Czytasz: Praktyki w ZUS? Zobacz, ile można zarobić

Praktyki w ZUS? Zobacz, ile można zarobić

Ponad 1,4 tys miejsc pracy oferuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych dla chętnych praktykantów.

Pierwsi uczestnicy zaczną pracę w oddziałach ZUS we wrześniu tego roku. Projekt potrwa do stycznia 2019 roku i będzie realizowany w ramach współpracy z Państwowymi Wyższymi Szkołami Zawodowymi.

Gowin: kształcenie praktyczne ma przyszłość

- Zarówno studenci, jak i decydenci akademiccy zdają sobie sprawę, że kształcenie praktyczne ma przed sobą kolosalną przyszłość. Współpraca na tym polu możliwa jest nie tylko na linii PWSZ – lokalni przedsiębiorcy, ale również na linii PWSZ - instytucje publiczne. To te ostatnie powinny dawać impuls do współdziałania. Państwowe Wyższe Szkoły Zawodowe to kuźnica lokalnych elit. Dzięki większej elastyczności i otwartości na otoczenie społeczno-gospodarcze mogą spełniać tę rolę jeszcze lepiej – powiedział wicepremier Jarosław Gowin.

Praktyki zawodowe w ZUS – czemu służą?

Współpraca instytucji publicznej z Państwowymi Wyższymi Szkołami Zawodowymi daje korzyści obu stronom. Z jednej strony poszerza świadomość młodych ludzi w zakresie finansów publicznych, funkcjonowania administracji publicznej oraz systemu ubezpieczeń społecznych, z drugiej zaś – uczy uczelnie elastyczności. Zwłaszcza w tworzeniu programów kształcenia przy udziale lokalnych pracodawców. To pozwala na dopasowanie się szkół wyższych do potrzeb otoczenia gospodarczego i pomaga absolwentom w stawianiu pierwszych kroków zawodowych.

Praktyki w ZUS - ile można zarobić?

Zakład Ubezpieczeń Społecznych zadeklarował, że przyjmie na sześciomiesięczne praktyki 1426 studentów z różnych Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych w całym kraju. Na stypendia Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczyło ok. 20 mln zł, co oznacza, że każdy z uczestników praktyk będzie otrzymywał 2360 zł miesięcznie przez cały czas trwania programu.

Czytaj więcej