Czytasz: Prezydent Gliwic ponownie wybrany na szefa Związku Miast Polskich

Prezydent Gliwic ponownie wybrany na szefa Związku Miast Polskich

Przed prezydentem Gliwic Zygmuntem Frankiewiczem druga kadencja przewodniczenia Związkowi Miast Polskich.

Głosowanie delegatów odbyło się 5 marca, Frankiewicz uzyskał 229 z 232 oddanych głosów. Podczas spotkania dokonano również wyboru członków zarządu i komisji rewizyjnej na VIII kadencję ZMP.

W Zarządzie Związku Miast Polskich VIII kadencji (2019-2024) znalazło się więcej samorządowców z woj. śląskiego – Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca; Andrzej Dziuba, prezydent Tychów; Krzysztof Matyjaszczyk, prezydent Częstochowy; zaś w Komisji Rewizyjnej – Marcin Bazylak, prezydent Dąbrowy Górniczej.

Po wyborze prezes ZMP prosił, aby wszyscy wybrani traktowali swoje role bardzo poważnie. 

– To zobowiązuje tych, którzy zostali wybrani do tego, żeby te miejsca naprawdę dobrze wykorzystać  – powiedział Zygmunt Frankiewicz.
 

Jego zdaniem pomimo występujących wśród samorządowców podziałów ważniejsze jest to, co ich łączy. Zwrócił uwagę, że w poprzedniej kadencji napięcia polityczne rzadko przenosiły się na pracę zarządu i dobrze by było, aby taka postawa została utrzymana, a członkowie gremium skoncentrowali się na obronie samorządu.

Zaapelował również do wszystkich nowo wybranych członków Związku o większe i aktywniejsze zaangażowanie się w prowadzone przez ZMP prace, np. wykorzystanie potencjału urzędników miejskich przy opiniowaniu projektów ustaw i rozporządzeń.

Czym jest Związek Miast Polskich?

Związek Miast Polskich to najstarsza polska organizacja samorządowa w naszym kraju. Misją ZMP jest wspieranie polskich miast w działaniach na rzecz rozwoju społecznego i gospodarczego. Związek dąży także do upowszechniania dobrych praktyk nowoczesnego i innowacyjnego zarządzania samorządowymi wspólnotami mieszkańców.

– Współpracujemy z wieloma podmiotami publicznymi i prywatnymi po to, by stwarzać miastom jak najlepsze warunki dla świadczenia przez nie usług publicznych najwyższej jakości. – tłumaczą przedstawiciele ZMP. 

fot. materiały ZMP