Czytasz: Brakuje pieniędzy na 500 plus

Brakuje pieniędzy na 500 plus

Pieniędzy na obsługę części programu ma wystarczyć do połowy lutego 2017 roku. "Pozostała kwota zostanie uruchomiona z rezerwy celowej budżetu państwa".

W tym roku województwo śląskie otrzymało 1,7 mln złotych na obsługę świadczeń wychowawczych w tym m.in. programu Rodzina 500 plus.

Zabrakło nam ok. 200 tys., których fizycznie nie otrzymaliśmy. W przyszłym roku obcięto tę kwotę do 25 proc., a więc dostajemy tylko 400 tys. - wystarczy nam to tylko na dwa miesiące - wyjaśnia Kazimierz Karolczak, członek zarządu województwa śląskiego.

Podczas poniedziałkowego sejmiku Karolczak zaapelował do Adama Gawędy, senatora PiS,  o poparcie prośby wojewody i pokrycie pełnych kosztów obsługi programu 500 plus, ponieważ brakuje pieniędzy m.in. na wynagrodzenia.

Dostaliśmy od pani minister Rafalskiej pismo, że zostało zwiększone finansowanie, które będzie przekazane do rezerwy celowej wojewody, ale te pieniądze – żeby można było je zaplanować – muszą nam zostać przekazane - dodaje Karolczak.

Urzędnicy wojewody zapowiadają, że zwiększą plan dotacji dla samorządu woj. śląskiego po otrzymaniu środków z rezerwy celowej budżetu państwa. Wskazują, że Elżbieta Rafalska zapowiedziała uruchomienie środków z rezerwy celowej minister rodziny, pracy i polityki, na początku przyszłego roku.

Ministerstwo zaplanowało 749 tys. zł na 2017 r., z czego w budżecie wojewody aktualnie jest kwota 260 tys. zł. Pozostała kwota 489 tys. zł na początku roku zostanie uruchomiona z rezerwy celowej budżetu państwa - tłumaczy Alina Kucharzewska, rzecznik ŚUW.

PROBLEM BYŁ SYGNALIZOWANY

Przewidując zagrożenie w realizacji zadania Rodzina 500 plus, samorząd województwa od początku lutego wnioskował o uruchomienie dodatkowych środków począwszy od kwietnia.

ŚWIADCZEŃ DLA RODZIN NIE ZABRAKNIE

Śląski Urząd Wojewódzki na bieżąco weryfikuje wnioski 500 plus, które spływają od poszczególnych samorządów. Następnie wysyła je do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Ministerstwo zapewnia, że środków na wypłatę świadczeń wychowawczych dla rodzin nie może zabraknąć - przekonuje Alina Kucharzewska, rzecznik ŚUW.

“PROGRAM ZWIĘKSZA DYSPROPORCJE”

W opinii prof. Artura Walasika z Katedry Finansów Przedsiębiorstw i Ubezpieczeń Gospodarczych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, program Rodzina 500 plus mógłby osiągnąć te same lub lepsze efekty przy niższych wydatkach budżetowych.

Zadaniem państwa jest wyrównywanie szans np. na rynku pracy. Te środki, które są “inwestowane” w rodzinę, mogłyby być wykorzystywane bardziej efektywnie. Obecna dystrybucja środków będzie się przyczyniała do zwiększania dysproporcji na rzecz uboższych rodzin - tłumaczy.

W grudniu MRPiPS poinformowało, że 3,79 mln dzieci, czyli 55 proc. wszystkich dzieci do 18 lat w Polsce objętych jest wsparciem z programu "Rodzina 500 plus". Do rodzin trafiło ponad 15,1 mld zł. Ponad 41% świadczeń wypłacanych jest na pierwsze dziecko. Są to dane na koniec listopada br.

Czytaj więcej