Czytasz: Gimnazjaliści piszą egzamin. Na próbę

Gimnazjaliści piszą egzamin. Na próbę

Już od 6 grudnia, przez kolejne trzy dni, uczniowie z całej Polski będą sprawdzać poziom swojej wiedzy i stopień przygotowania do egzaminu gimnazjalnego. To już dziesiąta edycja Próbnego Egzaminu Gimnazjalnego z Operonem. Dzięki niemu uczniowie mają szansę sprawdzić swoje słabe i mocne strony oraz zaplanować dalszą naukę.

Próbny Egzamin Gimnazjalny z Operonem 2016 - zasady

Aby Próbny Egzamin Gimnazjalny z Operonem przebiegał bez zakłóceń, a wszyscy uczniowie mieli równe szanse na diagnozę, we wszystkich szkołach w Polsce rozpoczyna się on tego samego dnia i o tej samej godzinie. Dzięki tej procedurze, uczniowie przygotowują się do kwietniowej rzeczywistości egzaminacyjnej.

W tym roku w Próbnym Egzaminie Gimnazjalnym z Operonem weźmie udział ponad 120 tysięcy uczniów z całej Polski.

Próbny Egzamin Gimnazjalny z Operonem 2016 - zmiany w egzaminie

Dla uczniów jest to ważne wydarzenie. Próbny Egzamin Gimnazjalny z Operonem to dla nich okazja do sprawdzenia poziomu swojej wiedzy. W arkuszach znajdują się różne typy zadań, które weryfikują znajomość faktów, sprawdzają umiejętność ich łączenia, a także czytania ze zrozumieniem. W tym roku Próbny Egzamin Gimnazjalny z Operonem 2016 został uzupełniony o wyjątkowe nowości. Najważniejszą zmianą jest plan powtórzeniowy udostępniany nauczycielom ze szkół biorących udział w projekcie. Do wszystkich przedmiotów egzaminacyjnych przygotowano dodatkowe zadnia typu egzaminacyjnego, które nauczyciele będą mogli wykorzystać w czasie lekcji powtórzeniowych.  

Próbny Egzamin Gimnazjalny z Operonem 2016 - arkusze

Ponadto uczniowie, którzy ze strony www.gieldagimnazjalna.pl pobiorą arkusze, otrzymają bezpłatny dwutygodniowy dostęp do wszystkich materiałów przygotowujących do Próbnego Egzaminu Gimnazjalnego z Operonem. Będą więc mieli szansę przećwiczenia tych obszarów, które w Próbnym Egzaminie Gimnazjalnym wypadły nieco gorzej.

Arkusze i klucze odpowiedzi Próbnego Egzaminu Gimnazjalnego z Operonem 2016 zostaną opublikowane na stronie www.gieldagimnazjalna.pl następnego dnia po każdym egzaminie, czyli w środę będą już odpowiedzi z części humanistycznej.

Próbny Egzamin Gimnazjalny z Operonem 2016 - harmonogram

6 grudnia 2016 r. – Próbny Egzamin Gimnazjalny z Operonem – CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA

09.00 – egzamin z historii i wiedzy o społeczeństwie (60 minut)

11.00 – egzamin z języka polskiego (90 minut)

7 grudnia 2016 r. – Próbny Egzamin Gimnazjalny z Operonem – CZĘŚĆ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZA

09.00 – egzamin z przedmiotów przyrodniczych (60 minut)

11.00 – egzamin z matematyki (90 minut)

8 grudnia 2016 r. – Próbny Egzamin Gimnazjalny z Operonem – JĘZYK OBCY (angielski, niemiecki)

09.00 – egzamin z języka obcego na poziomie podstawowym (60 minut)

11.00 – egzamin z języka obcego na poziomie rozszerzonym (60 minut)

Czytaj więcej