Czytasz: Praca dla więźniów. Dodatkowe szkolenia

Praca dla więźniów. Dodatkowe szkolenia

Wiedzą już jak układać kostkę brukową i wykonywać prace wykończeniowe. Od końca 2016 r. więźniowie z Aresztu Śledczego uczestniczą w szkoleniach aktywizacyjnych.

Możliwość rozwoju gwarantuje im program, który realizuje areszt. Pomysłodawcy dzięki kursom uzupełniającym chcą, aby więźniowie po odbyciu kary mogli bez przeszkód powrócić na rynek pracy. 

Kwalifikacje przede wszystkim 

Obecnie w Areszcie Śledczym w Bytomiu trwa kurs, w którym uczestniczy 11 skazanych mężczyzn. Osadzeni podczas szkolenia zdobywają wiedzę i kwalifikacje niezbędne w zawodzie brukarza.

To już kolejne zajęcia rozwijające osadzonych. W tym roku mężczyźni mogli jeszcze uczestniczyć w kursie związanym z wykonywaniem robót wykończeniowych. W programie uczestniczyło 12 skazanych.

Do końca 2017 r. odbędą się jeszcze cztery kursy zawodowe realizowane w ramach "Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020".

Jak informuje areszt, projekt PO WER jest odpowiedzią na potrzeby lokalnych rynków pracy. Kursy w ramach przygotowują skazanych także do podjęcia pracy w halach produkcyjnych powstających w zakładach karnych w ramach programu „Praca dla więźniów”. 

Nabycie przez skazanych nowych umiejętności zawodowych przyczyni się do wzrostu ich szans na wyjście z grupy zagrożonej wykluczeniem społecznym i może wpłynąć na odnalezienie się na rynku pracy po odbyciu wyroku. 

Pomoc dla skazanych w śląskiem

Więźniowie przebywający w areszcie poprzez udział w szkoleniach nie tylko uczą się zawodu. Zdobywają również umiejętności społeczne takie jak zdolność gospodarowania czasem, autoprezentacji, radzenia sobie z emocjami czy prowadzenia rozmów z potencjalnym pracodawcą. Zajęcia rozwijają wszystkich więźniów w województwie. 

- Ponad pół tysiąca skazanych na Śląsku już zdobyło zawód w ramach Programu Operacyjnego Wiedza-Edukacja – Rozwój. Obecnie we wszystkich więzieniach na Śląsku trwają kolejne kursy zawodowe - informuje mjr Justyna Siedlecka, rzecznik prasowy Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Katowicach.

- Ponad połowa skazanych, którzy zdobędą nowe umiejętności zawodowe zostanie zatrudniona jeszcze podczas odbywania wyroków. Prowadzone szkolenia to ogromna szansa na zdobycie umiejętności zawodowych przez skazanych, spośród których wielu posiada jedynie wykształcenie podstawowe bądź nigdy nie pracowało – dodaje mjr Siedlecka. 

>> “ZATRUDNIAJCIE WIĘŹNIÓW, BO WARTO” <<

Od 2016 do 2020 5,5 tys. osadzonych odbywających karę pozbawienia wolności mają zdobyć zawód. W ramach projektu PO WER łącznie zostanie zrealizowanych ok. 450 kursów przygotowujących do wykonywania najbardziej poszukiwanych zawodów w regionie.

 źródło: www.sw.gov.pl

Czytaj więcej