Czytasz: Program dla Śląska przed świętami

Program dla Śląska przed świętami

Do Świąt Bożego Narodzenia powinna być zaprezentowana ostateczna wersja Programu dla Śląska – zapowiedział wiceminister rozwoju Jerzy Kwieciński.

W programie mowa o bezpośrednim rządowym wsparciu najważniejszych przedsięwzięć w regionie na co najmniej 35 mld zł.

Program dla Śląska, przygotowywany przez Ministerstwo Rozwoju ze stroną społeczną, to jeden z kluczowych projektów Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR) i jeden z dwóch dedykowanych regionom (obok Polski Wschodniej). Celem Programu ma być m.in. wzmocnienie gospodarcze województwa śląskiego. W środę Program dla Śląska po raz ostatni dyskutowano na posiedzeniu Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Katowicach (WRDS).

Po posiedzeniu wiceminister przypomniał w rozmowie z dziennikarzami, że przygotowywanie Programu trwa od prawie roku, choć niektóre z ujętych w nim działań są już realizowanie. „Chcielibyśmy pokazać państwu już tę ostateczną wersję jeszcze w tym roku, przed świętami, i wydaje nam się, że jesteśmy na dobrej drodze” - dodał Kwieciński.

Wiceminister mówił, że dokument obejmuje ponad 70 działań w różnych dziedzinach gospodarki, które mają być dla Śląska potężnym bodźcem rozwojowym i lista tych przedsięwzięć wciąż nie jest zamknięta. „Nie są to jakieś działania ogólne, czy bardzo enigmatyczne plany – są to konkretne przedsięwzięcia, które z poziomu rządu na rzecz Śląska chcemy bardzo solidnie wesprzeć” - zaznaczył Kwieciński.

Bezpośrednie wsparcie w ramach programu, np. różnego rodzaju kluczowych projektów – np. inwestycji w infrastrukturę, ale też przedsięwzięć biznesowych - ma wynieść co najmniej 35 mld zł. „Dodatkowo zwiększyliśmy pulę środków, z których mogą skorzystać różni beneficjenci z woj. śląskiego, jak np. przedsiębiorcy, w działania, które na poziomie krajowym będą dedykowane dla Śląska. To dodatkowo kwota ok. 5 mld zł” - powiedział Kwieciński.

Jak wynika z przedstawionej na posiedzeniu WRDS prezentacji, z 35 mld zł, o których mowa w Programie, 19 mld zł rządowego wsparcia już zostało przekazanych z budżetu państwa w latach 2015-2016. Chodzi m.in. o dotacje celowe, subwencje oraz środki na infrastrukturę. Pytany o to Kwieciński mówił, że program zawiera te przedsięwzięcia, które już zostały uruchomione, albo wkrótce zostaną.

Kwieciński podkreślił, że to największy program wsparcia, który do tej pory został przygotowany przez administrację rządową i będzie w najbliższych latach realizowany przy wsparciu różnych instytucji. Był przygotowywany nie tylko przez MR, ale też inne resorty i instytucje rządowe i konsultowany ze przedstawicielami instytucji, związkami zawodowymi czy ekspertami. Zapewnił, że dokument ma wciąż charakter otwarty. Jak zaznaczył, Program ma nie tylko inicjować nowe działania, ale też zapewnić lepszą koordynację dotychczasowych.

„Główną słabością podobnych inicjatyw, które miały miejsce w przeszłości było to, że były one tworzone wyłącznie na potrzeby polityczne, wyborcze. Były to często piękne dokumenty, bardzo opasłe, przedstawiające piękne plany, ale które nie były realizowane” - wskazał wiceminister.

Kwieciński zwrócił uwagę, że program jest odpowiedzią na inicjatywę przedstawicieli WRDS, zgłoszoną podczas prac nad SOR. Przedstawiciele rady zaapelowali wtedy do rządu, by przygotował długofalowy plan, który pozwoli rozwiązać problemy, z jakimi boryka się Śląsk i lepiej wykorzystać szanse, przed którymi stoi region. Resort rozwoju zwracał uwagę, że przez ostatnie kilkanaście lat transformacji woj. śląskie nie rozwijało się tak, jak powinno - region traci konkurencyjność, a jego udział w krajowym PKB z roku na rok maleje.

Program dla Śląska stawia sześć podstawowych celów. To wzrost innowacyjności przemysłu i inwestycji rozwojowych w regionie, zwiększenie aktywności zawodowej i podniesienie kwalifikacji mieszkańców, poprawa jakości środowiska, rozwój i modernizacja infrastruktury transportowej, wykorzystanie potencjału regionu w celu zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego kraju oraz rozwój innowacji w energetyce, a także poprawa warunków rozwojowych miast województwa.

Program powstaje we współpracy z WRDS, której członkowie w środę zaproponowali kolejne poprawki. W porównaniu z poprzednią wersją dokumentu, zaprezentowaną w lipcu, w nowej postawiono silniejsze akcenty m.in. na działania w dziedzinie energetyki i sektorze zdrowia.

WRDS już jesienią ub. roku wypracowała program gospodarczo-społeczny dla regionu, który został przyjęty w formie rekomendacji dla rządu. Założenia tamtego programu zawarto też w Porozumieniu na rzecz zintegrowanej polityki rozwoju woj. śląskiego, podpisanym wówczas przez wicepremiera, ministra rozwoju i finansów Mateusza Morawieckiego. Na tej podstawie, a także z uwzględnieniem materiałów przygotowanych przez samorząd woj. śląskiego, powstał projekt dopracowywany podczas spotkań roboczych przedstawicieli ministerstwa i WRDS. (PAP)

autor: Krzysztof Konopka

Czytaj więcej