Czytasz: Premia dla górników JSW
4,3 tys. zł netto na pracownika ma częściowo zrekompensować załodze utracone świadczenia.

130 mln zł dla załogi oraz na przedpłatę dla obligatariuszy

4 września Jastrzębska Spółka Węglowa wypłaci całej blisko 21-tysięcznej załodze jednorazowe świadczenie w wysokości 4,3 tys. zł netto na pracownika. W sumie spółka przeznaczy na to ponad 130 mln zł; taką samą kwotę firma przedpłaci na rzecz swoich obligatariuszy.

O zawarciu porozumienia w tej sprawie z reprezentatywnymi organizacjami związkowymi poinformowali w czwartek przedstawiciele zarządu JSW. Jednorazowa premia ma częściowo zrekompensować załodze wyrzeczenia, związane z ograniczeniem niektórych elementów wynagrodzenia w latach 2016-2018.

 - Poprzez zawarte w 2015 r. porozumienie ze stroną społeczną spółka uzyskała w ub. roku duże oszczędności. Na pewno sytuacja ekonomiczna i finansowa jest lepsza niż zakładały nasze plany, jak również długoterminowy model finansowy, który uzgodniliśmy z obligatariuszami. Rozumiejąc tę sytuację, szukaliśmy pewnego kompromisu – mówi wiceprezes JSW Robert Ostrowski.

 

Przypomniał, że oszczędności wynikające z zawartego na trzy lata porozumienia w chwili jego podpisywania szacowano na ok. 2 mld zł – faktycznie, według wiceprezesa, będą one nieco mniejsze w związku ze zmniejszeniem zatrudnienia w JSW, jednak – jak mówił – to i tak bardzo znacząca kwota. Jego zdaniem, premia w wysokości 4,3 tys. zł netto na pracownika częściowo rekompensuje załodze utracone świadczenia.

 

Prezes JSW Daniel Ozon poinformował, że w porozumieniu ze stroną społeczną zarząd spółki zgodził się również na zwiększenie wartości tzw. flapsów, czyli przysługujących pracownikom dołowym posiłków profilaktycznych, z ponad 14 do 19 zł za jeden posiłek. Także równowartość kwoty przeznaczonej na wzrost wartości tego świadczenia JSW zamierza przedpłacić na rzecz obligatariuszy.

- Zapisaliśmy w porozumieniu, że kwota analogiczna do tej, którą wypłacamy dla pracowników, będzie wypłacona do obligatariuszy. Będzie to kolejna przedpłata ponad te, które już w tym roku zrobiliśmy. Dotyczy to również +flapsów+ - wszystkie wypłaty mamy w stosunku jeden do jednego: dla pracowników i obligatariuszy – podkreślił Ozon.

 

W czerwcu JSW dokonała już wcześniejszego wykupu obligacji o wartości 26,7 mln USD i 150,4 mln zł. Spółka podała wówczas, że łączna wartość nominalna niewykupionych obligacji wyemitowanych przez JSW w ramach programu emisji wynosi obecnie 701 mln zł oraz 125 mln USD.

 

Prezes Ozon dodał, że zarząd JSW zgodził się również na obliczanie temperatury panującej pod ziemią na dotychczasowych zasadach. Wcześniej związkowcy z górniczych central oprotestowali nowe zasady obliczania temperatury, zawarte we wchodzącym w życie 1 lipca rozporządzeniu ministra środowiska. Według strony społecznej, nowe zasady spowodowałyby, że duża część górników musiałaby – w takich samych warunkach jak dotąd – pracować o dwie godziny dłużej, wobec niemożliwości z korzystania z czasu pracy skróconego do sześciu godzin w temperaturze powyżej 28 stopni Celsjusza.

 

Przedstawiciele zarządu JSW uczestniczą w odbywającym się w czwartek w kopalni Pniówek w gminie Pawłowice Międzynarodowym Forum Górniczym. Przed kopalnią zgromadziło się ok. 150 związkowców ze związku Jedność, którzy zarzucają zarządowi JSW m.in. łamanie praw pracowniczych i oszczędności kosztem pracowników. Doszło do przepychanek z ochroną, manifestacja nie zakłóciła jednak trwającej konferencji.

Czytaj więcej