Czytasz: Prezydent zawetował zmiany zasad wyboru europosłów

Prezydent zawetował zmiany zasad wyboru europosłów

"To nie jest dobra zmiana" - powiedział Andrzej Duda

- Odmawiam jej podpisania i zwracam tę ustawę Sejmowi do ponownego rozpatrzenia - powiedział Andrzej Duda.

Prezydent Andrzej Duda zawetował ustawę wprowadzającą wysokie progi wyborcze w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Jak mówił, jego zdaniem nie powinny być większe niż 5 proc. Tymczasem zmiany, które zostały zaproponowane powodują, że realnie ten próg wyborczy wzrasta według szacunków od 11 do nawet 16,5 proc.

- Wprowadzenie jej sposowodowałoby, że ogromna część obywateli nie miałaby swojej reprezentacji w Parlamencie Europejskim i doprowadziłaby do mniejszego zaintesowania tymi wyborami. Większoć obywateli mając świaodmość wysokości progu uznałaby, że ich udział nie ma żadnego sensu - argumentował prezydent.

Zgodnie z konstytucją Sejm może weto Andrzeja Dudy odrzucić większością kwalifikowaną 3/5 głosów w obecności minimum połowy ustawowej liczby posłów. Sam PiS nie ma wystarczającej ilości głosów, żeby weto odrzucić samodzielnie. Zdaniem opozycji i analityków życia politycznego, odrzucenie tej ustawy zostało ustalone przez kierownictwo PiS. 

Marek Migalski wskazuje, że PiS przestraszył się mobilizacji opozycji i szerokiej koalicji w wyborach do Parlamentu Europejskiego, gdyby założenia ustawy weszły w życie. 

CO SIĘ NIE PODOBA PREZYDENTOWI? 

Prezydent wskazał trzy powody odrzucenia nowelizacji zasad wyboru europarlamentarzystów. Po pierwsze dlatego, że odbiega to od zasady proporcjonalności w wyborach. Jego zdaniem wprowadziłoby to sztuczny podział dwupartyjny w Polsce

- Wszyscy wiedzą doskonale co to oznacza  - szansa na uzyskanie mandatu będą mieć dwa ugrupowania. Jeżeli system doprowadzi do tego, że będą dwa ugrupowania, to musi to być demokratyczne.

Adnrzej Duda podkreślał, że jako prezydent nie zobowiązywał się do jakichkolwiek zmian w systemie wyborczym.

- Zobowiązywałem się do słuchania ludzi i realizowania zobowiązań wyborczych. Ta regulacja zaburza ten proces, że to obywatele mają najwięcej do powiedzenia.

 Na koniec prezydent zaznaczył, że potrzebne są zmiany, które uproszczą ordynację wyborczą, ale nie takie, które zaburzają zasady demokratyczne.

Czytaj więcej