Czytasz: Prof. Mikułowski Pomorski doktorem honoris causa

Prof. Mikułowski Pomorski doktorem honoris causa

Jeden z najwybitniejszych polskich badaczy mediów i komunikowania wyróżniony.

Jeden z najwybitniejszych polskich badaczy mediów i komunikowania prof. Jerzy Mikułowski Pomorski został w środę wyróżniony tytułem doktora honoris causa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, gdzie wykładał przez blisko 30 lat.

- Pan profesor dzięki swojej wiedzy i mądrości, postawie szacunku i zrozumienia wobec innych, a także dzięki skromności i umiłowaniu nauki wpisuje się w najlepsze europejskie tradycje uniwersyteckie – powiedział w środę rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. Andrzej Kowalczyk.

Laudację na cześć prof. Mikułowskiego Pomorskiego wygłosił prof. Stanisław Michalczyk.

- Myśl przewodnią większości publikacji profesora, czyli jądro propozycji teoretycznych stanowi teza, że podstawowym zjawiskiem społecznym jest proces komunikacji i komunikowania się – podkreślił.

W swoim wystąpieniu prof. Jerzy Mikułowski Pomorski mówił o tym, jak śląskie doświadczenia wpłynęły na jego postrzeganie świata i pracę naukową, koncentrującą się w katowickim ośrodku na tematyce prasy lokalnej.

- To właśnie moje katowickie doświadczenia posłużyły mi do podjętych już w Krakowie studiów nad komunikacją międzykulturową i uruchomienia pierwszej w Polsce Katedry Studiów Europejskich. Śląska empiria oswajała mnie z myślą europejskiej wielokulturowości, dodając do zróżnicowanego kulturowo Górnego Śląska motywy kresowe i elementy dziedzictwa innych migracji, które przetoczyły się przez Śląsk – powiedział.

Jerzy Mikułowski Pomorski urodził się 3 stycznia 1937 r. w Katowicach, w rodzinie inteligenckiej o tradycjach ziemiańskich. Studia prawnicze w Uniwersytecie Jagiellońskim ukończył w 1958 r., rok wcześniej rozpoczął jeszcze studia socjologiczne. Karierę naukową rozpoczął w otwartym w 1956 r. Krakowskim Ośrodku Badań Prasoznawczych, który poszukiwał socjologa w celu uzupełnienia składu tworzonego właśnie interdyscyplinarnego zespołu naukowego.

Od 1962 r. pracował w Akademii Ekonomicznej w Krakowie (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny), gdzie w latach 1990-1996 pełnił funkcję rektora. W 1991 r. objął zorganizowaną przez siebie Katedrę Studiów Europejskich – pierwszą taką jednostkę w Polsce. Jest autorem lub współautorem 21 książek oraz 290 artykułów naukowych, był ekspertem UNESCO w dziedzinie międzynarodowego ładu informacyjnego i prawa do komunikowania się, członkiem International Institute of Communications w Londynie, członkiem University Council of Education Management Transfer w Sztokholmie, przewodniczył też Komisji Prasoznawczej Oddziału Polskiej Akademii Nauk.

W 1993 r. otrzymał tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Grand Valley State University w Allendale w dziedzinie nauk humanistycznych, a w 1996 r. – tytuł doktora honoris causa University od Teesside w Wielkiej Brytanii w dziedzinie prawa.

Świętujący 50-lecie istnienia Uniwersytet Śląski uhonorował dotychczas tytułem doktora honoris causa 55 osobistości, m.in. Tadeusza Różewicza, Józefa Szajnę, Ryszarda Kapuścińskiego, Sławomira Mrożka, czy Wojciecha Kilara. (PAP)

autor: Anna Gumułka

Czytaj więcej