Czytasz: Program dla Śląska w Barbórkę
Rząd zaprezentuje Program dla Śląska w Barbórkę, czyli 4 grudnia – poinformował w piątek w Katowicach wiceminister rozwoju Jerzy Kwieciński.

Program dla Śląska, który Ministerstwo Rozwoju przygotowuje ze stroną społeczną, to jeden ze 185 kluczowych projektów Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR). Jego efektem ma być m.in. wzmocnienie gospodarcze województwa śląskiego.

„Program będzie się opierał na wykorzystaniu kapitału ludzkiego, który tutaj jest, na wsparciu procesów mających na celu poprawę infrastruktury energetycznej i transportowej czy działań związanych z ochroną środowiska” – powiedział wiceminister podczas piątkowego wyjazdowego posiedzenia sejmowej Komisji ds. Unii Europejskiej w Katowicach.

Jak ocenił Jerzy Kwieciński, Śląsk przez ostatnie kilkanaście lat transformacji nie rozwijał się tak, jak powinien. Podkreślił, że region traci konkurencyjność, a jego udział w krajowym PKB z roku na rok maleje. Dlatego – jak wskazał – podejmowane są dodatkowe wysiłki na rzecz wsparcia procesów rozwojowych. „To nie będzie kolejny program z wielkimi hasłami, który skończy jako półkownik. To będą wyłącznie projekty, które będą realizowane. Chcemy uruchomić program do 2020 r., po 2020 r. spodziewam się, że będzie aktualizowany” – powiedział wiceminister Kwieciński.

Program powstaje we współpracy z Wojewódzką Radą Dialogu Społecznego. Rada już jesienią ub. roku wypracowała program gospodarczo-społeczny dla regionu, który został przyjęty w formie rekomendacji WRDS dla rządu. Założenia tamtego programu zawarto też w Porozumieniu na rzecz zintegrowanej polityki rozwoju woj. śląskiego, podpisanym wówczas przez wicepremiera, ministra rozwoju i finansów Mateusza Morawieckiego. Na tej podstawie, a także z uwzględnieniem materiałów przygotowanych przez samorząd woj. śląskiego, powstał projekt dopracowywany podczas spotkań roboczych przedstawicieli ministerstwa i WRDS. (PAP)

 autor: Anna Gumułka

Czytaj więcej