Czytasz: TOP 10 sposobów, by Ślązacy stali się Polakami!

TOP 10 sposobów, by Ślązacy stali się Polakami!

Należy zaktywizować śląskie społeczeństwo do świętowania miesięcznic! Wiadomo, że dziesiąty dzień każdego miesiąca jest już zajęty. Zostaje zatem dwadzieścia dziewięć lub trzydzieści innych dni.

Dziesięć sposobów, w jakie Ślązacy mogą stać się Polakami według profesora Kadłubka:

1. WYCINKA

Trzeba powołać śląskiego Naczelnego Nadleśniczego. Następnie należałoby poprosić, żeby Naczelny Nadleśniczy zakupił dwa, trzy harwestery albo po prostu XYLOCUT 400 PE. Warto byłoby wyciąć wszystkie śląskie lasy. Również park w Rudach Raciborskich, Puszczę Pszczyńską, najstarsze dęby w Suminie i Szymocicach oraz Park Śląski w Chorzowie. Drzewa są wyższe od ludzi, więc grzeszą pychą. Należy je bezwzględnie wyciąć!

2. POLOWANIE

Należy wystrzelać wszystkie żubry w Pszczynie! Prawdziwi mężczyźni mogliby co roku w śliczną niedzielę majową stać pięknie odziani w żubrze skóry pod sztandarem św. Hubertusa podczas pielgrzymki mężczyzn do Piekar Śląskich.

3. MIESIĘCZNICA

Należy zaktywizować śląskie społeczeństwo do świętowania miesięcznic! Wiadomo, że dziesiąty dzień każdego miesiąca jest już zajęty. Zostaje zatem dwadzieścia dziewięć lub trzydzieści innych dni. Należy z nich czym prędzej wybrać jakąś jedną datę. Początkowo myślano, że można by obchodzić miesięcznicę trzydziestego dnia każdego miesiąca (zawalenie się katedry św. Piotra w Beauvais 30 kwietnia 1573 roku). Jednak dzień trzydziesty każdego miesiąca byłby ryzykowny, bo nie każdy miesiąc ma aż tyle dni. W ogóle końca miesiąca nie poleca się, bo co np. zrobić z tak kapryśnym miesiącem, jak luty? Trzeba wybrać dzień z pierwszych dwu dekad miesiąca, najdalej do dwudziestego siódmego, uważa się. Może dwudziestego szóstego? 26 lipca 1184 roku Henryk IV zasiadł w Erfurcie w kapitule, ale zgniłe deski podłogi nie uniosły jego dostojeństwa i całe zgromadzenie runęło do kloaki. Burgrabia Burchard von der Wartburg też. Nieodżałowany. Pomysł jest!

4. KONKURS DEKLAMATORSKI

Trzeba koniecznie wznowić tradycję konkursu deklamatorskiego „Po naszymu, czyli po polsku”. Każda uczestniczka i każdy uczestnik miałby 8 minut na prezentację. Przy czym jury oceniałoby przede wszystkim największą częstotliwość użycia samogłosek „ę” oraz „ą” w wystąpieniu.

5. NAGRODA LITERACKA NIOBE

Warto pomyśleć o literaturze! Mogłaby to zadanie spełnić w jakiejś mierze Nagroda Literacka Niobe. Tematyka nadsyłanych książek (w kategoriach: lament, wyznanie wiary, litania) musiałaby się jednak ograniczyć do następujących obszarów tematycznych: hałdy zimą, hałdy latem, hałdy wiosną, hałdy jesienią. Każdy z laureatów otrzymywałby kwotę jednego miliona złotych oraz 500 plus (czyli dodruk 500 egzemplarzy dzieła gratis!). Warto tutaj także dodać, że istotne byłoby ograniczenie lektury i zaproponowanie wyłącznie kanonu autorów dziewiętnastowiecznych jako wzorowych propagatorów stylu myślenia oraz percepcji świata.

6. KUCHNIA

Fundamentalną sprawą byłoby zniesienie śląskich obiadów niedzielnych (rosół z nudlami, kluski śląskie, modro kapusta, rolada wołowa) na rzecz pomidorowej i kopytek podawanych ze skwarkami.

7. METAFIZYKA I KOBIETY

Ziemię śląską należy powierzyć metafizyce oraz bóstwom męskim. Ponieważ postaci z opowieści chrześcijańskich zostały już obstawione lub zajęte przez inne pobożne kraje, proponuje się Hadesa (bóstwo sztolni), Heraklesa (półbóg z kijem bejsbolowym), Aresa (specjalista od żelaza), Apollona (bóstwo korporacji farmaceutycznych). Ewentualnie mogłaby to być Hera. Jednak nie ma jasności, czy kobiecie można zlecić tak poważne zadanie. Kobiety zostały bowiem stworzone dla prokreacji. Właścicielem kobiecego ciała pozostaje odpowiednio odpowiedzialne ministerstwo (Ustawa z nocy z 14. na 15. kwietnia 1365 roku, § 68 i następne).

8. ZWIERZĘTA DOMOWE

Np. nowy regulamin trzymania psów powinien przewidywać budę oraz nie dłuższy niż pięćdziesięciocentymetrowy łańcuch kalibrowany ze stali ocynkowanej.

9. ŚWIĘTA

Należy wprowadzić jak największą ilość świąt państwowych, przynajmniej 70 dni w roku, żeby obywatel mógł odpocząć i się rozerwać, biorąc sobie za wzór wspaniałe tradycje dworu w Bizancjum. W te dni wszystkie instytucje państwowe, zakłady pracy, szkoły i sklepy (oprócz monopolowych) byłyby zamknięte. Dni świąteczne należy czcić i szanować, wywieszając flagę (lub klika flag, w zależności od zamieszkiwanego metrażu) oraz śpiewając pieśni patriotyczne w kręgu rodziny i przyjaciół.

10. UCHODŹCY ORAZ RÓŻNICE KULTUROWE

Nie należy przyjmować uchodźców, obcych oraz wszelkich przybyszów i odmieńców! Warto byłoby powrócić do badań genealogicznych i biologii pochodzenia. Czysta krew w czystym państwie! Uchodźców, którzy już zdążyli się osiedlić, należy szybko wysiedlić. Nie będzie tolerowana żadna różnica, to jest: kolor skóry, dziwny akcent, wyznawana religia, preferencje seksualne, weganizm, uprawianie sportu, bezczynny spacer, jazda rowerowa, bezmyślne gapienie się na obrazy i inne dzieła sztuki, a także chodzenie do kina na filmy reżyserów nie uznających wartości proponowanych przez ministerstwo zarządzania wartościami.

Zbigniew Kadłubek – filolog klasyczny, komparatysta, eseista, tłumacz, pisarz.

Czytaj więcej