą Rady Miasta o połączeniu Zespołu Szpitali Miejskich i Chorzowskiego Centrum Pediatrii i Onkologii, prezydent Chorzowa Andrzej Kotala zdecydował o powołaniu Komisji Integracyjnej. Powstaną zespoły, do których zaproszeni i wydelegowani zostaną pracownicy będący przedstawicielami różnych środowisk, m.in. dyrektorzy, administracja, związki zawodowe, lekarze, pielęgniarki, technicy obu szpitali.

- W ramach zespołów przeprowadzane będą konsultacje dotyczące dalszego funkcjonowania połączonego szpitala, będzie to forum do zgłaszania wątpliwości oraz propozycji rozwiązań organizacyjnych.  Członkowie komitetu, tak jak wszyscy pracownicy ChCPiO zostali poproszeni o przekazywanie wniosków i propozycji do komisji integracyjnej. Szczegóły dotyczące składu Komisji, a także dane kontaktowe do zespołu otrzymali wszyscy pracownicy szpitala przy ul. Truchana – pakiet informacji wydawany był przez dział kadr- wyjaśnia Karolina Skórka, rzecznik Urzędu Miasta Chorzowa 

Jak twierdzi Skórka, w związku z połączeniem szpitali w Chorzowie pojawiło się wiele nieprawdziwych informacji, dlatego w budynkach szpitalnych przy ul. Truchana i Strzelców utworzone zostały punkty informacyjne, a obszerne wyjaśnienie sytuacji opublikowane zostało w miejskim informatorze Twój Chorzów, który dystrybuowany jest obecnie do wszystkich skrzynek pocztowych w mieście.

- Chcemy przypomnieć prezydentowi Andrzejowi Kotali jego słowa wypowiedziane podczas obrad Rady Miasta, że wycofa się z łączenia szpitali, gdy ustawa nie wejdzie w życie, a nie weszła - przypomina dr Magdalena Dudzińska.

15 lutego Społeczny Komitet Ratowania Chorzowskiej Pediatrii rozmawiał na ten temat na spotkaniu z załogą Chorzowskiego Centrum Pediatrii i Onkologii.