Czytasz: Kiedy Premier podpisze rozporządzenie ws. metropolii?

Kiedy Premier podpisze rozporządzenie ws. metropolii?

Rozporządzenie Rady Ministrów ws. utworzenia w woj. śląskim związku metropolitalnego zostanie przyjęte przez rząd w trybie obiegowym.

Również wojewoda śląski Jarosław Wieczorek powiedział, że rozporządzenie zostanie podpisane do piątku. Rozporządzenie powinno zostać wydane do 30 czerwca, by metropolia mogła – zgodnie z ustawą – powstać 1 lipca. 

Chodzi o realizację ustawy o związku metropolitalnym w woj. śląskim z 9 marca, podpisanej przez prezydenta 4 kwietnia. Po spełnieniu wszystkich przewidzianych ustawą wymogów metropolia powinna powstać na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów właśnie z dniem 1 lipca 2017 r., a zacząć działać od 1 stycznia 2018 r. 

O skierowanie projektu rozporządzenia na wtorkowe posiedzenie rządu minister spraw wewnętrznych i administracji wnioskował w piśmie podpisanym przez wiceministra Tomasza Zdzikota i adresowanym do Sekretarz Rady Ministrów Jolanty Rusiniak. Datowane na 23 czerwca pismo zostało zamieszczone na stronie Rządowego Centrum Legislacji.

W komunikacie CIR po wtorkowym posiedzeniu rządu nie zamieszczono informacji nt. rozporządzenia.

- Otrzymaliśmy zapewnienie, że rozporządzenie (ws. utworzenia w woj. śląskim związku metropolitalnego pod nazwą Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia - przyp. red.) zostanie podpisane do piątku - powiedział PAP wojewoda Wieczorek.

Śląskie i zagłębiowskie samorządy starały się o metropolię od lat. Związek ma wykonywać część ich zadań publicznych w zakresie m.in. kształtowania ładu przestrzennego, rozwoju społecznego i gospodarczego, a także planowania, koordynacji, integracji oraz rozwoju transportu zbiorowego. Jego nazwa, która znalazła się we wniosku samorządów, to „Śląsko-Zagłębiowska Metropolia".

Skąd pieniądze na funkcjonowanie metropolii? 

Środki dla związku ma zapewnić przede wszystkim 5-procentowy udział w podatku PIT płaconym przez mieszkańców metropolii (obecne szacunki przewidują, że to źródło zapewni ponad 300 mln zł rocznie w 2018 r.). Wolę uczestnictwa w metropolii zgłosiło 41 miast i gmin, o łącznej powierzchni 2553 km kw, zamieszkałych łącznie przez blisko 2,3 mln osób.

W kwietniu i maju samorządy te przeprowadziły wymagane procedury, m.in. konsultacje społeczne. Ich uchwały w tej sprawie - zgodnie z wymogami ustawy - zebrał samorząd Katowic. 29 maja katowiccy radni uroczyście przyjęli uchwałę ws. złożenia wniosku do rządu o utworzenie związku metropolitalnego.

Wniosek katowickich radnych, wraz z opinią wojewody i innymi potrzebnymi dokumentami, trafił do ministra spraw wewnętrznych i administracji. Następnie minister sformułował wniosek na posiedzenie Rady Ministrów, prosząc o jego rozpatrzenie (ze względu na przewidziane ustawą terminy) na posiedzeniu 27 czerwca.

Zobacz: O NARODZIE, POLSCE DLA POLAKÓW, OSOBNYM PAŃSTWIE DLA ŚLĄZAKÓW I WSPÓŁCZESNYCH NACJONALIZMACH - DEBATA W REDAKCJI SILESION.PL.

Uwzględniając uwagi ministra finansów dotyczące wpływu projektu na sektor finansów publicznych zmniejszono w nim o połowę - do 6 mln zł - tegoroczny udział związku w podatku PIT (w roku tworzenia związku udział ten miał wynieść 0,2 proc.).

W piśmie ministra SWiA wnioskującym o rozpatrzenie projektu rozporządzenia przez rząd zaznaczono, że „w konsekwencji zmiany podejścia do szacowania dochodów związku metropolitalnego, skutkującej zmniejszeniem o połowę udziału w PIT w 2017 r., zasadnym pozostaje poszukiwanie innych możliwości finansowego wsparcia z budżetu państwa procesu tworzenia związku metropolitalnego w woj. śląskim, w jego niezbędnym wymiarze”.

Wiceminister Zdzikot zaproponował tu skorzystanie z zapisu ustawy o związku metropolitalnym w woj. śląskim, zgodnie z którym wojewoda śląski może udzielić dotacji celowej na działania związane z jego utworzeniem.

W tej sytuacji „zasadnym pozostawałoby podjęcie kierunkowej decyzji o zwiększeniu w 2017 r. budżetu wojewody śląskiego na ten cel o kwotę stanowiącą maksymalnie kwotę wyliczaną tak, jak dochody związku pochodzące z udziału we wpływach z PIT w 2017 r. za pierwsze 6 miesięcy tego roku”. Według wstępnych szacunków kwota ta osiągnęłaby maksymalnie wysokość 6 mln zł.

Czytaj więcej