Silesion.PL

serwis informacyjny

Prawnik przyszłości, czyli jaki? Nowy kierunek Prawo w IT na Uczelni Łazarskiego

Prof. dr hab. Maciej Rogalski, Rektor Wydziału Prawa i Administracji, Katedra Prawa Administracyjnego, Konstytucyjnego i Prawa Pracy.

W dobie coraz większej konkurencji na rynku usług prawniczych, zarówno prawnicy po studiach, jak i adwokaci oraz radcowie prawni świeżo po aplikacjach i zdanych egzaminach zawodowych, zadają sobie pytanie, jaką specjalizację wybrać, aby odnieść sukces. Prawnik, który zajmuje się wszystkimi sprawami, począwszy od spraw karnych, poprzez administracyjne, a skończywszy na rozwodowych, jest coraz rzadziej wybieranym modelem rozwoju kariery prawniczej.

Prawo reguluje zjawiska, które już zaistniały. Podąża za zmianami, rzadko je wyprzedza. Prawnik z kolei musi za wszystkimi aktualizacjami przepisów nadążać i cały czas być z nimi na bieżąco. Niezwykle dynamiczny rozwój technologiczny, oparty na skumulowanej ogromnej ilości wiedzy, wymusza nowe regulacje. Te dotychczas obowiązujące ulegają zmianom, a niektóre w ogóle przestają istnieć. Ponad dwadzieścia lat temu za specjalistę w zakresie prawa mógł uchodzić prawnik, który zajmował się tylko prawem telekomunikacyjnym. Po kilku latach obowiązywania ustawy Prawo telekomunikacyjne powstały specjalizacje prawników zajmujących się jej poszczególnymi rozdziałami, np. dostępem telekomunikacyjnym czy świadczeniem usług telekomunikacyjnych użytkownikom końcowym.

Komunikacja elektroniczna, cyberbezpieczeństwo czy sztuczna inteligencja to obszary, które tworzą nowe regulacje określane mianem prawa nowych technologii. W konsekwencji powstają również nowe specjalizacje prawne, które są ciekawe i przyszłościowe, ale równocześnie bardzo wymagające. Z uwagi na wspomnianą dużą dynamikę rozwojową i zmienność, te dziedziny prawa nie były dotychczas dostępne na studiach uniwersyteckich czy aplikacjach. Dostęp do takiej wiedzy był ograniczony nawet dla osób świeżo po studiach czy aplikacjach, na przykład w zakresie regulacji dotyczących sztucznej inteligencji czy prawa komunikacji elektronicznej.

Drugim nieodłącznym elementem tej dziedziny wiedzy prawniczej jest konieczność zdobycia wiedzy nie tylko ściśle prawnej, ale także technicznej czy informatycznej. Bez zrozumienia przynajmniej podstaw technicznych funkcjonowania usług elektronicznych czy gromadzenia i zarządzania danymi, znacznie trudniej jest interpretować i stosować regulacje z tego obszaru.

Naprzeciw tym wymaganiom i oczekiwaniom wychodzi nowo uruchomiony, unikatowy na rynku akademickim kierunek na Uczelni Łazarskiego – Prawo w IT. Zdecydowanie wykracza on poza zakres kierunków proponowanych na standardowych studiach prawniczych. Inna jest także filozofia tych studiów, która łączy aspekty prawne z technicznymi. Prawo w IT obejmuje bardzo kompleksowe podejście do zagadnień związanych z teleinformatyką (ICT), począwszy od podstawowych regulacji prawnych na tym rynku, poprzez cyberbezpieczeństwo i ochronę danych, a skończywszy na sztucznej inteligencji. Kierunek ten nie dotyczy więc jednego, wybranego aspektu funkcjonowania rynku, co pozwala słuchaczom na zdobycie wszechstronnej i pogłębionej, a przede wszystkim aktualnej wiedzy. Zajęcia obejmują najnowsze regulacje i trendy w ICT, w tym także te będące jeszcze w fazie projektów w UE.

Kierunek Prawo w IT składa się z komponentu prawnego i informatycznego, który obejmuje m.in. podstawy informatyki, systemy informatyczne czy zarządzanie projektami informatycznymi (PMI, AGILE i inne). Podczas studiów przedstawiane i analizowane są nie tylko regulacje, ale przede wszystkim praktyka ich stosowania. Wykładowcy to praktycy z określoną renomą i specjaliści na rynku w swoich dziedzinach, często z wieloletnim doświadczeniem, pracujący zarówno w dużych międzynarodowych korporacjach, jak i w kancelariach prawnych. Ukończenie kierunku Prawo w IT zapewni zdobycie kompetencji pozwalających sprostać oczekiwaniom na wymagającym rynku usług w obszarze prawa nowych technologii.

Prof. dr hab. Maciej Rogalski, Rektor Wydziału Prawa i Administracji, Katedra Prawa Administracyjnego, Konstytucyjnego i Prawa Pracy.

Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią one podstawy do wzięcia udziału w Promocji, w szczególności nie są ofertą w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. 2020, poz. 1740 z późn. zm.).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Copyright Silesion.pl© Wszelkie prawa zastrzeżone. 2016-2024