Czytasz: Pracownicy tyskiego Fiata będą protestować. Żądają podwyżek i dialogu z dyrekcją

Pracownicy tyskiego Fiata będą protestować. Żądają podwyżek i dialogu z dyrekcją

W czwartek odbędzie się wiec protestacyjny pracowników FCA Poland.

Pracownicy tyskiego Fiata chcą, aby organizowany przez nich protest przyczynił się do podjęcia rozmów na temat wprowadzenia zbiorowych podwyżek płac.

– Protest pracowników tyskiego Fiata jest reakcją na trwające od lat ignorowanie i łamanie przez dyrekcje FCA Poland oraz jej spółek zależnych podstawowych zasad dialogu społecznego – nie podejmowanie rozmów płacowych, podważanie i blokowanie sporów zbiorowych, nie przekazywanie danych ekonomicznych niezbędnych do prowadzenia statutowej działalności związkowej, nie wywiązywanie się z postanowień zakładowego układu zbiorowego pracy. – tłumaczą Wanda Stróżyk, Przewodnicząca MOZ NSZZ Solidarność FCA Poland.

Jak punktują dalej pracownicy, w ciągu ostatnich ośmiu lat miała miejsce tylko jedna zbiorowa podwyżka stawek zasadniczych – w 2015 roku i wyniosła 110 złotych miesięcznie płacy zasadniczej.

– Tymczasem w tym samym czasie ustawowo płaca minimalna wzrosła o 864 zł, czyli osiem razy więcej! Od lat domagamy się podniesienia wynagrodzeń pracowników FCA Poland oraz innych polskich spółek grupy FCA do poziomu odpowiadającego ich wysiłkowi i zaangażowaniu – podkreśla Wanda Stróżyk – Jednak zgłaszane przez związki zawodowe żądania zbiorowej podwyżki płac, są przez dyrekcję zbywane milczeniem.

Wszystkie organizacje związkowe działające w FCA Poland złożyły wspólne żądanie 5 zł na godzinę brutto wzrostu płacy zasadniczej dla każdego pracownika ze skutkiem od 1 stycznia 2019 r.

Wiec protestacyjny pracowników odbędzie się dzisiaj (21 lutego), o godz. 14.05 na parkingu przed bramą główną tyskiego zakładu FCA Poland. W proteście wezmą udział wszystkie działające w tyskim FCA Poland organizacje związkowe. 

Poparcie dla protestujących i przybycie na czwartkowy wiec zapowiedzieli jednocześnie przewodniczący Zarządu Regionu Podbeskidzie NSZZ Solidarność oraz za-ca przewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”.

Do tej pory nie udało nam się skontaktować z przedstawicielami FCA Poland.