Czytasz: Prof. Janeczek przewodniczącym Rady Narodowego Centrum Nauki

Prof. Janeczek przewodniczącym Rady Narodowego Centrum Nauki

Były rektor Uniwersytetu Śląskiego odpowiedzialny za priorytety polskiej nauki

15 grudnia miało miejsce pierwsze posiedzenie Rady NCN w kadencji 2016-2018, podczas którego wybrano w drodze głosowania nowego przewodniczącego. Został nim prof. Janusz Janeczek z Uniwersytetu Śląskiego.

W latach 2002-2008 był rektorem Uniwersytetu Śląskiego, a w kadencji 2005-2008 wiceprzewodniczącym Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich. Kierownik Katedry Geochemii, Mineralogii i Petrografii Uniwersytetu Śląskiego. Jego zainteresowania naukowe obejmują: geologiczne aspekty składowania odpadów promieniotwórczych, mineralogię pyłów atmosferycznych i pegmatytów. 

Prof. Janusz Janeczek zasiada w Radzie NCN od początku jej istnienia, przewodniczył też Komisji Odwoławczej.

Nowy przewodniczący powołał komisje Rady. Pracom Komisji Nauk Humanistycznych, Społecznych i o Sztuce będzie przewodniczyć prof. dr hab. Małgorzata Kossowska, Komisji Nauk Ścisłych i Technicznych – prof. dr hab. Ewa Łokas, zaś Komisji Nauk o Życiu  – prof. dr hab. Krzysztof Nowak.

Rada Narodowego Centrum Nauki działa od 2010 roku, a do jej zadań należy między innymi: określanie dyscyplin lub grup dyscyplin, w ramach których są przeprowadzane konkursy na realizację projektów badawczych,
określanie priorytetowych obszarów badań podstawowych zgodnych ze strategią rozwoju kraju, ustalanie wysokości środków finansowych przeznaczonych na realizację projektów badawczych w ramach poszczególnych dyscyplin lub grup dyscyplin oraz wybór spośród wybitnych naukowców polskich i zagranicznych zespołów ekspertów odpowiedzialnych za ocenę wniosków konkursowych.


Narodowe Centrum Nauki jest agencją wykonawczą powołaną do wspierania działalności naukowej w zakresie badań podstawowych, czyli prac eksperymentalnych lub teoretycznych podejmowanych przede wszystkim w celu zdobycia nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów, bez nastawienia na bezpośrednie zastosowanie komercyjne.

Czytaj więcej